Blog

Wetsvoorstel Herziening Partneralimentatie (34.231)

Wetsvoorstel Herziening Partneralimentatie (34.231)

Gepubliceerd Op: 20 december 2018Categorieën: Personen- en familierecht

Het lijkt er dit keer dan toch echt van te gaan komen; een verandering van de duur van de partneralimentatie. Op 11 december 2018 heeft een (ruime) meerderheid van de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel dat dit moet gaan regelen.

Nu is het nog zo dat de duur van de verplichting tot betaling van partneralimentatie in principe maximaal 12 jaar is. Volgens de nieuwe wet bedraagt de duur van die verplichting

straks de helft van het aantal huwelijksjaren, met een maximum van vijf jaar. Een voorbeeld: een stel is 3 jaar getrouwd geweest. In dat geval is de duur van de partneralimentatieverplichting dus 3 jaar. Ander voorbeeld: een stel is 8 jaar getrouwd geweest. In dat geval is de duur van de verplichting tot betaling van partneralimentatie 5 jaar.

Er zijn wel een aantal uitzonderingen voor mensen die na hun scheiding minder snel kans hebben om in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Die uitzondering komen, kort gezegd, erop neer dat:

mensen die voor 1 januari 1970 zijn geboren en langer dan 15 jaar zijn getrouwd, recht hebben op maximaal 10 jaar partneralimentatie;
bij echtparen met kinderen onder de 12 jaar de ex-partner recht heeft op partneralimentatie totdat het jongste kind 12 jaar wordt;
na een huwelijk van minimaal 15 jaar waarbij de ex-partner binnen 10 jaar na de scheiding de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, die partner recht heeft op partneralimentatie tot het moment dat AOW wordt ontvangen, maar wel met een maximum termijn van 10 jaar;
het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd niet meer automatisch leidt tot het vervallen van de verplichting tot het betalen van partneralimentatie;
mensen die recht hebben op alimentatie, boven de 50 jaar oud zijn en langer dan 15 jaar getrouwd zijn, recht hebben op maximaal 10 jaar partneralimentatie. Let wel: deze uitzondering vervalt 7 jaar nadat de wet in werking is getreden.
Belangrijk om te weten is dat de rechter altijd het laatste woord houdt en in schrijnende gevallen ook van deze wet kan afwijken. De wet gaat alleen over de partneralimentatie en heeft geen terugwerkende kracht. Dat betekent dat de wet, na inwerkingtreding (volgens de huidige planning op 1 januari 2020), alleen gaat gelden voor gevallen na die datum. Voor oude gevallen blijft de huidige wetgeving overeind.

Het is op dit moment nog niet bekend wanneer dit wetsvoorstel in de Eerste Kamer wordt behandeld.

Deel het bericht

Lees meer over onze expertises

Gerelateerde artikelen

 • Gepubliceerd Op: 03 juli 2023Categorieën: Personen- en familierecht
  Wetsvoorstel gecombineerde geslachtsnaam aangenomen

  In een flink aantal landen is het al mogelijk en vanaf 1 januari 2024 is het ook in Nederland toegestaan: een kind de geslachtsnaam (of achternaam) va [...]

  4 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 14 juni 2023Categorieën: Contractenrecht, Personen- en familierecht
  Verjaring van vergoedingsrechten

  In veel huwelijkse voorwaarden[1] staat een artikel over zogeheten vergoedingsrechten. Waar gaat dat eigenlijk over? Aan de hand van een recente uitsp [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 13 april 2023Categorieën: Personen- en familierecht
  Uitsluiting van het recht op partneralimentatie overeenkomen. Kan dat?

  Gehuwde partners[1] kunnen bijna alles met elkaar afspreken als het aankomt op partneralimentatie, maar deze contractsvrijheid is niet onbegrensd. Ein [...]

  2 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 28 februari 2023Categorieën: Personen- en familierecht
  Automatisch gezamenlijk gezag na erkenning: vervolg

  In maart 2020 schreven wij al eens over het wetsvoorstel dat de erkenning van een kind aan het gezamenlijk gezag over een kind koppelt voor ongehuwde [...]

  2 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 10 januari 2023Categorieën: Personen- en familierecht
  Alimentatie in 2023

  Zo aan het begin van het jaar is het altijd van belang om even stil te staan bij een aantal wijzigingen op het gebied van alimentatie. Elk jaar wordt [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 19 december 2022Categorieën: Personen- en familierecht
  Hertrouwen en huwelijkse voorwaarden

  Je hoort het niet zo vaak, maar toch komt het voor: (ex-)partners die zijn gescheiden, enige tijd later weer bij elkaar komen en opnieuw in het huweli [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 08 november 2022Categorieën: Personen- en familierecht
  Vermoedelijk biologische ouder in principe verplicht mee te werken aan DNA-onderzoek

  Als een kind wil weten of iemand zijn of haar biologische ouder is, zal vaak DNA-onderzoek moeten plaatsvinden. Een vermoedelijk biologische ouder zal [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 26 september 2022Categorieën: Personen- en familierecht
  Verwekker belanghebbende bij naamswijziging kind?

  De wet bepaalt wie in het personen- en familierecht in een zaak als ‘belanghebbende’ wordt gezien, namelijk degene op wiens rechten of verplichtingen [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 24 juni 2021Categorieën: Personen- en familierecht
  Kinderalimentatie; wat mag je met elkaar afspreken?

  Op het moment dat partners met minderjarige kinderen uit elkaar gaan, komt het vraagstuk van de kinderalimentatie om de hoek kijken. Ouders moeten met [...]

  2 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 04 mei 2021Categorieën: Personen- en familierecht
  Het periodiek verrekenbeding

  Misschien heb je er wel eens van gehoord; het periodiek verrekenbeding, maar wat is dan nu eigenlijk? Het verrekenbeding komt vaak voor in huwelijkse [...]

  3 min. leestijd