Blog

Het periodiek verrekenbeding

Het periodiek verrekenbeding

Gepubliceerd Op: 04 mei 2021Categorieën: Personen- en familierecht

Misschien heb je er wel eens van gehoord; het periodiek verrekenbeding, maar wat is dan nu eigenlijk?

Het verrekenbeding komt vaak voor in huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden. Het beding verplicht partners om periodiek (bijvoorbeeld ieder jaar) hun netto-inkomsten onderling te verrekenen. De netto-inkomsten worden, na aftrek van de kosten van de huishouding, verdeeld. Wat precies onder netto-inkomsten wordt verstaan, is afhankelijk van wat hierover in de huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden is opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan netto-inkomsten uit arbeid of uit sparen en beleggen.

Een voorbeeld:
Partner 1 verdient netto op jaarbasis een bedrag van € 42.000,00. Partner 2 verdient een bedrag van € 18.000,00. Gedurende het jaar is in totaal aan kosten van de huishouding uitgegeven een bedrag van € 40.000,00. Dan krijgen we de volgende rekensom: € 42.000,00 + € 18.000,00 = € 60.000,00 (totale netto inkomen) -/- € 40.000,00 (kosten huishouding) = € 20.000,00. Dat laatste bedrag is het zogenaamde overgespaarde inkomen oftewel het inkomen dat partijen niet hebben uitgegeven. Beide partners moeten dat bedrag met elkaar delen (“verrekenen”) waarbij iedere partner recht heeft op de helft van dat bedrag.

Een periodiek verrekenbeding is meestal ingewikkeld opgeschreven en veel mensen geven er geen uitvoering aan. Partners vergeten het simpelweg of hebben in dat “gedoe” geen zin. Begrijpelijk, maar als ze vervolgens uit elkaar gaan, kan er een geschil ontstaan over wat nu wel of niet onder het ‘te verrekenen vermogen’ valt. Er is in de tussentijd immers veel vermogen ingekomen, uitgegaan en/of verschoven.

In de wet staat dat als geen uitvoering aan het periodiek verrekenbeding wordt gegeven, die verplichting tot verrekening gewoon blijft bestaan. Het gaat zelfs nog een stukje verder. Al het vermogen dat bij het einde van de relatie aanwezig is, wordt in dat geval namelijk vermoed te zijn ontstaan uit datgene wat verrekend had moeten worden. Maar wat betekent dit dan?

Uiteindelijk komt het er – even simpel gezegd – op neer dat al het vermogen van partijen (gezamenlijk of privé) tussen partijen moet worden verdeeld dan wel verrekend. Als geen uitvoering aan een periodiek verrekenbeding is gegeven, dan wordt in de volksmond ook wel gezegd dat partijen met elkaar moeten afrekenen “alsof zij in gemeenschap van goederen waren gehuwd”. Dat betekent dus dat de vermogens met elkaar worden vergeleken en dat degene met het grootste vermogen het verschil tussen zijn of haar vermogen en het vermogen van de ander moet terugbrengen door de helft van dat verschil aan die ander te betalen.

Is er in jouw huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden een periodiek verrekenbeding opgenomen? Dan is het dus belangrijk om hier uitvoering aan te geven. Als dat niet is gebeurd, dan doe je er goed aan je te laten adviseren over de gevolgen daarvan. Soms kan bijvoorbeeld ook tijdens de relatie nog herstel plaatsvinden door samen daar een overeenkomst over te sluiten.

Deel het bericht

Lees meer over onze expertises

Gerelateerde artikelen

 • Gepubliceerd Op: 03 juli 2023Categorieën: Personen- en familierecht
  Wetsvoorstel gecombineerde geslachtsnaam aangenomen

  In een flink aantal landen is het al mogelijk en vanaf 1 januari 2024 is het ook in Nederland toegestaan: een kind de geslachtsnaam (of achternaam) va [...]

  4 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 14 juni 2023Categorieën: Contractenrecht, Personen- en familierecht
  Verjaring van vergoedingsrechten

  In veel huwelijkse voorwaarden[1] staat een artikel over zogeheten vergoedingsrechten. Waar gaat dat eigenlijk over? Aan de hand van een recente uitsp [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 13 april 2023Categorieën: Personen- en familierecht
  Uitsluiting van het recht op partneralimentatie overeenkomen. Kan dat?

  Gehuwde partners[1] kunnen bijna alles met elkaar afspreken als het aankomt op partneralimentatie, maar deze contractsvrijheid is niet onbegrensd. Ein [...]

  2 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 28 februari 2023Categorieën: Personen- en familierecht
  Automatisch gezamenlijk gezag na erkenning: vervolg

  In maart 2020 schreven wij al eens over het wetsvoorstel dat de erkenning van een kind aan het gezamenlijk gezag over een kind koppelt voor ongehuwde [...]

  2 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 10 januari 2023Categorieën: Personen- en familierecht
  Alimentatie in 2023

  Zo aan het begin van het jaar is het altijd van belang om even stil te staan bij een aantal wijzigingen op het gebied van alimentatie. Elk jaar wordt [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 19 december 2022Categorieën: Personen- en familierecht
  Hertrouwen en huwelijkse voorwaarden

  Je hoort het niet zo vaak, maar toch komt het voor: (ex-)partners die zijn gescheiden, enige tijd later weer bij elkaar komen en opnieuw in het huweli [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 08 november 2022Categorieën: Personen- en familierecht
  Vermoedelijk biologische ouder in principe verplicht mee te werken aan DNA-onderzoek

  Als een kind wil weten of iemand zijn of haar biologische ouder is, zal vaak DNA-onderzoek moeten plaatsvinden. Een vermoedelijk biologische ouder zal [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 26 september 2022Categorieën: Personen- en familierecht
  Verwekker belanghebbende bij naamswijziging kind?

  De wet bepaalt wie in het personen- en familierecht in een zaak als ‘belanghebbende’ wordt gezien, namelijk degene op wiens rechten of verplichtingen [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 24 juni 2021Categorieën: Personen- en familierecht
  Kinderalimentatie; wat mag je met elkaar afspreken?

  Op het moment dat partners met minderjarige kinderen uit elkaar gaan, komt het vraagstuk van de kinderalimentatie om de hoek kijken. Ouders moeten met [...]

  2 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 01 maart 2021Categorieën: Personen- en familierecht
  Alimentatie in 2021

  Zo aan het begin van het jaar is het altijd van belang om even stil te staan bij een aantal wijzigingen op het gebied van alimentatie. Elk jaar wordt [...]

  3 min. leestijd