Blog

Alimentatie in 2023

Alimentatie in 2023

Gepubliceerd Op: 10 januari 2023Categorieën: Personen- en familierecht

Zo aan het begin van het jaar is het altijd van belang om even stil te staan bij een aantal wijzigingen op het gebied van alimentatie. Elk jaar wordt de alimentatie verhoogd met een bepaald percentage: de zogenaamde indexering, tenzij die indexering is uitgesloten. Voor 2023 is het percentage voor de indexering van alimentatie vastgesteld op 3,4%.[1] Dit betekent dat vanaf 1 januari 2023 het verschuldigde alimentatiebedrag met 3,4% wordt verhoogd. Dit geldt niet alleen voor partneralimentatie, maar ook voor kinderalimentatie.

De indexering van alimentatie gebeurt niet ‘automatisch’. Als er een onderhoudsplicht richting een ex-partner of kind(eren) bestaat, dan moet je dus zelf het nieuwe alimentatiebedrag berekenen en toepassen. Als je recht hebt op alimentatie is het verstandig degene die de alimentatie moet betalen te wijzen op een aankomende indexering.

Een vordering vanwege een niet toegepaste of betaalde indexering verjaart na verloop van 5 jaar tenzij de verjaring wordt gestuit.

In 2023 veranderen ook een aantal andere zaken die op de alimentatie(berekening) een effect kunnen hebben, zoals:

 • het tarief van de aftrekposten (eigen woning, partneralimentatie, etc.) is afgebouwd naar max. 36,93%;
 • voor een alleenstaande bestaat geen recht op het kindgebonden budget bij een vermogen van meer dan
  € 127.582 (incl. de vrijlating in box 3 IB). Voor een ouder met een toeslagpartner bestaat geen aanspraak op kindgebonden budget bij een vermogen van meer dan € 161.329 (incl. de vrijlating in box 3 IB);
 • de belastingtarieven, heffingskortingen en andere aftrekposten;
 • het heffingsvrij vermogen (box 3) gaat van € 50.650 (2022) naar € 57.000 (2023).

Daarnaast verandert de manier waarop de partneralimentatie wordt vastgesteld met ingang van 1 januari 2023.[1] Dit nieuwe systeem geldt voor zaken die na 1 januari 2023 op zitting worden behandeld en waarbij de ingangsdatum van de (gewijzigde) alimentatie op of na 1 januari 2023 ligt.

Volgens de nieuwe normen wordt voor zowel partner- als kinderalimentatie voortaan gerekend met een woonbudget dat 30 procent van het netto inkomen bedraagt, waaruit alle woonkosten worden betaald. Bij die nieuwe rekenmethode geldt dat het iedereen vrijstaat om meer uit te geven aan wonen, maar dat daar in principe geen rekening meer mee gehouden wordt bij de berekening van de alimentatie. Hetzelfde geldt als de werkelijke woonlasten lager zijn.

Uitzonderingen
Soms komt een onderhoudsplichtige partner er niet onderuit om meer uit te geven aan wonen dan het vastgestelde woonbudget. In dat geval kan daar rekening mee gehouden als de hogere woonlasten niet vermijdbaar en niet verwijtbaar zijn.

Jusvergelijking​
Ook de jusvergelijking verandert. Voortaan wordt bekeken wat beide partijen feitelijk te besteden hebben. Dat moet gelijk zijn nadat de alimentatie is betaald. Bijzondere kosten die niet verwijtbaar en niet vermijdbaar zijn, worden in die vergelijking meegenomen. Dit geldt ook voor de kosten van de kinderen, als die niet uit een kindgebonden budget worden vergoed.

Met al die veranderingen is het altijd goed de alimentatie (weer) eens tegen het licht te houden.

 

[1] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-29618.html
[2] https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/Familie-en-jeugdrecht/Paginas/Expertgroep-Alimentatienormen.aspx#b10a1892-47ee-4e22-989c-2bdc4dfda148c5485774-67f0-4dcd-9cfd-9b8fa214755216

Deel het bericht

Lees meer over onze expertises

Gerelateerde artikelen

 • Gepubliceerd Op: 03 juli 2023Categorieën: Personen- en familierecht
  Wetsvoorstel gecombineerde geslachtsnaam aangenomen

  In een flink aantal landen is het al mogelijk en vanaf 1 januari 2024 is het ook in Nederland toegestaan: een kind de geslachtsnaam (of achternaam) va [...]

  4 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 14 juni 2023Categorieën: Contractenrecht, Personen- en familierecht
  Verjaring van vergoedingsrechten

  In veel huwelijkse voorwaarden[1] staat een artikel over zogeheten vergoedingsrechten. Waar gaat dat eigenlijk over? Aan de hand van een recente uitsp [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 13 april 2023Categorieën: Personen- en familierecht
  Uitsluiting van het recht op partneralimentatie overeenkomen. Kan dat?

  Gehuwde partners[1] kunnen bijna alles met elkaar afspreken als het aankomt op partneralimentatie, maar deze contractsvrijheid is niet onbegrensd. Ein [...]

  2 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 28 februari 2023Categorieën: Personen- en familierecht
  Automatisch gezamenlijk gezag na erkenning: vervolg

  In maart 2020 schreven wij al eens over het wetsvoorstel dat de erkenning van een kind aan het gezamenlijk gezag over een kind koppelt voor ongehuwde [...]

  2 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 19 december 2022Categorieën: Personen- en familierecht
  Hertrouwen en huwelijkse voorwaarden

  Je hoort het niet zo vaak, maar toch komt het voor: (ex-)partners die zijn gescheiden, enige tijd later weer bij elkaar komen en opnieuw in het huweli [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 08 november 2022Categorieën: Personen- en familierecht
  Vermoedelijk biologische ouder in principe verplicht mee te werken aan DNA-onderzoek

  Als een kind wil weten of iemand zijn of haar biologische ouder is, zal vaak DNA-onderzoek moeten plaatsvinden. Een vermoedelijk biologische ouder zal [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 26 september 2022Categorieën: Personen- en familierecht
  Verwekker belanghebbende bij naamswijziging kind?

  De wet bepaalt wie in het personen- en familierecht in een zaak als ‘belanghebbende’ wordt gezien, namelijk degene op wiens rechten of verplichtingen [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 24 juni 2021Categorieën: Personen- en familierecht
  Kinderalimentatie; wat mag je met elkaar afspreken?

  Op het moment dat partners met minderjarige kinderen uit elkaar gaan, komt het vraagstuk van de kinderalimentatie om de hoek kijken. Ouders moeten met [...]

  2 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 04 mei 2021Categorieën: Personen- en familierecht
  Het periodiek verrekenbeding

  Misschien heb je er wel eens van gehoord; het periodiek verrekenbeding, maar wat is dan nu eigenlijk? Het verrekenbeding komt vaak voor in huwelijkse [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 01 maart 2021Categorieën: Personen- en familierecht
  Alimentatie in 2021

  Zo aan het begin van het jaar is het altijd van belang om even stil te staan bij een aantal wijzigingen op het gebied van alimentatie. Elk jaar wordt [...]

  3 min. leestijd