Blog

Verrekening

Verrekening

Gepubliceerd Op: 20 oktober 2020Categorieën: Contractenrecht

Als twee partijen een vordering op elkaar hebben, kunnen zij die vorderingen in bepaalde gevallen met elkaar ‘verrekenen’, of anders gezegd: tegen elkaar wegstrepen. De vraag is onder welke voorwaarden een schuldenaar mag verrekenen. In dit blog worden de wettelijke vereisten voor verrekening toegelicht.

Allereerst kan een schuldenaar niet zomaar verrekenen. Hij moet eerst richting zijn schuldeiser verklaren dat hij van zijn bevoegdheid tot verrekening gebruik wil maken. Dit kan in iedere vorm, dus schriftelijk én mondeling.

Vervolgens moet de schuldenaar ook bevoegd zijn om te verrekenen. Wanneer is er sprake van bevoegdheid tot verrekening?

Dat is het geval als partijen elkaars schuldeiser en schuldenaar zijn. Dit is dus niet het geval als een van beide partijen in verschillende hoedanigheden betrokken is. Als voorbeeld van die situatie geldt dat de ene partij een vordering heeft op de andere partij waarbij hij privé als schuldeiser optreedt, terwijl diezelfde partij een schuld heeft aan de andere partij, maar dan vanuit zijn onderneming. In de wet staat dit zo verwoord dat de vordering en de schuld niet in van elkaar gescheiden vermogens mogen vallen. Als dat wel zo is, kan niet worden verrekend.

Daarnaast moeten de schuld en de vordering aan elkaar ‘beantwoorden’. De vordering en schuld moeten dus van gelijke soort zijn. In het geval van geldvorderingen over en weer kunnen alleen dezelfde valuta worden verrekend.

Tot slot moet de schuldenaar bevoegd zijn om zijn schuld aan de schuldeiser te betalen en moet de vordering waarmee wordt verrekend opeisbaar zijn. Een vordering is bijvoorbeeld nog niet opeisbaar als een betalingstermijn is afgesproken en die termijn nog niet verstreken is. Dan kan (ook) nog niet worden verrekend.

Het is niet nodig dat de wederzijdse vorderingen even groot zijn. Als de hoogte van de vorderingen verschilt, gaan deze ‘teniet tot hun gemeenschappelijk beloop’, of anders gezegd: tot de hoogte van de kleinste vordering. Als A bijvoorbeeld een vordering van € 100,00 op B heeft en B een vordering van € 60,00 op A, dan heeft A na verrekening nog een bedrag van € 40,00 van B tegoed.

De regels over verrekening zijn van regelend recht. Dat betekent dat als partijen dat willen, zij in een contract van de wettelijke bepalingen over verrekening kunnen afwijken door de bevoegdheid tot verrekening bijvoorbeeld uit te breiden, te beperken of zelfs geheel uit te sluiten. Een uitzondering hierop is dat in algemene voorwaarden de bevoegdheid tot verrekening van een consument niet kan worden uitgesloten.

Deel het bericht

Lees meer over onze expertises

Gerelateerde artikelen

 • Gepubliceerd Op: 11 juni 2020Categorieën: Arbeidsrecht, Contractenrecht
  Arbeidsovereenkomst met een vof

  Een arbeidsovereenkomst wordt gesloten tussen een werknemer en een werkgever. Dat is voor iedereen duidelijk. Maar wat als een werknemer een arbeidsov [...]

  2 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 06 april 2020Categorieën: Contractenrecht
  Overmacht

  In een normale situatie kan het uiteraard voorkomen dat een partij bij een overeenkomst de verplichtingen die op die partij rusten niet kan nakomen. D [...]

  4 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 12 december 2019Categorieën: Contractenrecht
  Klachtplicht bij (consumenten)koop

  Misschien heb je er wel eens over gehoord; de klachtplicht voor het geval je iets hebt gekocht dat niet goed blijkt te zijn. Of in juridisch jargon: i [...]

  2 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 23 september 2019Categorieën: Contractenrecht
  Rechtsverwerking

  Van verjaring zul je ongetwijfeld wel eens gehoord hebben. Rechtsverwerking is buiten de juridische wereld misschien wat minder betekend, maar kan net [...]

  2 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 02 juli 2019Categorieën: Contractenrecht
  Opschortende en ontbindende voorwaarden

  Als er een overeenkomst wordt gesloten hoor je nog al eens zeggen dat die overeenkomst onder een opschortende en/of een ontbindende voorwaarde wordt g [...]

  2 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 25 april 2019Categorieën: Contractenrecht
  Finale kwijting is geen kwijtschelding

  In overeenkomsten komt u waarschijnlijk wel eens tegen (zeker als het om vaststellingsovereenkomsten gaat), dat partijen elkaar over en weer finale kw [...]

  2 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 28 februari 2019Categorieën: Contractenrecht
  Winnend verliezen; soms kan het raar lopen

  Er zijn van die zaken waarvan je ook als advocaat denkt: “wat kan het soms raar lopen.” Een voorbeeld. Recent hebben wij een cliënt geholpen met een d [...]

  1 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 28 februari 2019Categorieën: Contractenrecht
  Een incassoregister tegen misstanden

  Begin deze maand liet het kabinet weten dat het misstanden in de incassomarkt wil aanpakken. Een van de maatregelen die daarvoor worden genomen zijn d [...]

  1 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 29 januari 2019Categorieën: Contractenrecht
  Een bewijsbeslag; kan dat?

  Soms kom je wel eens voor een situatie te staan waarin de kans op succes in een procedure afhangt van de vraag of je bepaalde bewijzen kunt veilig ste [...]

  2 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 17 december 2018Categorieën: Contractenrecht
  Belangrijke lijstjes: Over de zwarte, grijze en blauwe lijst

  Als het gaat om oneerlijke bepalingen in consumentenovereenkomsten (algemene voorwaarden), moeten die bepalingen niet alleen aan de (in elk geval voor [...]

  2 min. leestijd