Arbeidsrecht

Heldere afspraken voor werkgevers en werknemers

Onduidelijkheid of het ontbreken van heldere afspraken tussen werkgevers en werknemers kunnen in de praktijk leiden tot conflicten. Blijven deze onopgelost, dan vraagt dat vaak om een uitspraak van de rechter. Deskundig advies en juridische bijstand zijn effectieve instrumenten om geschillen te voorkomen en bij te dragen aan een duidelijke relatie met goede en werkbare afspraken voor werkgevers en werknemers.

Drechtsteden Advocaten heeft ruime ervaring op het gebied van het arbeidsrecht. Denk aan onderwerpen als ontslag en verschillen van inzicht over bijvoorbeeld ziekte, re-integratie, uitbetaling van loon, arbeidsongevallen, aansprakelijkheid, proeftijd- of concurrentiebeding. Daarnaast bieden we onder meer ondersteuning door het opstellen van arbeidsovereenkomsten en adviseren wij over personeelsbeleid. Wij kunnen u daarnaast helpen met vraagstukken als werkgeversaansprakelijkheid, arbeidsvoorwaarden, cao’s, discriminatie en intimidatie op de werkvloer.

Onze expertise op deze en onderstaande punten zetten we graag in om bij te dragen aan een goede basis en een duidelijke werkrelatie voor werkgevers en werknemers.

 • overeenkomsten voor (on)bepaalde tijd

 • arbeidsvoorwaarden

 • cao

 • medezeggenschap

 • gelijke behandeling
 • concurrentiebeding
 • relatiebeding

 • loon(door)betalingsverplichting

 • arbeidsongeschiktheid

 • ziekte(verzuim)
 • disfunctioneren
 • reorganisatie

 • ontslag

 • ontslagvergoeding(en)