Blog

Samenleving verbreken

Samenleving verbreken

Gepubliceerd Op: 04 juni 2019Categorieën: Personen- en familierecht

In de praktijk gebeurt het redelijk vaak dat mensen samen wonen zonder dat zij getrouwd zijn, een geregistreerd partnerschap hebben of een samenlevingscontract hebben gesloten. Op zichzelf is daar niets mis mee, maar hoe zit het dan als je besluit dat samen wonen geen optie meer is en je gaat uit elkaar?

Op 10 mei 2019 deed de Hoge Raad uitspraak in zo’n geval (ECLI:NL:HR:2019:707). In deze uitspraak heeft de Hoge Raad nog eens helder uiteengezet hoe het nu precies zit bij het samen wonen zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap.

De Hoge Raad heeft benadrukt dat voor samenwonenden het algemene verbintenissenrecht geldt. Of er nu sprake is van een (schriftelijk) samenlevingscontract of niet, maakt daarvoor niet uit. Als er niets op papier staat, moet worden gekeken naar hoe de samenwoners zich tijdens hun samenleving hebben gedragen. Wie heeft welke kosten gedragen die aan de samenleving verbonden waren, wie heeft welk deel van de kosten van de huishouding gedragen, zijn er verzorgingsplichten over en weer, zijn er vergoedingsrechten, etc., etc.

Uitgangspunt is dat de verhouding tussen (ex-)samenwoners (met of zonder overeenkomst) niet wordt bepaald door de regels die gelden voor gehuwden en mensen met een geregistreerd partnerschap (de titels 6-8 van Boek 1 BW). Die regels lenen zich volgens de Hoge Raad ook niet voor overeenkomstige toepassing op de verhouding tussen samenwonenden.

De rechter moet onderzoeken of tussen samenwonenden een overeenkomst bestaat die (ook) de vermogensrechtelijke aspecten van hun samenleving regelt. Of anders gezegd: de rechter moet bekijken of er tussen partijen afspraken zijn gemaakt over het geld en de kosten tijdens de samenleving. Het is natuurlijk het makkelijkst voor de rechter als blijkt dat die afspraken op papier staan. Maar, zegt de Hoge Raad, als het allemaal niet op papier staat of het samenlevingscontract regelt niet alles, kan de rechter ook kijken naar hoe partijen zich feitelijk tijdens de samenleving hebben gedragen.

De verhoudingen tussen samenwonenden wordt mede beheerst door de redelijkheid en billijkheid (we hebben het dan over de aanvullende werking daarvan). Dat betekent voor de Hoge Raad ook dat zelfs in het geval een vergoedingsrecht van de ene samenwoner ten opzichte van de andere samenwoner niet kan worden aangenomen op grond van een samenlevingscontract of op grond van het algemene verbintenissenrecht uit boek 6 BW, dat recht in verband met de bijzondere omstandigheden van het geval kan voortvloeien uit de eisen van redelijkheid en billijkheid (artikel 6:2 lid 1 BW).

Van die conclusie kon de dame in kwestie in deze casus helaas niet profiteren omdat zij onvoldoende bijzondere feiten en omstandigheden had aangedragen.

Ook al zet de Hoge Raad met deze uitspraak weer een stap in het relatievermogensrecht, het blijft ook voor mensen die samenwonen of dat willen (gaan) doen aan te bevelen de afspraken op papier te zetten.

Deel het bericht

Lees meer over onze expertises

Gerelateerde artikelen

 • Gepubliceerd Op: 03 juli 2023Categorieën: Personen- en familierecht
  Wetsvoorstel gecombineerde geslachtsnaam aangenomen

  In een flink aantal landen is het al mogelijk en vanaf 1 januari 2024 is het ook in Nederland toegestaan: een kind de geslachtsnaam (of achternaam) va [...]

  4 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 14 juni 2023Categorieën: Contractenrecht, Personen- en familierecht
  Verjaring van vergoedingsrechten

  In veel huwelijkse voorwaarden[1] staat een artikel over zogeheten vergoedingsrechten. Waar gaat dat eigenlijk over? Aan de hand van een recente uitsp [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 13 april 2023Categorieën: Personen- en familierecht
  Uitsluiting van het recht op partneralimentatie overeenkomen. Kan dat?

  Gehuwde partners[1] kunnen bijna alles met elkaar afspreken als het aankomt op partneralimentatie, maar deze contractsvrijheid is niet onbegrensd. Ein [...]

  2 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 28 februari 2023Categorieën: Personen- en familierecht
  Automatisch gezamenlijk gezag na erkenning: vervolg

  In maart 2020 schreven wij al eens over het wetsvoorstel dat de erkenning van een kind aan het gezamenlijk gezag over een kind koppelt voor ongehuwde [...]

  2 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 10 januari 2023Categorieën: Personen- en familierecht
  Alimentatie in 2023

  Zo aan het begin van het jaar is het altijd van belang om even stil te staan bij een aantal wijzigingen op het gebied van alimentatie. Elk jaar wordt [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 19 december 2022Categorieën: Personen- en familierecht
  Hertrouwen en huwelijkse voorwaarden

  Je hoort het niet zo vaak, maar toch komt het voor: (ex-)partners die zijn gescheiden, enige tijd later weer bij elkaar komen en opnieuw in het huweli [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 08 november 2022Categorieën: Personen- en familierecht
  Vermoedelijk biologische ouder in principe verplicht mee te werken aan DNA-onderzoek

  Als een kind wil weten of iemand zijn of haar biologische ouder is, zal vaak DNA-onderzoek moeten plaatsvinden. Een vermoedelijk biologische ouder zal [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 26 september 2022Categorieën: Personen- en familierecht
  Verwekker belanghebbende bij naamswijziging kind?

  De wet bepaalt wie in het personen- en familierecht in een zaak als ‘belanghebbende’ wordt gezien, namelijk degene op wiens rechten of verplichtingen [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 24 juni 2021Categorieën: Personen- en familierecht
  Kinderalimentatie; wat mag je met elkaar afspreken?

  Op het moment dat partners met minderjarige kinderen uit elkaar gaan, komt het vraagstuk van de kinderalimentatie om de hoek kijken. Ouders moeten met [...]

  2 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 04 mei 2021Categorieën: Personen- en familierecht
  Het periodiek verrekenbeding

  Misschien heb je er wel eens van gehoord; het periodiek verrekenbeding, maar wat is dan nu eigenlijk? Het verrekenbeding komt vaak voor in huwelijkse [...]

  3 min. leestijd