Blog

Automatisch gezamenlijk gezag bij erkenning

Automatisch gezamenlijk gezag bij erkenning

Gepubliceerd Op: 03 maart 2020Categorieën: Personen- en familierecht

Op 16 januari 2020 is 3 jaar na het advies van de Raad van State het nieuwe wetsvoorstel over de koppeling van de erkenning en het gezamenlijk gezag voor ongehuwde partners bij de Tweede Kamer ingediend.[1]

Als ouders bij de geboorte getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, is in de wet nu al opgenomen dat erkenning en gezag automatisch worden geregeld, maar voor de ouders van een kind die bij de geboorte niet zijn getrouwd of een geregistreerd partnerschap hebben, is het opletten geblazen.

Nu is het in de wet nog zo geregeld dat een erkenning van een kind niet ook automatisch ertoe leidt dat de ouder die het kind heeft erkend, ook het gezag over dat kind krijgt. Daarvoor moeten de ouders nog een extra handeling verrichten door dit gezag bij de rechtbank in te schrijven. Wij maken met enige regelmaat mee dat dit wordt vergeten waardoor later allerlei problemen kunnen ontstaan. Zo is een ouder zonder gezag bijvoorbeeld niet bevoegd om medische beslissingen over een kind te nemen. Daarnaast kan er tussen de ouders op het moment dat zij uit elkaar gaan een geschil ontstaan over de vraag of er na scheiding gezamenlijk gezag over het kind moet of kan worden uitgeoefend.

Het wetsvoorstel dat nu is ingediend heeft als doel om te regelen dat de ongehuwde partner van de moeder die het kind erkent ook automatisch het gezag over dat kind krijgt. Met dit wetsvoorstel wordt het onderscheid tussen gehuwde en ongehuwde partners kleiner. Dit past volgens de initiatiefnemers in de veranderende maatschappij waarin steeds meer mensen bewust samenwonen en kinderen krijgen zonder getrouwd te zijn of een geregistreerd partnerschap aan te gaan.

Er gelden wel 5 uitzonderingsgronden op de hoofdregel dat erkenning automatisch ook tot gezag leidt. Zo ontstaat er niet automatisch gezamenlijk gezag als 1) al een voogd met de voogdij over het kind is belast, 2) een voorziening in het gezag over het kind ontbreekt, 3) de ouder die het gezag heeft, dit al gezamenlijk met een ander dan de ouder uitoefent, 4) de moeder en de ouder die het kind erkent in de akte van erkenning verklaren dat de moeder alleen het gezag uitoefent en 5) de moeder geen toestemming voor de erkenning geeft en degene die het kind wil erkennen een verzoek om vervangende toestemming tot erkenning indient bij de rechtbank.

Het is wetsvoorstel is nu in behandeling bij de Tweede Kamer. Of het voorstel in ongeschonden vorm door de Kamer komt en ook door de Eerste Kamer wordt goedgekeurd, zal de tijd leren. Het feit dat het voorstel er nu ligt is voor veel ouders in elk geval een stap in de goede richting. Totdat de wetgeving is aangepast, moeten ouders die niet zijn getrouwd en geen geregistreerd partnerschap hebben er dus erg in houden dat zowel de erkenning als het gezag bij de geboorte van een kind worden geregeld.

[1] Kamerstukken II 2019-2020, 34 605, nr. 6.

Deel het bericht

Lees meer over onze expertises

Gerelateerde artikelen

 • Gepubliceerd Op: 03 juli 2023Categorieën: Personen- en familierecht
  Wetsvoorstel gecombineerde geslachtsnaam aangenomen

  In een flink aantal landen is het al mogelijk en vanaf 1 januari 2024 is het ook in Nederland toegestaan: een kind de geslachtsnaam (of achternaam) va [...]

  4 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 14 juni 2023Categorieën: Contractenrecht, Personen- en familierecht
  Verjaring van vergoedingsrechten

  In veel huwelijkse voorwaarden[1] staat een artikel over zogeheten vergoedingsrechten. Waar gaat dat eigenlijk over? Aan de hand van een recente uitsp [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 13 april 2023Categorieën: Personen- en familierecht
  Uitsluiting van het recht op partneralimentatie overeenkomen. Kan dat?

  Gehuwde partners[1] kunnen bijna alles met elkaar afspreken als het aankomt op partneralimentatie, maar deze contractsvrijheid is niet onbegrensd. Ein [...]

  2 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 28 februari 2023Categorieën: Personen- en familierecht
  Automatisch gezamenlijk gezag na erkenning: vervolg

  In maart 2020 schreven wij al eens over het wetsvoorstel dat de erkenning van een kind aan het gezamenlijk gezag over een kind koppelt voor ongehuwde [...]

  2 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 10 januari 2023Categorieën: Personen- en familierecht
  Alimentatie in 2023

  Zo aan het begin van het jaar is het altijd van belang om even stil te staan bij een aantal wijzigingen op het gebied van alimentatie. Elk jaar wordt [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 19 december 2022Categorieën: Personen- en familierecht
  Hertrouwen en huwelijkse voorwaarden

  Je hoort het niet zo vaak, maar toch komt het voor: (ex-)partners die zijn gescheiden, enige tijd later weer bij elkaar komen en opnieuw in het huweli [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 08 november 2022Categorieën: Personen- en familierecht
  Vermoedelijk biologische ouder in principe verplicht mee te werken aan DNA-onderzoek

  Als een kind wil weten of iemand zijn of haar biologische ouder is, zal vaak DNA-onderzoek moeten plaatsvinden. Een vermoedelijk biologische ouder zal [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 26 september 2022Categorieën: Personen- en familierecht
  Verwekker belanghebbende bij naamswijziging kind?

  De wet bepaalt wie in het personen- en familierecht in een zaak als ‘belanghebbende’ wordt gezien, namelijk degene op wiens rechten of verplichtingen [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 24 juni 2021Categorieën: Personen- en familierecht
  Kinderalimentatie; wat mag je met elkaar afspreken?

  Op het moment dat partners met minderjarige kinderen uit elkaar gaan, komt het vraagstuk van de kinderalimentatie om de hoek kijken. Ouders moeten met [...]

  2 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 04 mei 2021Categorieën: Personen- en familierecht
  Het periodiek verrekenbeding

  Misschien heb je er wel eens van gehoord; het periodiek verrekenbeding, maar wat is dan nu eigenlijk? Het verrekenbeding komt vaak voor in huwelijkse [...]

  3 min. leestijd