Incasso

De rekening presenteren met de juiste strategie

Klanten die uw facturen laat of niet betalen, kunnen er uiteindelijk voor zorgen dat openstaande bedragen oplopen. Zo kunt u het zicht op de debiteurenportefeuille kwijtraken en mogelijk zelf in de problemen komen. Om dat voor te zijn en er tegelijkertijd voor te zorgen dat u uw boekjaar netjes kunt afsluiten, helpt Drechtsteden Advocaten bij het incasseren van uw geldvorderingen en nemen wij u deze zorg uit handen.

Ondernemingen en hun debiteuren zijn over het algemeen het meest gebaat bij oplossingen in het buitengerechtelijke traject, waarbij wij zaken als herinneringen, aanmaningen en ingebrekestellingen verzorgen. Zorgt deze minnelijke weg niet voor het gewenste resultaat dan kan voor het gerechtelijke traject worden gekozen.

Voordat u tijd, geld en moeite in een procedure investeert, is het raadzaam de kansen op de juridische haalbaarheid na te gaan. Met een Incassoscan kan Drechtsteden Advocaten voor u in kaart brengen wat de kans op succes is en of de kosten wel tegen de baten opwegen. Het is mogelijk dat wij het incassotraject voor een fixed fee verzorgen.

Graag nemen wij samen met u uw situatie door en overleggen wij over verschillende incassomogelijkheden. Onze volledige dienstverlening omvat:

 • geldvorderingen

 • beslag (conservatoir of executoriaal)

 • herinneringen

 • aanmaningen

 • ingebrekestellingen
 • dagvaarden en procederen
 • aanvraag faillissement
 • executie
 • verhaal(baarheid)
 • verhaalsonderzoek
 • Europees incasso
 • incassoscan

De incassoscan

Voordat u tijd, geld en moeite in een procedure investeert, is het raadzaam de kansen op de juridische haalbaarheid na te gaan. Met een Incassoscan kan Drechtsteden Advocaten voor u in kaart brengen wat de kans op succes is en of de kosten wel tegen de baten opwegen.