Blog

De gevolgen van het coronavirus op alimentatieverplichtingen

De gevolgen van het coronavirus op alimentatieverplichtingen

Gepubliceerd Op: 01 april 2020Categorieën: Personen- en familierecht

Het coronavirus heeft een grote impact op onze maatschappij. Bedrijven hebben het moeilijk en dat kan weer gevolgen hebben voor de financiële situatie van werknemers. Een verlies aan inkomen kan betekenen dat een alimentatieplichtige minder draagkracht heeft om alimentatie aan zijn of haar kinderen en/of ex-partner te betalen. Bestaat er in dat geval een mogelijkheid om de alimentatieverplichtingen te wijzigen of zelfs in het geheel stop te zetten?

Het antwoord op deze vraag is in normale omstandigheden vrij simpel: ja. Op grond van de wet bestaat namelijk de mogelijkheid om de alimentatieverplichting op een later moment te (laten) wijzigen of in te (laten) trekken, als sprake is van een wijziging van omstandigheden. Verlies aan inkomen – waardoor de draagkracht vermindert – kan worden gezien als zo’n wijziging van omstandigheden. In dat geval kan de alimentatieverplichting dus in principe gewijzigd worden.

Hierbij is wel van belang dat het verlies aan inkomen niet te wijten is aan de alimentatieplichtige zelf. Zo kan de verplichting tot het bijdragen in het levensonderhoud niet worden gewijzigd als de alimentatieplichtige uit zichzelf minder gaat werken of zelf ontslag neemt.

Een andere uitzondering geldt in de situatie waarin de (ex-)partners in een overeenkomst hebben vastgelegd dat wijziging van omstandigheden geen grond kan zijn om bij de rechter wijziging te verzoeken. In dat geval geldt namelijk dat de overeenkomst alleen door de rechter kan worden gewijzigd wanneer sprake is van een zo ingrijpende wijziging van omstandigheden, dat partijen naar “maatstaven van redelijkheid en billijkheid” niet langer aan de overeenkomst mogen worden gehouden. De lat ligt in deze situatie een stuk hoger en het zal per geval verschillen of een verminderd inkomen door toedoen van het coronavirus genoeg is om de alimentatieverplichting te wijzigen, maar een terugval in inkomen door deze crisis konden partijen in elk geval nooit voorzien, dus dat weegt wel zwaar.

De kinder- of partneralimentatie kan alleen in onderling overleg of via een procedure bij de rechter worden gewijzigd. Als ex-partners geen slechte verhouding hebben, is het natuurlijk handig om de alimentatie zoveel mogelijk in onderling overleg tijdelijk of definitief te wijzigen. Het is verstandig de afspraken die nu gemaakt worden wel vast te leggen zodat daarop later kan worden teruggevallen. Het is ook verstandig hierover vooraf juridisch advies in te winnen. Dit scheelt later een hoop tijd en geld.

Deel het bericht

Lees meer over onze expertises

Gerelateerde artikelen

 • Gepubliceerd Op: 03 juli 2023Categorieën: Personen- en familierecht
  Wetsvoorstel gecombineerde geslachtsnaam aangenomen

  In een flink aantal landen is het al mogelijk en vanaf 1 januari 2024 is het ook in Nederland toegestaan: een kind de geslachtsnaam (of achternaam) va [...]

  4 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 14 juni 2023Categorieën: Contractenrecht, Personen- en familierecht
  Verjaring van vergoedingsrechten

  In veel huwelijkse voorwaarden[1] staat een artikel over zogeheten vergoedingsrechten. Waar gaat dat eigenlijk over? Aan de hand van een recente uitsp [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 13 april 2023Categorieën: Personen- en familierecht
  Uitsluiting van het recht op partneralimentatie overeenkomen. Kan dat?

  Gehuwde partners[1] kunnen bijna alles met elkaar afspreken als het aankomt op partneralimentatie, maar deze contractsvrijheid is niet onbegrensd. Ein [...]

  2 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 28 februari 2023Categorieën: Personen- en familierecht
  Automatisch gezamenlijk gezag na erkenning: vervolg

  In maart 2020 schreven wij al eens over het wetsvoorstel dat de erkenning van een kind aan het gezamenlijk gezag over een kind koppelt voor ongehuwde [...]

  2 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 10 januari 2023Categorieën: Personen- en familierecht
  Alimentatie in 2023

  Zo aan het begin van het jaar is het altijd van belang om even stil te staan bij een aantal wijzigingen op het gebied van alimentatie. Elk jaar wordt [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 19 december 2022Categorieën: Personen- en familierecht
  Hertrouwen en huwelijkse voorwaarden

  Je hoort het niet zo vaak, maar toch komt het voor: (ex-)partners die zijn gescheiden, enige tijd later weer bij elkaar komen en opnieuw in het huweli [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 08 november 2022Categorieën: Personen- en familierecht
  Vermoedelijk biologische ouder in principe verplicht mee te werken aan DNA-onderzoek

  Als een kind wil weten of iemand zijn of haar biologische ouder is, zal vaak DNA-onderzoek moeten plaatsvinden. Een vermoedelijk biologische ouder zal [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 26 september 2022Categorieën: Personen- en familierecht
  Verwekker belanghebbende bij naamswijziging kind?

  De wet bepaalt wie in het personen- en familierecht in een zaak als ‘belanghebbende’ wordt gezien, namelijk degene op wiens rechten of verplichtingen [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 24 juni 2021Categorieën: Personen- en familierecht
  Kinderalimentatie; wat mag je met elkaar afspreken?

  Op het moment dat partners met minderjarige kinderen uit elkaar gaan, komt het vraagstuk van de kinderalimentatie om de hoek kijken. Ouders moeten met [...]

  2 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 04 mei 2021Categorieën: Personen- en familierecht
  Het periodiek verrekenbeding

  Misschien heb je er wel eens van gehoord; het periodiek verrekenbeding, maar wat is dan nu eigenlijk? Het verrekenbeding komt vaak voor in huwelijkse [...]

  3 min. leestijd