Blog

3 maart 2020

Automatisch gezamenlijk gezag bij erkenning

Op 16 januari 2020 is 3 jaar na het advies van de Raad van State het nieuwe wetsvoorstel over de koppeling van de erkenning en het gezamenlijk gezag voor ongehuwde partners bij de Tweede Kamer ingediend.[1]

Als ouders bij de geboorte getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, is in de wet nu al opgenomen dat erkenning en gezag automatisch worden geregeld, maar voor de ouders van een kind die bij de geboorte niet zijn getrouwd of een geregistreerd partnerschap hebben, is het opletten geblazen.

 Nu is het in de wet nog zo geregeld dat een erkenning van een kind niet ook automatisch ertoe leidt dat de ouder die het kind heeft erkend, ook het gezag over dat kind krijgt. Daarvoor moeten de ouders nog een extra handeling verrichten door dit gezag bij de rechtbank in te schrijven. Wij maken met enige regelmaat mee dat dit wordt vergeten waardoor later allerlei problemen kunnen ontstaan. Zo is een ouder zonder gezag bijvoorbeeld niet bevoegd om medische beslissingen over een kind te nemen. Daarnaast kan er tussen de ouders op het moment dat zij uit elkaar gaan een geschil ontstaan over de vraag of er na scheiding gezamenlijk gezag over het kind moet of kan worden uitgeoefend.

 Het wetsvoorstel dat nu is ingediend heeft als doel om te regelen dat de ongehuwde partner van de moeder die het kind erkent ook automatisch het gezag over dat kind krijgt. Met dit wetsvoorstel wordt het onderscheid tussen gehuwde en ongehuwde partners kleiner. Dit past volgens de initiatiefnemers in de veranderende maatschappij waarin steeds meer mensen bewust samenwonen en kinderen krijgen zonder getrouwd te zijn of een geregistreerd partnerschap aan te gaan.

 Er gelden wel 5 uitzonderingsgronden op de hoofdregel dat erkenning automatisch ook tot gezag leidt. Zo ontstaat er niet automatisch gezamenlijk gezag als 1) al een voogd met de voogdij over het kind is belast, 2) een voorziening in het gezag over het kind ontbreekt, 3) de ouder die het gezag heeft, dit al gezamenlijk met een ander dan de ouder uitoefent, 4) de moeder en de ouder die het kind erkent in de akte van erkenning verklaren dat de moeder alleen het gezag uitoefent en 5) de moeder geen toestemming voor de erkenning geeft en degene die het kind wil erkennen een verzoek om vervangende toestemming tot erkenning indient bij de rechtbank.

 Het is wetsvoorstel is nu in behandeling bij de Tweede Kamer. Of het voorstel in ongeschonden vorm door de Kamer komt en ook door de Eerste Kamer wordt goedgekeurd, zal de tijd leren. Het feit dat het voorstel er nu ligt is voor veel ouders in elk geval een stap in de goede richting. Totdat de wetgeving is aangepast, moeten ouders die niet zijn getrouwd en geen geregistreerd partnerschap hebben er dus erg in houden dat zowel de erkenning als het gezag bij de geboorte van een kind worden geregeld.

[1] Kamerstukken II 2019-2020, 34 605, nr. 6.

Routebeschrijving naar Drechtsteden Advocaten met de auto

Met de auto vanuit richting Breda

Na de Moerdijkbrug neemt u de eerste afslag naar de N3, richting Papendrecht. U gaat de Papendrechtse brug over en blijft de N3 volgen tot de verkeerslichten. Hier gaat u rechtsaf, (een klein stukje) de A15 op.
U neemt nu de eerste afslag Sliedrecht-West (24) richting Sliedrecht. U buigt linksaf en neemt bij de verkeerslichten de afslag naar links, richting het industrieterrein Nijverwaard. U blijft deze weg volgen. (Let op: vaak snelheidscontroles door flitsautoís!) U blijft de weg volgen. Ga op de rotonde rechtdoor, u ziet links het NS-station. Neem de eerste straat rechts, u rijdt nu het bedrijventerrein Stationspark op. Neem de tweede afslag rechts en hierna de eerste afslag links. Ons pand bevindt zich rechts achteraan op het Stationspark. U kunt hier gratis parkeren. Via de ingang van Hoek en Blok kunt u zich melden bij de receptie.

Kijk voor meer informatie op www.9292.nl

Met de auto vanuit de richting Den Haag en Rotterdam

Volg op het knooppunt Ridderkerk de A15 richting Gorinchem/Nijmegen. U passeert o.a. een Shellstation, gaat onder de tunnel bij Alblasserdam door, passeert Papendrecht en u neemt dan afslag Sliedrecht-West (24) richting Sliedrecht. U buigt linksaf en neemt bij de verkeerslichten de afslag naar links, richting het industrieterrein Nijverwaard. U blijft deze weg volgen. (Let op: vaak snelheidscontroles door flitsautoís!)  U blijft de weg volgen. Ga op de rotonde rechtdoor, u ziet links het NS-station. Neem de eerste straat rechts, u rijdt nu het bedrijventerrein Stationspark op. Neem de tweede afslag rechts en hierna de eerste afslag links. Ons pand bevindt zich rechts achteraan op het Stationspark. U kunt hier gratis parkeren. Via de ingang van Hoek en Blok kunt u zich melden bij de receptie.

Kijk voor meer informatie op www.9292.nl

Met de auto vanuit de richting Utrecht en Gorinchem

Volg de A15 richting Rotterdam. Neem de afslag Hardinxveld-Giessendam / Sliedrecht-Oost (25), neem aan het einde van de afrit de derde afslag van de rotonde. Ga vervolgens bij de stoplichten rechtsaf en volg de weg naar beneden. De volgende rotonde neemt u driekwart en u bevindt zich nu op de Sportlaan. Ga vervolgens bij de volgende rotonde rechtdoor en blijf deze weg volgen. Neem na de heuvel - u passeert de parkeerplaats van het NS-station - de eerste afslag links. U rijdt nu het bedrijventerrein Stationspark op. Neem de tweede afslag rechts en hierna de eerste afslag links. Ons pand bevindt zich rechts achteraan op het Stationspark.
U kunt hier gratis parkeren. Via de ingang van Hoek en Blok kunt u zich melden bij de receptie.

Kijk voor meer informatie op www.9292.nl

Contact

Drechtsteden Advocaten is gevestigd in Sliedrecht, tegenover het station. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid en het kantoor is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Wij hebben ook de mogelijkheid om afspraken te maken op kantoor in Barendrecht.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie neem dan contact met ons op via de telefoon, e-mail of vul het formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Stel ons uw vraag