Mediation

Mediation

Kom samen tot een oplossing

Kom samen tot een oplossing

Mediation Stockbeeld DSA website vierkant (600x600)

Mediation: met elkaar in gesprek

Of het nu gaat om contracten, erfenissen, relatie of je werk: er ligt altijd wel een conflict op de loer. De vraag is dan hoe je daarmee omgaat. Wil je er samen uitkomen met je levenspartner, familie, klant, werknemer, werkgever of leverancier? Kies dan voor mediation. Onze gecertificeerde mediator zorgt dat jullie als gelijkwaardige partijen aan tafel gaan en begeleidt jullie bij het zoeken naar oplossingen. Dit scheelt een gang naar de rechter én kan ervoor zorgen dat de relatie weer verbetert.

In vergelijking tot een juridische procedure kent mediation een aantal voordelen. Het is vaak sneller en is dus ook vaak minder kostbaar. Mediation gaat niet zozeer over “goed of fout” of over “gelijk hebben of krijgen”, maar veel meer over het met elkaar voeren van een goed gesprek om te kijken naar de vraag wat over en weer belangrijk is om zo samen een oplossing te bedenken. Gesprekken hebben daarom ook een informeel karakter.

Mediation verloopt via een vast proces. We onderscheiden daarbij de volgende fases:

  • voorbereidingsfase
  • exploratiefase
  • draai- en kantelfase
  • onderhandelfase
  • afsluitingsfase

De mediator neemt je in dat proces mee en begeleidt je bij elke stap. Daarbij maakt het eigenlijk niet uit waar het om gaat. Heb je bijvoorbeeld een conflict op de werkvloer, over een overeenkomst of een erfenis of ga je uit elkaar? In alle gevallen kan mediation helpen om weer in gesprek te komen. Juist ook als je al eerder hebt geprobeerd een gesprek te voeren. Een mediator is namelijk onafhankelijk, ziet erop toe dat beide partijen voldoende tijd en gelegenheid krijgen om de eigen kant van hun verhaal te vertellen én helpt jullie weer echt naar elkaar te luisteren.

Mediation: samen conflicten oplossen

Natuurlijk kun je altijd beslissen om bij een geschil de rechter in te schakelen, maar dat kost niet alleen geld en veel energie, maar het zorgt er vaak ook voor dat de relatie blijvend verstoord raakt. Niet ideaal als je juist met elkaar verder wilt of moet. Het maakt niet uit of het gaat om een klant, een leverancier, een (ex)partner, werkgever of werknemer. Door te kiezen voor mediation zet je er samen op in een oplossing te bereiken.

Onze dienstverlening bij mediation

Mediation wordt vaak ingezet bij echtscheidingen en de afwikkeling van verbroken relaties in het algemeen. Zo zetten ex-partners onder begeleiding samen op papier hoe ze samen voor de kinderen willen zorgen én hoe ze de bezittingen en schulden verdelen.

De relatie tussen werkgever en werknemer kan aardig onder druk komen te staan als zij om wat voor reden dan ook niet op één lijn zitten. Een goed gesprek onder leiding van een mediator kan dan uitkomst bieden. Ook als het gaat om re-integratie of ontslag kan mediation worden ingezet om partijen te helpen afspraken te maken.

Onduidelijkheid over contractuele bepalingen of algemene voorwaarden, of het niet nakomen van overeenkomsten: de oorzaken van geschillen in het contractenrecht zijn divers. Door te kiezen voor mediation kom je er in veel gevallen samen uit en blijft de relatie met jouw klant of leverancier ook voor de toekomst behouden.