Blog

Verwekker belanghebbende bij naamswijziging kind?

Verwekker belanghebbende bij naamswijziging kind?

Gepubliceerd Op: 26 september 2022Categorieën: Personen- en familierecht

De wet bepaalt wie in het personen- en familierecht in een zaak als ‘belanghebbende’ wordt gezien, namelijk degene op wiens rechten of verplichtingen de zaak rechtstreeks betrekking heeft. In april van dit jaar deed de Hoge Raad uitspraak in een zaak waarin de vraag werd gesteld of de verwekker van een kind belanghebbende was in de procedure waarin de moeder van het kind had verzocht om de wijziging van één van de voornamen van het kind.[1]

In deze zaak ging het over het volgende. Het kind waar het hier om gaat was geboren uit een relatie tussen de moeder en de verwekker, die niet waren getrouwd. Het kind kreeg bij de geboorte drie voornamen, waarvan de laatste voornaam de naam van de verwekker was. De moeder heeft de rechter vervolgens gevraagd die derde voornaam van het kind te schrappen. Deze naam verwees naar de verwekker en de moeder wilde die verwijzing laten vervallen, omdat de moeder en verwekker een ‘complexe’ verhouding hadden. De rechtbank wees het verzoek van de moeder toe. De verwekker was niet als belanghebbende in de procedure betrokken.

De verwekker is vervolgens in hoger beroep gegaan en stelde dat hij als belanghebbende in de procedure moest worden betrokken en verweer mocht voeren tegen het verzoek van de moeder tot naamswijziging van het kind. De verwekker stelde dat de zaak ingreep in zijn familie- en gezinsleven en dat van het kind en in het privéleven van de verwekker.

Het gerechtshof verklaarde de verwekker niet-ontvankelijk in de procedure, omdat de verwekker volgens het gerechtshof niet als belanghebbende kon worden aangemerkt. Het gerechtshof oordeelde dat de beslissing van de rechtbank tot naamswijziging van het kind geen inmenging in het familie- en gezinsleven of het privéleven van de man was.

De man zette door en ging, met succes, in cassatie bij de Hoge Raad. De Hoge Raad was het namelijk niet eens met de redenering van het gerechtshof.

Het feit dat de verwekker het kind niet had erkend, het vaderschap niet gerechtelijk was vastgesteld en de verwekker niet belast was met het gezag over het kind, was volgens de Hoge Raad niet van belang. Met het schrappen van de naam van de verwekker uit de voornamen van het kind was niet alleen de identiteit van het kind als drager van de naam gemoeid. Het schrappen van die naam leverde volgens de Hoge Raad wél een degelijk inmenging op in het tussen de verwekker en het kind bestaande familie- en gezinsleven en in het privéleven van de verwekker. De verwekker moest dan ook in het besluitvormingsproces daarover te worden betrokken. De zaak moet dus overgedaan worden.

Heb jij een vraag over familierecht, bijvoorbeeld over een naamswijziging, erkenning, vaststelling van het vaderschap of gezag en omgang, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

[1] HR 22 april 2022, ECLI:NL:HR:2022:622.

Deel het bericht

Lees meer over onze expertises

Gerelateerde artikelen

 • Gepubliceerd Op: 03 juli 2023Categorieën: Personen- en familierecht
  Wetsvoorstel gecombineerde geslachtsnaam aangenomen

  In een flink aantal landen is het al mogelijk en vanaf 1 januari 2024 is het ook in Nederland toegestaan: een kind de geslachtsnaam (of achternaam) va [...]

  4 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 14 juni 2023Categorieën: Contractenrecht, Personen- en familierecht
  Verjaring van vergoedingsrechten

  In veel huwelijkse voorwaarden[1] staat een artikel over zogeheten vergoedingsrechten. Waar gaat dat eigenlijk over? Aan de hand van een recente uitsp [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 13 april 2023Categorieën: Personen- en familierecht
  Uitsluiting van het recht op partneralimentatie overeenkomen. Kan dat?

  Gehuwde partners[1] kunnen bijna alles met elkaar afspreken als het aankomt op partneralimentatie, maar deze contractsvrijheid is niet onbegrensd. Ein [...]

  2 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 28 februari 2023Categorieën: Personen- en familierecht
  Automatisch gezamenlijk gezag na erkenning: vervolg

  In maart 2020 schreven wij al eens over het wetsvoorstel dat de erkenning van een kind aan het gezamenlijk gezag over een kind koppelt voor ongehuwde [...]

  2 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 10 januari 2023Categorieën: Personen- en familierecht
  Alimentatie in 2023

  Zo aan het begin van het jaar is het altijd van belang om even stil te staan bij een aantal wijzigingen op het gebied van alimentatie. Elk jaar wordt [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 19 december 2022Categorieën: Personen- en familierecht
  Hertrouwen en huwelijkse voorwaarden

  Je hoort het niet zo vaak, maar toch komt het voor: (ex-)partners die zijn gescheiden, enige tijd later weer bij elkaar komen en opnieuw in het huweli [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 08 november 2022Categorieën: Personen- en familierecht
  Vermoedelijk biologische ouder in principe verplicht mee te werken aan DNA-onderzoek

  Als een kind wil weten of iemand zijn of haar biologische ouder is, zal vaak DNA-onderzoek moeten plaatsvinden. Een vermoedelijk biologische ouder zal [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 24 juni 2021Categorieën: Personen- en familierecht
  Kinderalimentatie; wat mag je met elkaar afspreken?

  Op het moment dat partners met minderjarige kinderen uit elkaar gaan, komt het vraagstuk van de kinderalimentatie om de hoek kijken. Ouders moeten met [...]

  2 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 04 mei 2021Categorieën: Personen- en familierecht
  Het periodiek verrekenbeding

  Misschien heb je er wel eens van gehoord; het periodiek verrekenbeding, maar wat is dan nu eigenlijk? Het verrekenbeding komt vaak voor in huwelijkse [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 01 maart 2021Categorieën: Personen- en familierecht
  Alimentatie in 2021

  Zo aan het begin van het jaar is het altijd van belang om even stil te staan bij een aantal wijzigingen op het gebied van alimentatie. Elk jaar wordt [...]

  3 min. leestijd