Blog

Waarom kiezen voor incasso via een advocaat?

Waarom kiezen voor incasso via een advocaat?

Gepubliceerd Op: 19 september 2018Categorieën: Contractenrecht

De inschakeling van een advocaat voor het incasseren van uw vordering biedt een aantal voordelen ten opzichte van bijvoorbeeld een incassobureau of een deurwaarder. Die voordelen zijn de volgende:

een advocaat valt onder het toezicht van de Orde van Advocaten en moet zich aan gedragsregels houden. De advocaat mag zich niet van ongeoorloofde incassomethoden bedienen;
een advocaat moet een derdengeldenrekening tot zijn beschikking hebben die in een aparte stichting (los van het kantoor) is ondergebracht. Op die manier wordt verzekerd dat het voor u geïncasseerde geld veilig is. Het op die rekening ontvangen geld mag ook niet zonder uw toestemming worden verrekend;
de advocaat moet uw belang zo goed mogelijk dienen en kan zijn werk onafhankelijk uitvoeren;
de advocaat beschikt over een procesmonopolie. Voor geldvorderingen geldt de wettelijke bepaling dat u bij een belang van € 25.000,00 of hoger niet zonder advocaat mag procederen. In die gevallen mogen alleen advocaten bij de Rechtbank, het Gerechtshof en de Hoge Raad in een procedure optreden. Maar ook als het gaat om vorderingen waarvoor geen verplichte vertegenwoordiging geldt, zoals vorderingen met een belang onder de
€ 25.000,00 of vorderingen gebaseerd op een arbeids- of huurovereenkomst is het zinvol te kiezen voor een advocaat. Goed procederen vereist nu eenmaal kennis en kunde en een advocaat heeft daarvoor een goede opleiding gehad;
een advocaat is ook bevoegd faillissementen aan te vragen en kan, anders dan een incassobureau of deurwaarde, aan de rechter toestemming vragen om beslagen te leggen om uw vordering (in afwachting van de uitkomst van een procedure) veilig te stellen.

Deel het bericht

Lees meer over onze expertises

Gerelateerde artikelen

 • Gepubliceerd Op: 24 juli 2023Categorieën: Arbeidsrecht, Contractenrecht
  Beëindiging uitzendovereenkomst bij ziekte

  Als een werknemer ziek is geldt een opzegverbod: de arbeidsovereenkomst mag tijdens de eerste twee jaar van ziekte niet worden opgezegd. Een uitzendov [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 14 juni 2023Categorieën: Contractenrecht, Personen- en familierecht
  Verjaring van vergoedingsrechten

  In veel huwelijkse voorwaarden[1] staat een artikel over zogeheten vergoedingsrechten. Waar gaat dat eigenlijk over? Aan de hand van een recente uitsp [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 04 augustus 2021Categorieën: Contractenrecht
  Overeenkomst van geldlening: opeisbaarheid en verjaring

  Bij het sluiten van een overeenkomst van geldlening kan worden afgesproken hoe en wanneer het geleende geldbedrag moet worden terugbetaald, maar dat g [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 08 juni 2021Categorieën: Contractenrecht
  De onderzoeksplicht en mededelingsplicht bij een koopovereenkomst

  De wet bepaalt dat de verkoper verplicht is een zaak af te leveren die ook aan de overeenkomst beantwoordt (dit wordt ook wel ‘conformiteit’ genoemd). [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 13 april 2021Categorieën: Contractenrecht
  Het exoneratiebeding

  In veel overeenkomsten is een exoneratiebeding opgenomen. Maar wat is dat en wat houdt zo’n beding precies in? Kan daar zo maar een beroep op worden g [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 15 maart 2021Categorieën: Contractenrecht
  Vordering op een vof

  In ons blog van 11 juni 2020 hebben wij het al gehad over de arbeidsovereenkomst met een vennootschap onder firma (vof) en hebben wij uitgelegd tegen [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 03 november 2020Categorieën: Contractenrecht
  Uitleg van contractuele bepalingen

  Wanneer twee of meer partijen een overeenkomst opstellen, is het van belang dat alle afspraken goed worden vastgelegd om onduidelijkheden (in de toeko [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 20 oktober 2020Categorieën: Contractenrecht
  Verrekening

  Als twee partijen een vordering op elkaar hebben, kunnen zij die vorderingen in bepaalde gevallen met elkaar ‘verrekenen’, of anders gezegd: tegen elk [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 08 september 2020Categorieën: Contractenrecht
  Aanbod en aanvaarding. Hoe komt een overeenkomst tot stand?

  In de wet is vastgelegd dat een overeenkomst tot stand komt door aanbod en aanvaarding. Dit is een duidelijk uitgangspunt, maar in de praktijk is het [...]

  4 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 25 augustus 2020Categorieën: Contractenrecht
  Nietigheid en vernietigbaarheid; wat is het verschil?

  Een rechtshandeling of overeenkomst kan onder bepaalde omstandigheden nietig of vernietigbaar zijn. Beide begrippen zien op de geldigheid van een rech [...]

  3 min. leestijd