Blog

Tussentijds opzegbeding in de vaststellingsovereenkomst

Tussentijds opzegbeding in de vaststellingsovereenkomst

Gepubliceerd Op: 07 september 2022Categorieën: Arbeidsrecht

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd loopt van rechtswege af op de einddatum. Tussentijds kunnen een werkgever en werknemer de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet beëindigingen, tenzij hiervoor een specifieke bepaling in de arbeidsovereenkomst (of de van toepassing zijnde CAO) is opgenomen. Dit wordt ook wel een ‘tussentijds opzegbeding’ genoemd. Als zo’n beding is opgenomen, kan de arbeidsovereenkomst dus ook eerder dan de einddatum eindigen.

Als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder tussentijds opzegbeding tussentijds wordt beëindigd, kan dit financiële consequenties voor een werknemer hebben. De werknemer heeft dan namelijk pas recht op een WW-uitkering vanaf het moment dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (zonder de tussentijdse beëindiging) normaal gesproken zou zijn geëindigd.

In een zaak die aan de rechtbank Amsterdam werd voorgelegd, ging het om de vraag of de werknemer wel of geen recht had op een WW-uitkering.[1] De werknemer had een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd waarin geen tussentijds opzegbeding was opgenomen. De werkgever en werknemer hadden een geschil en besloten de arbeidsovereenkomst door middel van een vaststellingsovereenkomst (tussentijds) te beëindigen. Die mogelijkheid bood de arbeidsovereenkomst eigenlijk niet, maar partijen hadden samen afgesproken in de vaststellingsovereenkomst dat toch tussentijds opgezegd kon worden.

De werknemer vraagt vervolgens een WW-uitkering bij het UWV. Het UWV oordeelde dat de werknemer pas een WW-uitkering kon krijgen op het moment dat de arbeidsovereenkomst (zonder tussentijdse beëindiging) zou aflopen, omdat in de arbeidsovereenkomst geen tussentijds opzegbeding was opgenomen. De werknemer had dus pas vanaf de (oorspronkelijke) einddatum recht op een WW-uitkering. De werknemer ging tegen dit besluit (uiteindelijk) in beroep bij de rechtbank Amsterdam (sector bestuursrecht) en voerde aan dat hij ‘gewoon’ recht had op een WW-uitkering vanaf het moment van beëindiging van de arbeidsovereenkomst door middel van de vaststellingsovereenkomst.

De bestuursrechter oordeelde dat een werkgever en werknemer een arbeidsovereenkomst – ook als deze voor bepaalde tijd is aangegaan – tussentijds kunnen aanpassen, omdat zij contractsvrijheid hebben. Dit geldt dus ook ten aanzien van het opnemen van een tussentijds opzegbeding. In de wet staat niet dat bij de aanvraag van een WW-uitkering moet worden gekeken naar de bepalingen in de arbeidsovereenkomst zoals die golden op het moment dat de arbeidsovereenkomst is gesloten. Met het opnemen van een tussentijds opzegbeding in de vaststellingsovereenkomst is de arbeidsovereenkomst van de werknemer rechtsgeldig gewijzigd. Het besluit van het UWV werd daarom door de rechtbank vernietigd en moest door het UWV worden herzien.

De uitspraak van de rechtbank Amsterdam laat zien dat een werkgever en werknemer de vrijheid hebben om een arbeidsovereenkomst tussentijds te beëindigen zonder dat het recht op een WW-uitkering op losse schroeven komt te staan. Let wel op dat het tussentijds opzegbeding schriftelijk moet worden vastgelegd. Dit kan dus ook in de vaststellingsovereenkomst. Verder moet de werknemer natuurlijk ook aan de andere vereisten voor een WW-uitkering voldoen.

Als je een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wilt beëindigen (of je nu werkgever of werknemer bent), dan is het van belang je goed te laten adviseren over de vraag hoe het recht op een WW-uitkering het best kan worden gewaarborgd.

[1] Rb. Amsterdam 11 augustus 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:4295.

Deel het bericht

Lees meer over onze expertises

Gerelateerde artikelen

 • Gepubliceerd Op: 24 juli 2023Categorieën: Arbeidsrecht, Contractenrecht
  Beëindiging uitzendovereenkomst bij ziekte

  Als een werknemer ziek is geldt een opzegverbod: de arbeidsovereenkomst mag tijdens de eerste twee jaar van ziekte niet worden opgezegd. Een uitzendov [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 22 maart 2023Categorieën: Arbeidsrecht
  Aanzegplicht arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

  Als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is afgesloten en het einde van die periode komt in zicht, dan is het handig om te weten wat de bedoelin [...]

  4 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 29 november 2022Categorieën: Arbeidsrecht
  Ontslag na grensoverschrijdend gedrag: recht op transitievergoeding?

  Normaal gesproken heeft een werknemer bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever altijd recht op een transitievergoedi [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 17 oktober 2022Categorieën: Arbeidsrecht
  Concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst

  De krapte op de arbeidsmarkt leidt ertoe dat werkgevers van alles doen om werknemers vast te houden. Dat kan op een positieve manier bijvoorbeeld door [...]

  4 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 19 juli 2021Categorieën: Arbeidsrecht
  Op vakantie zonder toestemming werkgever

  De zomervakantie is begonnen. Normaal gesproken neem je dan in overleg met je werkgever vakantiedagen op. In een zaak die dit jaar aan de kantonrechte [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 07 juli 2020Categorieën: Arbeidsrecht
  Recht op thuis werken in coronatijd?

  ‘Werk zoveel mogelijk thuis’ is een veelgehoord overheidsadvies van de afgelopen maanden. Dat advies riep de vraag op of een werknemer onder die omsta [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 11 juni 2020Categorieën: Arbeidsrecht, Contractenrecht
  Arbeidsovereenkomst met een vof

  Een arbeidsovereenkomst wordt gesloten tussen een werknemer en een werkgever. Dat is voor iedereen duidelijk. Maar wat als een werknemer een arbeidsov [...]

  2 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 13 februari 2020Categorieën: Arbeidsrecht
  Het slapende dienstverband: vervolg

  In onze blog van 12 september 2019 hebben wij het al eens over het slapende dienstverband gehad. Op dat moment had de kantonrechter in Roermond een aa [...]

  2 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 12 november 2019Categorieën: Arbeidsrecht
  Wet arbeidsmarkt in balans in aantocht

  Je zult er vast wel iets over hebben gehoord, de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Op 1 januari 2020 treedt deze wet in werking. Het doel van deze wet [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 12 september 2019Categorieën: Arbeidsrecht
  Het slapende dienstverband

  Er is de laatste tijd veel te doen om het slapende dienstverband. Maar wat is het eigenlijk en waarom is er zoveel om te doen? Allereerst het antwoord [...]

  3 min. leestijd