Blog

De Miljoenennota en alimentatie

De Miljoenennota en alimentatie

Gepubliceerd Op: 10 oktober 2019Categorieën: Personen- en familierecht

De derde dinsdag in september is weer achter de rug en inmiddels is het stof rond de Miljoenennota weer wat neergedaald. Een aantal van de plannen uit die nota zal (als zij daadwerkelijk worden ingevoerd) gevolgen hebben voor de uitkomst van alimentatieberekeningen.

De regering heeft aangegeven sneller dan gepland te willen komen tot de invoering van een 2-schijvenstelsel. Niet pas in 2021, maar al in 2020 zou het systeem moeten worden aangepast, in die zin dat het basistarief 37,35% zal worden voor inkomens tot en met € 68.507 en het toptarief wordt dan 49,50% voor inkomens boven € 68.507. Voor de AOW-gerechtigden blijven 3 schijven bestaan.

Met ingang van 1 januari 2020 zal een verlaging worden toegepast van het effectieve toptarief waartegen de persoonsgebonden aftrek nog aftrekbaar zal zijn. Het gaat om een geleidelijk proces, waarbij het uiteindelijk de bedoeling van de regering is dat de aftrekposten in 2023 alleen nog tegen het basistarief aftrekbaar zijn. Voor particulieren gaat het dan om de volgende aftrekposten:

– alimentatie voor de ex-partner (uitgaven voor onderhoudsverplichtingen);
– uitgaven voor specifieke zorgkosten;
– weekenduitgaven voor gehandicapten;
– scholingsuitgaven;
– aftrekbare giften;
– het restant persoonsgebonden aftrek van voorgaande jaren;
– de verliezen op beleggingen op durfkapitaal.

Voor diegenen die aftrek hebben in de hoogste schijf (dus een belastbaar inkomen boven € 68.507), heeft de verlaging van de aftrek voor partneralimentatie dus wel gevolgen. Door de verlaging van de aftrek zal het fiscale voordeel geleidelijk lager worden. Als de hoogte van de te betalen (bruto) partneralimentatie gelijk blijft en het fiscale voordeel wordt geleidelijk aan minder, dan worden de nettolasten dus geleidelijk hoger voor de alimentatieplichtige.

Daarnaast zal ook het maximale tarief voor de aftrekposten voor ondernemers in fases worden beperkt. Het gaat dan bijvoorbeeld om de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de mkb-winstvrijstelling.

Tot slot zal er ook het een en ander met betrekking tot de aftrek eigen woning en het eigenwoningforfait veranderen. Anders dan eerder gepland, is de bedoeling van de regering dat de afbouw van de aftrek eigen woning per 1 januari 2020 versnelt naar 3% per jaar en 2,90% in 2023 gaat. De percentages van het eigenwoningforfait worden in 2020, 2021 en 2023 stapsgewijs verlaagd.

Tegenover alle verlagingen staat wel dat de algemene heffingskorting en de arbeidskorting worden verhoogd.

Kortom, als alle plannen ook echt worden doorgevoerd, kan dat best een verschil opleveren. Het is nog de vraag of al deze wijzigingen ook een relevante wijziging van omstandigheden vormen die als grondslag kunnen dienen voor een verlaging van de partneralimentatie. Het is in elk geval goed dat te (laten) bekijken.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag

Deel het bericht

Lees meer over onze expertises

Gerelateerde artikelen

 • Gepubliceerd Op: 03 juli 2023Categorieën: Personen- en familierecht
  Wetsvoorstel gecombineerde geslachtsnaam aangenomen

  In een flink aantal landen is het al mogelijk en vanaf 1 januari 2024 is het ook in Nederland toegestaan: een kind de geslachtsnaam (of achternaam) va [...]

  4 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 14 juni 2023Categorieën: Contractenrecht, Personen- en familierecht
  Verjaring van vergoedingsrechten

  In veel huwelijkse voorwaarden[1] staat een artikel over zogeheten vergoedingsrechten. Waar gaat dat eigenlijk over? Aan de hand van een recente uitsp [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 13 april 2023Categorieën: Personen- en familierecht
  Uitsluiting van het recht op partneralimentatie overeenkomen. Kan dat?

  Gehuwde partners[1] kunnen bijna alles met elkaar afspreken als het aankomt op partneralimentatie, maar deze contractsvrijheid is niet onbegrensd. Ein [...]

  2 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 28 februari 2023Categorieën: Personen- en familierecht
  Automatisch gezamenlijk gezag na erkenning: vervolg

  In maart 2020 schreven wij al eens over het wetsvoorstel dat de erkenning van een kind aan het gezamenlijk gezag over een kind koppelt voor ongehuwde [...]

  2 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 10 januari 2023Categorieën: Personen- en familierecht
  Alimentatie in 2023

  Zo aan het begin van het jaar is het altijd van belang om even stil te staan bij een aantal wijzigingen op het gebied van alimentatie. Elk jaar wordt [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 19 december 2022Categorieën: Personen- en familierecht
  Hertrouwen en huwelijkse voorwaarden

  Je hoort het niet zo vaak, maar toch komt het voor: (ex-)partners die zijn gescheiden, enige tijd later weer bij elkaar komen en opnieuw in het huweli [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 08 november 2022Categorieën: Personen- en familierecht
  Vermoedelijk biologische ouder in principe verplicht mee te werken aan DNA-onderzoek

  Als een kind wil weten of iemand zijn of haar biologische ouder is, zal vaak DNA-onderzoek moeten plaatsvinden. Een vermoedelijk biologische ouder zal [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 26 september 2022Categorieën: Personen- en familierecht
  Verwekker belanghebbende bij naamswijziging kind?

  De wet bepaalt wie in het personen- en familierecht in een zaak als ‘belanghebbende’ wordt gezien, namelijk degene op wiens rechten of verplichtingen [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 24 juni 2021Categorieën: Personen- en familierecht
  Kinderalimentatie; wat mag je met elkaar afspreken?

  Op het moment dat partners met minderjarige kinderen uit elkaar gaan, komt het vraagstuk van de kinderalimentatie om de hoek kijken. Ouders moeten met [...]

  2 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 04 mei 2021Categorieën: Personen- en familierecht
  Het periodiek verrekenbeding

  Misschien heb je er wel eens van gehoord; het periodiek verrekenbeding, maar wat is dan nu eigenlijk? Het verrekenbeding komt vaak voor in huwelijkse [...]

  3 min. leestijd