Blog

Bijzondere uitwerking Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Bijzondere uitwerking Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Gepubliceerd Op: 06 juni 2024Categorieën: Contractenrecht

In 2022 is in Nederland een wet in werking getreden[1] die een Europese Richtlijn implementeert. Deze Richtlijn heeft als doel werknemers meer zekerheid en duidelijkheid te geven over bepaalde arbeidsvoorwaarden. In een uitspraak[2] van 23 april 2024, komt de kantonrechter tot een conclusie die de meeste werkgevers niet zullen hebben zien aankomen.

Wat was er aan de hand?

Een werknemer is in november 2021 in dienst getreden voor bepaalde tijd (7 maanden) en tewerkgesteld als verkoopmedewerkster. De arbeidsovereenkomst is twee keer verlengd voor bepaalde tijd. Het laatste contract liep tot en met begin augustus 2023. Halverwege juni 2023 – nog tijdens de looptijd van het laatste contract voor bepaalde tijd – doet de werknemer schriftelijk aan werkgever het verzoek om haar contract om te zetten in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Begin juli 2023 laat de werkgever – zonder in te gaan op het verzoek van de werknemer – weten dat het contract niet wordt verlengd (zgn. aanzeggingsverplichting).

De werknemer is het daar niet mee eens en eist bij de kantonrechter dat op grond van artikel 2b lid 1 van de Wet Flexibel Werken (WFW) een contract voor onbepaalde tijd aan haar wordt verstrekt. In dit artikel staat:

 “De werknemer kan de werkgever verzoeken om een vorm van arbeid met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden, indien de werknemer ten minste 26 weken voorafgaand aan het beoogde tijdstip van ingang van die aanpassing in dienst is bij die werkgever”.

De kantonrechter oordeelt dat – mede vanwege de beschermingsgedachte achter de Europese Richtlijn – dat artikel 2b lid 1 WVW ruim moet worden uitgelegd. Een contract voor onbepaalde tijd geeft meer zekerheid voor de werknemer dan een contract voor bepaalde tijd, wat betekent dat de werknemer ook hierom kan vragen. Omdat de werkgever het verzoek van werknemer in deze zaak niet binnen de termijn en ongemotiveerd heeft afgewezen, heeft de werknemer volgens de kantonrechter recht op een vast contract.

Gelukkig voor deze werkgever loopt het toch nog goed af. De werknemer heeft de procedure te laat opgestart. Als het gaat om een vordering vanwege een onterecht gegeven ontslag geldt op grond van artikel 7:686a lid 4 sub a BW dat de vordering binnen 2 maanden na het ontslag is ingesteld. Dat was hier niet gebeurd waardoor het voor de werkgever dus met een sisser afloopt.

De vraag is of de kantonrechter niet kiest voor een te ruime uitleg van de Wet Flexibel Werken. Omdat de werkgever hier (nog) goed wegkomt, zal het nog wel even duren voordat duidelijk wordt of andere rechters dezelfde route kiezen of niet.

Maar tot die tijd is het voor werkgevers dus wel opletten geblazen!

Het is voor een werkgever van belang dat als een werknemer zo’n verzoek doet, binnen één maand, schriftelijk én gemotiveerd (afwijzend) op dat verzoek wordt gereageerd. Gebeurt dat niet of niet op tijd, dan wordt het verzoek van de werknemer automatisch als gehonoreerd beschouwd. Voorkom dus onaangename verrassingen en laat je als werkgever in zo’n situatie goed adviseren!

 

[1] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2022/06/28/richtlijn-transparante-en-voorspelbare-arbeidsvoorwaarden

[2] ECLI:NL:RBLIM:2024:2000

Deel het bericht

Lees meer over onze expertises

Gerelateerde artikelen

 • Gepubliceerd Op: 24 juli 2023Categorieën: Arbeidsrecht, Contractenrecht
  Beëindiging uitzendovereenkomst bij ziekte

  Als een werknemer ziek is geldt een opzegverbod: de arbeidsovereenkomst mag tijdens de eerste twee jaar van ziekte niet worden opgezegd. Een uitzendov [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 14 juni 2023Categorieën: Contractenrecht, Personen- en familierecht
  Verjaring van vergoedingsrechten

  In veel huwelijkse voorwaarden[1] staat een artikel over zogeheten vergoedingsrechten. Waar gaat dat eigenlijk over? Aan de hand van een recente uitsp [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 04 augustus 2021Categorieën: Contractenrecht
  Overeenkomst van geldlening: opeisbaarheid en verjaring

  Bij het sluiten van een overeenkomst van geldlening kan worden afgesproken hoe en wanneer het geleende geldbedrag moet worden terugbetaald, maar dat g [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 08 juni 2021Categorieën: Contractenrecht
  De onderzoeksplicht en mededelingsplicht bij een koopovereenkomst

  De wet bepaalt dat de verkoper verplicht is een zaak af te leveren die ook aan de overeenkomst beantwoordt (dit wordt ook wel ‘conformiteit’ genoemd). [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 13 april 2021Categorieën: Contractenrecht
  Het exoneratiebeding

  In veel overeenkomsten is een exoneratiebeding opgenomen. Maar wat is dat en wat houdt zo’n beding precies in? Kan daar zo maar een beroep op worden g [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 15 maart 2021Categorieën: Contractenrecht
  Vordering op een vof

  In ons blog van 11 juni 2020 hebben wij het al gehad over de arbeidsovereenkomst met een vennootschap onder firma (vof) en hebben wij uitgelegd tegen [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 03 november 2020Categorieën: Contractenrecht
  Uitleg van contractuele bepalingen

  Wanneer twee of meer partijen een overeenkomst opstellen, is het van belang dat alle afspraken goed worden vastgelegd om onduidelijkheden (in de toeko [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 20 oktober 2020Categorieën: Contractenrecht
  Verrekening

  Als twee partijen een vordering op elkaar hebben, kunnen zij die vorderingen in bepaalde gevallen met elkaar ‘verrekenen’, of anders gezegd: tegen elk [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 08 september 2020Categorieën: Contractenrecht
  Aanbod en aanvaarding. Hoe komt een overeenkomst tot stand?

  In de wet is vastgelegd dat een overeenkomst tot stand komt door aanbod en aanvaarding. Dit is een duidelijk uitgangspunt, maar in de praktijk is het [...]

  4 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 25 augustus 2020Categorieën: Contractenrecht
  Nietigheid en vernietigbaarheid; wat is het verschil?

  Een rechtshandeling of overeenkomst kan onder bepaalde omstandigheden nietig of vernietigbaar zijn. Beide begrippen zien op de geldigheid van een rech [...]

  3 min. leestijd