Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Maak heldere afspraken

Maak heldere afspraken

Een juiste inzet van het arbeidsrecht zorgt voor een duidelijke en goede werkrelatie

Heb jij een conflict met je werknemer of werkgever? Dan denk je er misschien aan om een advocaat in te schakelen. Wij staan je natuurlijk graag bij. Daarnaast is het goed om te weten dat we je ook al eerder kunnen helpen. Veel conflicten ontstaan namelijk omdat afspraken niet goed zijn vastgelegd. Met onze ervaring in het arbeidsrecht zorgen we dat jij kunt vertrouwen op heldere afspraken.

Het arbeidsrecht omvat alles wat de verhouding tussen werknemer en werkgever regelt. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een arbeidsovereenkomst als iemand in dienst komt of het maken van afspraken over een ontslagvergoeding (ook wel transitievergoeding) als een werknemer wordt ontslagen.

Arbeidsrecht: van het opstellen van contracten tot procederen

Onze advocaten hebben veel ervaring met het arbeidsrecht. We stellen contracten op, begeleiden bij een ontslag of adviseren over onderwerpen zoals arbeidsongeschiktheid. Ook staan we je graag bij als je een geschil hebt met jouw werknemer of werkgever.

Onze dienstverlening in het arbeidsrecht

Als werkgever moet je veel regelen bij het aannemen van een nieuwe werknemer. Wij helpen je onder meer met het opstellen van een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd en/of het vastleggen van de arbeidsvoorwaarden.

Wil je voorkomen dat een werknemer na het beëindigen van het contract bij een concurrent gaat werken of dat hij/zij contact opneemt met jouw relaties? Dat kun je verhinderen door afspraken hierover goed vast te leggen in een concurrentie- en/of relatiebeding. Wij adviseren je graag én helpen je met vervolgstappen als blijkt dat een werknemer zich niet aan de afspraken houdt.

Het is voor alle partijen vervelend als een werknemer door verzuim of arbeidsongeschiktheid langdurig uitvalt. In de wet is bepaald hoe het zit met de loon(door)betalingsverplichting en aan welke plichten werkgever en werknemer moeten voldoen. Wij maken dit voor jou inzichtelijk.

Of er nu redenen zijn voor ontslag op staande voet, sprake is van ontslag met wederzijds goedvinden of ontslag om bedrijfseconomische redenen: voor een juiste afhandeling is kennis van het arbeidsrecht essentieel. Wij hebben de benodigde expertise in huis om werknemers en werkgevers bij het ontslag te begeleiden. Denk aan het opstellen van een vaststellingsovereenkomst, het adviseren over een eventuele ontslagvergoeding (transitievergoeding) of het voeren van een ontslagprocedure via het UWV of de kantonrechter.

Een juridisch geschil tussen werknemer en werkgever is voor geen van beide partijen fijn. Uiteraard kunnen we je in een procedure bijstaan op het gebied van arbeidsrecht, maar wij bieden ook mediation aan bij arbeidsconflicten. Onder leiding van een mediator gaan werkgever en werknemer met elkaar aan tafel om te proberen het conflict op te lossen.