Blog

Vervaltermijnen in het arbeidsrecht; maakt één zwaluw al zomer?

Vervaltermijnen in het arbeidsrecht; maakt één zwaluw al zomer?

Gepubliceerd Op: 20 mei 2019Categorieën: Arbeidsrecht

In het recht wordt onderscheid gemaakt tussen een verjaringstermijn en een vervaltermijn. Een verjaringstermijn kan worden gestuit, dat wil zeggen dat die termijn kan worden verlengd, maar een vervaltermijn is definitief. Laat je die termijn ongebruikt voorbij gaan, dan houdt alles op. Of toch niet?

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is het aantal vervaltermijnen flink toegenomen in het arbeidsrecht. Eén voorbeeld van zo’n vervaltermijn is de termijn (van 3 maanden) waarbinnen een werknemer een vordering moet instellen tegen zijn werkgever als de werkgever de transitievergoeding (ofwel ontslagvergoeding) niet op tijd betaald.

De Hoge Raad heeft vorig jaar september vastgesteld dat een werknemer in bepaalde gevallen recht kan hebben op een gedeeltelijke transitievergoeding, bijvoorbeeld als het aantal gewerkte uren (al dan niet bij arbeidsongeschiktheid of vanwege bedrijfseconomische omstandigheden) flink en structureel wordt verlaagd. Dit wordt ook wel een deeltijdontslag genoemd. Ook in zo’n geval geldt de vervaltermijn van 3 maanden. Of toch niet?

De kantonrechter in Limburg oordeelde recent dat in dat specifieke geval niet redelijk was dat de werkgever een beroep kon doen op de vervaltermijn. Dat had alles te maken met bijzondere omstandigheden (ECLI:NL:RBLIM:2019:3352).

Als wij goed naar deze uitspraak kijken, dan volgt daaruit dus geen nieuw recht met betrekking tot de vervaltermijn. Te laat is nog altijd, te laat! Alleen in hele uitzonderlijke gevallen is dat anders.

Het is en blijft dus zaak in een arbeidsconflict goed op de termijnen te letten.

Deel het bericht

Lees meer over onze expertises

Gerelateerde artikelen

 • Gepubliceerd Op: 24 juli 2023Categorieën: Arbeidsrecht, Contractenrecht
  Beëindiging uitzendovereenkomst bij ziekte

  Als een werknemer ziek is geldt een opzegverbod: de arbeidsovereenkomst mag tijdens de eerste twee jaar van ziekte niet worden opgezegd. Een uitzendov [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 22 maart 2023Categorieën: Arbeidsrecht
  Aanzegplicht arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

  Als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is afgesloten en het einde van die periode komt in zicht, dan is het handig om te weten wat de bedoelin [...]

  4 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 29 november 2022Categorieën: Arbeidsrecht
  Ontslag na grensoverschrijdend gedrag: recht op transitievergoeding?

  Normaal gesproken heeft een werknemer bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever altijd recht op een transitievergoedi [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 17 oktober 2022Categorieën: Arbeidsrecht
  Concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst

  De krapte op de arbeidsmarkt leidt ertoe dat werkgevers van alles doen om werknemers vast te houden. Dat kan op een positieve manier bijvoorbeeld door [...]

  4 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 07 september 2022Categorieën: Arbeidsrecht
  Tussentijds opzegbeding in de vaststellingsovereenkomst

  Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd loopt van rechtswege af op de einddatum. Tussentijds kunnen een werkgever en werknemer de arbeidsovereenkom [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 19 juli 2021Categorieën: Arbeidsrecht
  Op vakantie zonder toestemming werkgever

  De zomervakantie is begonnen. Normaal gesproken neem je dan in overleg met je werkgever vakantiedagen op. In een zaak die dit jaar aan de kantonrechte [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 07 juli 2020Categorieën: Arbeidsrecht
  Recht op thuis werken in coronatijd?

  ‘Werk zoveel mogelijk thuis’ is een veelgehoord overheidsadvies van de afgelopen maanden. Dat advies riep de vraag op of een werknemer onder die omsta [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 11 juni 2020Categorieën: Arbeidsrecht, Contractenrecht
  Arbeidsovereenkomst met een vof

  Een arbeidsovereenkomst wordt gesloten tussen een werknemer en een werkgever. Dat is voor iedereen duidelijk. Maar wat als een werknemer een arbeidsov [...]

  2 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 13 februari 2020Categorieën: Arbeidsrecht
  Het slapende dienstverband: vervolg

  In onze blog van 12 september 2019 hebben wij het al eens over het slapende dienstverband gehad. Op dat moment had de kantonrechter in Roermond een aa [...]

  2 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 12 november 2019Categorieën: Arbeidsrecht
  Wet arbeidsmarkt in balans in aantocht

  Je zult er vast wel iets over hebben gehoord, de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Op 1 januari 2020 treedt deze wet in werking. Het doel van deze wet [...]

  3 min. leestijd