Blog

Wetsvoorstel gecombineerde geslachtsnaam aangenomen

Wetsvoorstel gecombineerde geslachtsnaam aangenomen

Gepubliceerd Op: 03 juli 2023Categorieën: Personen- en familierecht

In een flink aantal landen is het al mogelijk en vanaf 1 januari 2024 is het ook in Nederland toegestaan: een kind de geslachtsnaam (of achternaam) van beide ouders geven. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel dat dit mogelijk maakt aangenomen. In deze blog lees je meer over wat de nieuwe wet precies inhoudt.

Sinds 1998 geldt dat bij de geboorte van een kind tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap kon worden gekozen voor óf de achternaam van de vader (of de duomoeder) óf die van de geboortemoeder. Wordt het kind buiten een huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren, dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. Dat geldt in principe ook als het kind wordt erkend, tenzij de ouders bij de erkenning gezamenlijk verklaren dat het kind de achternaam van de vader (of de duomoeder) krijgt.

Vanaf 1 januari 2024 krijgen ouders dus meer keuzevrijheid. De ouders hebben de volgende opties:

 • het kind krijgt de achternaam van één van de beide ouders
 • het kind krijgt een gecombineerde achternaam, die bestaat uit één enkelvoudige achternaam van de ene ouder gevolgd door één enkelvoudige achternaam van de andere ouder. De ouders kunnen zelf kiezen in welke volgorde de achternamen komen te staan. De namen worden achter elkaar zonder koppelteken vermeld.

Wij geven een voorbeeld om de opties te verduidelijken: stel dat de ene ouder als achternaam ‘Jansen’ heeft en de andere ouder ‘De Vries’, dan kan het kind straks de volgende achternamen krijgen:

1) Jansen
2) De Vries
3) Jansen De Vries
4) De Vries Jansen

De ouders hebben dus in totaal vier opties.

Er is al een groep mensen met een gecombineerde achternaam, bijvoorbeeld ‘Mulder de Groot’. Als een ouder al een gecombineerde achternaam heeft op basis van het oude naamrecht, dan wordt deze naam hetzelfde behandeld als een enkelvoudige achternaam. Stel dat een ouder de achternaam ‘Mulder de Groot’ heeft en de andere ouder ‘Smit’, dan hebben de ouders ook in dit geval 4 opties:

1) Mulder de Groot
2) Smit
3) Mulder de Groot Smit
4) Smit Mulder de Groot

En hoe zit het op basis van deze nieuwe wet als beide ouders een gecombineerde achternaam hebben? In dat geval mogen de ouders zelf kiezen welke naam uit hun eigen gecombineerde achternaam zij willen doorgeven. Ook dan geldt dat de achternaam van het kind uit niet meer dan twee achternamen kan bestaan.

Ter illustratie: als een iemand de achternaam ‘Jansen De Vries’ heeft en deze persoon krijgt zelf een kind met iemand die óók een gecombineerde geslachtsnaam heeft, bijvoorbeeld ‘Bakker Visser’, dan kan hun kind de volgende achternamen krijgen:

1) Jansen De Vries
2) Bakker Visser
3) Jansen Bakker
4) Jansen Visser
5) De Vries Bakker
6) De Vries Visser
7) Bakker Jansen
8) Bakker De Vries
9) Visser Jansen
10) Visser De Vries

De ouders hebben in dit geval maar liefst 10 opties!

Binnen één gezin moet wel eenheid blijven bestaan. De ouders kunnen alleen bij hun eerste/oudste kind een keuze maken. Eventuele volgende kinderen krijgen dezelfde achternaam als de achternaam die de ouders voor hun eerste kind kozen. Verder hebben ouders de mogelijkheid om hun al geboren kind(eren) alsnog een dubbele achternaam te geven als het oudste kind is geboren op of na 1 januari 2016.

Heb jij vragen over het naamrecht? Onze advocaten kunnen je vast verder helpen. Neem eens contact op met ons kantoor.

Deel het bericht

Lees meer over onze expertises

Gerelateerde artikelen

 • Gepubliceerd Op: 14 april 2020Categorieën: Personen- en familierecht
  Langer verlof na bevalling van partner

  De Wet invoering extra geboorteverlof - heel toepasselijk afgekort tot WIEG - regelt het geboorteverlof voor partners die in loondienst werken. Een de [...]

  2 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 01 april 2020Categorieën: Personen- en familierecht
  De gevolgen van het coronavirus op alimentatieverplichtingen

  Het coronavirus heeft een grote impact op onze maatschappij. Bedrijven hebben het moeilijk en dat kan weer gevolgen hebben voor de financiële situatie [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 03 maart 2020Categorieën: Personen- en familierecht
  Automatisch gezamenlijk gezag bij erkenning

  Op 16 januari 2020 is 3 jaar na het advies van de Raad van State het nieuwe wetsvoorstel over de koppeling van de erkenning en het gezamenlijk gezag v [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 28 oktober 2019Categorieën: Personen- en familierecht
  Wetsvoorstel modernisering pensioenverdeling bij scheiding

  Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft recent een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd dat als doel heeft de (wijze van) verd [...]

  2 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 10 oktober 2019Categorieën: Personen- en familierecht
  De Miljoenennota en alimentatie

  De derde dinsdag in september is weer achter de rug en inmiddels is het stof rond de Miljoenennota weer wat neergedaald. Een aantal van de plannen uit [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 04 juni 2019Categorieën: Personen- en familierecht
  Samenleving verbreken

  In de praktijk gebeurt het redelijk vaak dat mensen samen wonen zonder dat zij getrouwd zijn, een geregistreerd partnerschap hebben of een samenleving [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 20 december 2018Categorieën: Personen- en familierecht
  Wetsvoorstel Herziening Partneralimentatie (34.231)

  Het lijkt er dit keer dan toch echt van te gaan komen; een verandering van de duur van de partneralimentatie. Op 11 december 2018 heeft een (ruime) me [...]

  2 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 13 november 2018Categorieën: Personen- en familierecht
  Alimentatie: Is elke wijziging genoeg om een bijdrage te laten aanpassen?

  Het antwoord op de vraag of elke wijziging in een situatie voldoende is om een vastgesteld bedrag aan alimentatie te laten aanpassen is vrij eenvoudig [...]

  1 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 19 september 2018Categorieën: Personen- en familierecht
  Voorlopige voorzieningen in het scheidingsrecht

  Op 31 augustus 2018 heeft de Hoge Raad duidelijkheid gecreëerd over de vraag of in het scheidingsrecht ruimte is voor het vragen van een voorlopige vo [...]

  1 min. leestijd