Blog

Verjaring van vergoedingsrechten

Verjaring van vergoedingsrechten

Gepubliceerd Op: 14 juni 2023Categorieën: Contractenrecht, Personen- en familierecht

In veel huwelijkse voorwaarden[1] staat een artikel over zogeheten vergoedingsrechten. Waar gaat dat eigenlijk over? Aan de hand van een recente uitspraak van de Hoge Raad lichten we dit in deze blog toe.

’Zo’n artikel ziet op een investering vanuit privévermogen van de ene partner in een gezamenlijk goed of een privégoed van de andere partner. In het artikel leggen de partners vast of die investering wel of geen recht geeft op terugbetaling daarvan. Als dat wél het geval is, dan is de vraag wanneer de investerende partner het vergoedingsrecht uiterlijk moet opeisen.

De situatie waarover de Hoge Raad zich moest buigen, was als volgt.[2]

Een vrouw heeft in 1994 een stuk grond gekocht en daarop een woning laten bouwen. In 2004 trouwt zij met haar (toenmalige) man op huwelijkse voorwaarden. Daarin wordt opgenomen dat er geen enkele gemeenschap van goederen tussen partijen bestaat. De woning blijft dus privévermogen van de vrouw. In de huwelijkse voorwaarden wordt ook een regeling voor vergoedingsrechten opgenomen met het recht op terugbetaling daarvan.

Partijen kopen vervolgens samen een (nieuwe) woning en op 1 november 2006 gebruikt de vrouw de opbrengst van haar (voormalige) woning om een deel van de aanschaf van deze nieuwe (gezamenlijke) woning te financieren. In 2012 strandt het huwelijk en ontstaat tussen partijen ruzie over de terugbetaling van de privéinvestering van de vrouw in de gezamenlijke woning.

Omdat de vrouw privévermogen heeft aangewend voor de aanschaf van een gezamenlijk goed (de nieuwe woning), verkreeg zij op 1 november 2006 een opeisbaar vergoedingsrecht op haar (toenmalige) man. De vrouw vordert daarom terugbetaling van haar privéinvestering in de gezamenlijke woning.

De man stelt dat de wettelijke verjaringstermijn van 5 jaar van toepassing is (die ingaat op het moment van de opeisbaarheid van de vordering, dus in dit geval 1 november 2006) en dat de vordering van de vrouw dus inmiddels is verjaard.

De Hoge Raad is het niet eens met de man. De Hoge Raad oordeelt dat de wettelijke verjaringstermijnen alleen van toepassing zijn tussen partners als “de aard van de rechtsverhouding tussen de partners zich daartegen niet verzet”. Dat is volgends de Hoge Raad hier wel het geval. Van partners kan, volgens de Hoge Raad, niet worden verwacht dat zij tijdens het huwelijk tegen elkaar treffen rechtsmaatregelen. Daaronder valt ook het instellen van een vordering vanwege een vergoedingsrecht. Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te snappen dat zo’n actie het huwelijk in gevaar kan brengen. De vrouw kon haar vergoedingsrecht daarom gewoon opeisen op het moment dat partijen uit elkaar gingen.

Bij een scheiding is het van belang om goed in kaart te brengen welke rechten en plichten de partners over en weer hebben. Drechtsteden Advocaten kan u daarbij begeleiden, zowel in het geval dat beide partners één advocaat in de arm nemen als wanneer iedere partner een eigen advocaat inschakelt. Neem eens contact op met ons kantoor voor een vrijblijvend gesprek.

[1] In deze blog wordt met het huwelijk het geregistreerd partnerschap gelijkgesteld.
[2] HR 23 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1936.

Deel het bericht

Lees meer over onze expertises

Gerelateerde artikelen

 • Gepubliceerd Op: 08 juni 2021Categorieën: Contractenrecht
  De onderzoeksplicht en mededelingsplicht bij een koopovereenkomst

  De wet bepaalt dat de verkoper verplicht is een zaak af te leveren die ook aan de overeenkomst beantwoordt (dit wordt ook wel ‘conformiteit’ genoemd). [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 04 mei 2021Categorieën: Personen- en familierecht
  Het periodiek verrekenbeding

  Misschien heb je er wel eens van gehoord; het periodiek verrekenbeding, maar wat is dan nu eigenlijk? Het verrekenbeding komt vaak voor in huwelijkse [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 13 april 2021Categorieën: Contractenrecht
  Het exoneratiebeding

  In veel overeenkomsten is een exoneratiebeding opgenomen. Maar wat is dat en wat houdt zo’n beding precies in? Kan daar zo maar een beroep op worden g [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 15 maart 2021Categorieën: Contractenrecht
  Vordering op een vof

  In ons blog van 11 juni 2020 hebben wij het al gehad over de arbeidsovereenkomst met een vennootschap onder firma (vof) en hebben wij uitgelegd tegen [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 01 maart 2021Categorieën: Personen- en familierecht
  Alimentatie in 2021

  Zo aan het begin van het jaar is het altijd van belang om even stil te staan bij een aantal wijzigingen op het gebied van alimentatie. Elk jaar wordt [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 03 november 2020Categorieën: Contractenrecht
  Uitleg van contractuele bepalingen

  Wanneer twee of meer partijen een overeenkomst opstellen, is het van belang dat alle afspraken goed worden vastgelegd om onduidelijkheden (in de toeko [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 20 oktober 2020Categorieën: Contractenrecht
  Verrekening

  Als twee partijen een vordering op elkaar hebben, kunnen zij die vorderingen in bepaalde gevallen met elkaar ‘verrekenen’, of anders gezegd: tegen elk [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 08 september 2020Categorieën: Contractenrecht
  Aanbod en aanvaarding. Hoe komt een overeenkomst tot stand?

  In de wet is vastgelegd dat een overeenkomst tot stand komt door aanbod en aanvaarding. Dit is een duidelijk uitgangspunt, maar in de praktijk is het [...]

  4 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 25 augustus 2020Categorieën: Contractenrecht
  Nietigheid en vernietigbaarheid; wat is het verschil?

  Een rechtshandeling of overeenkomst kan onder bepaalde omstandigheden nietig of vernietigbaar zijn. Beide begrippen zien op de geldigheid van een rech [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 11 juni 2020Categorieën: Arbeidsrecht, Contractenrecht
  Arbeidsovereenkomst met een vof

  Een arbeidsovereenkomst wordt gesloten tussen een werknemer en een werkgever. Dat is voor iedereen duidelijk. Maar wat als een werknemer een arbeidsov [...]

  2 min. leestijd