Blog

Wet arbeidsmarkt in balans in aantocht

Wet arbeidsmarkt in balans in aantocht

Gepubliceerd Op: 12 november 2019Categorieën: Arbeidsrecht

Je zult er vast wel iets over hebben gehoord, de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Op 1 januari 2020 treedt deze wet in werking. Het doel van deze wetgeving is om, zoals de naam al suggereert, de arbeidsmarkt meer in balans brengen. De verschillen tussen werknemers met een vast contract en werknemers met een flexibel contract worden kleiner. Maar wat betekent dat eigenlijk?

Als eerste wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om werknemers een vast contract aan te bieden in plaats van een flexibel contract. Werkgevers gaan vanaf 1 januari 2020 namelijk een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een flexibel contract.

Wat ook verandert is het feit dat een werknemer straks vanaf de eerste werkdag recht heeft op een transitievergoeding bij ontslag. Tot 1 januari 2020 geldt dat de werknemer pas recht heeft op een vergoeding na 2 jaar dienstverband.

De wet bevat een aantal gronden waarop een werkgever het ontslag van een werknemer kan baseren. Nu is het nog zo dat geen sprake kan zijn van samenloop tussen verschillende gronden. Het is dus of de ene grond of de andere grond, maar niet een combinatie van die twee. Vanaf 1 januari 2020 wordt het mogelijk om verschillende ontslaggronden samen ten grondslag te leggen aan een ontslag.

De oproepkracht krijgt vanaf 1 januari 2020 meer zekerheid op werk en inkomen. Werkgevers moeten oproepkrachten vanaf dat moment minstens 4 dagen van tevoren oproepen voor het werk. De oproepkracht heeft daarnaast recht op loon over de uren waarvoor hij was opgeroepen, als de werkgever deze oproep binnen 4 dagen afzegt. De werkgever is verplicht om na 12 maanden een nieuw contract aan te bieden met een vast aantal uren.

Ook de payrollwerknemers krijgen een betere rechtspositie. Zij krijgen vanaf 1 januari 2020 minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde rechtspositie als werknemers die in dienst zijn van het bedrijf waar de payrollwerknemers worden tewerkgesteld.

Tot slot verandert de regeling voor opeenvolgende tijdelijke contracten, ook wel de ketenregeling genoemd. Tot 1 januari 2020 kunnen werkgever en werknemer nog 3 tijdelijke contracten in maximaal 2 jaar aangaan. Daarna wordt deze mogelijkheid verruimd naar 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar.

De aantocht van de WAB is relevant voor werkgevers en werknemers. Werkgevers moeten op tijd actie ondernemen om aan de nieuwe wetgeving te beantwoorden en werknemers dienen zich bewust te zijn van hun nieuwe, uitgebreidere rechten.

Deel het bericht

Lees meer over onze expertises

Gerelateerde artikelen

 • Gepubliceerd Op: 24 juli 2023Categorieën: Arbeidsrecht, Contractenrecht
  Beëindiging uitzendovereenkomst bij ziekte

  Als een werknemer ziek is geldt een opzegverbod: de arbeidsovereenkomst mag tijdens de eerste twee jaar van ziekte niet worden opgezegd. Een uitzendov [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 22 maart 2023Categorieën: Arbeidsrecht
  Aanzegplicht arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

  Als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is afgesloten en het einde van die periode komt in zicht, dan is het handig om te weten wat de bedoelin [...]

  4 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 29 november 2022Categorieën: Arbeidsrecht
  Ontslag na grensoverschrijdend gedrag: recht op transitievergoeding?

  Normaal gesproken heeft een werknemer bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever altijd recht op een transitievergoedi [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 17 oktober 2022Categorieën: Arbeidsrecht
  Concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst

  De krapte op de arbeidsmarkt leidt ertoe dat werkgevers van alles doen om werknemers vast te houden. Dat kan op een positieve manier bijvoorbeeld door [...]

  4 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 07 september 2022Categorieën: Arbeidsrecht
  Tussentijds opzegbeding in de vaststellingsovereenkomst

  Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd loopt van rechtswege af op de einddatum. Tussentijds kunnen een werkgever en werknemer de arbeidsovereenkom [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 19 juli 2021Categorieën: Arbeidsrecht
  Op vakantie zonder toestemming werkgever

  De zomervakantie is begonnen. Normaal gesproken neem je dan in overleg met je werkgever vakantiedagen op. In een zaak die dit jaar aan de kantonrechte [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 07 juli 2020Categorieën: Arbeidsrecht
  Recht op thuis werken in coronatijd?

  ‘Werk zoveel mogelijk thuis’ is een veelgehoord overheidsadvies van de afgelopen maanden. Dat advies riep de vraag op of een werknemer onder die omsta [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 11 juni 2020Categorieën: Arbeidsrecht, Contractenrecht
  Arbeidsovereenkomst met een vof

  Een arbeidsovereenkomst wordt gesloten tussen een werknemer en een werkgever. Dat is voor iedereen duidelijk. Maar wat als een werknemer een arbeidsov [...]

  2 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 13 februari 2020Categorieën: Arbeidsrecht
  Het slapende dienstverband: vervolg

  In onze blog van 12 september 2019 hebben wij het al eens over het slapende dienstverband gehad. Op dat moment had de kantonrechter in Roermond een aa [...]

  2 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 12 september 2019Categorieën: Arbeidsrecht
  Het slapende dienstverband

  Er is de laatste tijd veel te doen om het slapende dienstverband. Maar wat is het eigenlijk en waarom is er zoveel om te doen? Allereerst het antwoord [...]

  3 min. leestijd