Blog

Wetsvoorstel gecombineerde geslachtsnaam aangenomen

Wetsvoorstel gecombineerde geslachtsnaam aangenomen

Gepubliceerd Op: 03 juli 2023Categorieën: Personen- en familierecht

In een flink aantal landen is het al mogelijk en vanaf 1 januari 2024 is het ook in Nederland toegestaan: een kind de geslachtsnaam (of achternaam) van beide ouders geven. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel dat dit mogelijk maakt aangenomen. In deze blog lees je meer over wat de nieuwe wet precies inhoudt.

Sinds 1998 geldt dat bij de geboorte van een kind tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap kon worden gekozen voor óf de achternaam van de vader (of de duomoeder) óf die van de geboortemoeder. Wordt het kind buiten een huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren, dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. Dat geldt in principe ook als het kind wordt erkend, tenzij de ouders bij de erkenning gezamenlijk verklaren dat het kind de achternaam van de vader (of de duomoeder) krijgt.

Vanaf 1 januari 2024 krijgen ouders dus meer keuzevrijheid. De ouders hebben de volgende opties:

 • het kind krijgt de achternaam van één van de beide ouders
 • het kind krijgt een gecombineerde achternaam, die bestaat uit één enkelvoudige achternaam van de ene ouder gevolgd door één enkelvoudige achternaam van de andere ouder. De ouders kunnen zelf kiezen in welke volgorde de achternamen komen te staan. De namen worden achter elkaar zonder koppelteken vermeld.

Wij geven een voorbeeld om de opties te verduidelijken: stel dat de ene ouder als achternaam ‘Jansen’ heeft en de andere ouder ‘De Vries’, dan kan het kind straks de volgende achternamen krijgen:

1) Jansen
2) De Vries
3) Jansen De Vries
4) De Vries Jansen

De ouders hebben dus in totaal vier opties.

Er is al een groep mensen met een gecombineerde achternaam, bijvoorbeeld ‘Mulder de Groot’. Als een ouder al een gecombineerde achternaam heeft op basis van het oude naamrecht, dan wordt deze naam hetzelfde behandeld als een enkelvoudige achternaam. Stel dat een ouder de achternaam ‘Mulder de Groot’ heeft en de andere ouder ‘Smit’, dan hebben de ouders ook in dit geval 4 opties:

1) Mulder de Groot
2) Smit
3) Mulder de Groot Smit
4) Smit Mulder de Groot

En hoe zit het op basis van deze nieuwe wet als beide ouders een gecombineerde achternaam hebben? In dat geval mogen de ouders zelf kiezen welke naam uit hun eigen gecombineerde achternaam zij willen doorgeven. Ook dan geldt dat de achternaam van het kind uit niet meer dan twee achternamen kan bestaan.

Ter illustratie: als een iemand de achternaam ‘Jansen De Vries’ heeft en deze persoon krijgt zelf een kind met iemand die óók een gecombineerde geslachtsnaam heeft, bijvoorbeeld ‘Bakker Visser’, dan kan hun kind de volgende achternamen krijgen:

1) Jansen De Vries
2) Bakker Visser
3) Jansen Bakker
4) Jansen Visser
5) De Vries Bakker
6) De Vries Visser
7) Bakker Jansen
8) Bakker De Vries
9) Visser Jansen
10) Visser De Vries

De ouders hebben in dit geval maar liefst 10 opties!

Binnen één gezin moet wel eenheid blijven bestaan. De ouders kunnen alleen bij hun eerste/oudste kind een keuze maken. Eventuele volgende kinderen krijgen dezelfde achternaam als de achternaam die de ouders voor hun eerste kind kozen. Verder hebben ouders de mogelijkheid om hun al geboren kind(eren) alsnog een dubbele achternaam te geven als het oudste kind is geboren op of na 1 januari 2016.

Heb jij vragen over het naamrecht? Onze advocaten kunnen je vast verder helpen. Neem eens contact op met ons kantoor.

Deel het bericht

Lees meer over onze expertises

Gerelateerde artikelen

 • Gepubliceerd Op: 14 juni 2023Categorieën: Contractenrecht, Personen- en familierecht
  Verjaring van vergoedingsrechten

  In veel huwelijkse voorwaarden[1] staat een artikel over zogeheten vergoedingsrechten. Waar gaat dat eigenlijk over? Aan de hand van een recente uitsp [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 13 april 2023Categorieën: Personen- en familierecht
  Uitsluiting van het recht op partneralimentatie overeenkomen. Kan dat?

  Gehuwde partners[1] kunnen bijna alles met elkaar afspreken als het aankomt op partneralimentatie, maar deze contractsvrijheid is niet onbegrensd. Ein [...]

  2 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 28 februari 2023Categorieën: Personen- en familierecht
  Automatisch gezamenlijk gezag na erkenning: vervolg

  In maart 2020 schreven wij al eens over het wetsvoorstel dat de erkenning van een kind aan het gezamenlijk gezag over een kind koppelt voor ongehuwde [...]

  2 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 10 januari 2023Categorieën: Personen- en familierecht
  Alimentatie in 2023

  Zo aan het begin van het jaar is het altijd van belang om even stil te staan bij een aantal wijzigingen op het gebied van alimentatie. Elk jaar wordt [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 19 december 2022Categorieën: Personen- en familierecht
  Hertrouwen en huwelijkse voorwaarden

  Je hoort het niet zo vaak, maar toch komt het voor: (ex-)partners die zijn gescheiden, enige tijd later weer bij elkaar komen en opnieuw in het huweli [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 08 november 2022Categorieën: Personen- en familierecht
  Vermoedelijk biologische ouder in principe verplicht mee te werken aan DNA-onderzoek

  Als een kind wil weten of iemand zijn of haar biologische ouder is, zal vaak DNA-onderzoek moeten plaatsvinden. Een vermoedelijk biologische ouder zal [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 26 september 2022Categorieën: Personen- en familierecht
  Verwekker belanghebbende bij naamswijziging kind?

  De wet bepaalt wie in het personen- en familierecht in een zaak als ‘belanghebbende’ wordt gezien, namelijk degene op wiens rechten of verplichtingen [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 24 juni 2021Categorieën: Personen- en familierecht
  Kinderalimentatie; wat mag je met elkaar afspreken?

  Op het moment dat partners met minderjarige kinderen uit elkaar gaan, komt het vraagstuk van de kinderalimentatie om de hoek kijken. Ouders moeten met [...]

  2 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 04 mei 2021Categorieën: Personen- en familierecht
  Het periodiek verrekenbeding

  Misschien heb je er wel eens van gehoord; het periodiek verrekenbeding, maar wat is dan nu eigenlijk? Het verrekenbeding komt vaak voor in huwelijkse [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 01 maart 2021Categorieën: Personen- en familierecht
  Alimentatie in 2021

  Zo aan het begin van het jaar is het altijd van belang om even stil te staan bij een aantal wijzigingen op het gebied van alimentatie. Elk jaar wordt [...]

  3 min. leestijd