Blog

Tarieven erf- en schenkbelasting 2023

Tarieven erf- en schenkbelasting 2023

Gepubliceerd Op: 17 januari 2023Categorieën: Erfrecht

Tarieven erfbelasting 2023:

Waarde erfenisPartner
(Pleeg- of stief)kind
Kind met een beperking
Kleinkinderen en
verdere afstammelingen
Overige erfgenamen
zoals een broer, zus of ouders
€ 0 – € 138.64110%18%30%
€ 138.642 en meer20%36%40%

Erfbelasting wordt pas betaald als de waarde van de erfenis hoger is dan de vrijstelling. Die vrijstelling hangt af van de relatie met de overledene. Welke vrijstelling er geldt, volgt uit onderstaande tabel:

U bent:Bedrag van uw vrijstelling in 2023:
Echtgenoot, geregistreerd partner of samenwonend partner€ 723.526
Kind, pleegkind of stiefkind€ 22.918
Kleinkind€ 22.918
Achterkleinkind€ 2.418
Kind met een beperking€ 68.740
(Hiervoor gelden voorwaarden)
Ouder€ 54.270
(Erven u en uw partner allebei? Dan is de vrijstelling voor u samen € 54.270)
Andere erfgenaam,
bijvoorbeeld een broer of zus
€ 2.418

Is de waarde van de erfenis lager dan of gelijk aan de vrijstelling? Dan hoeft geen erfbelasting betaald te worden.

Is de waarde van de erfenis hoger dan de vrijstelling? Dan wordt erfbelasting betaald over het bedrag dat boven de vrijstelling uitkomt. Trek in dat geval eerst de vrijstelling van de erfenis af en neem daarna het percentage dat voor u geldt uit de (eerste) tabel. Met dat percentage kan vervolgens de verschuldigde erfbelasting worden berekend. Is de waarde van de erfenis hoger dan € 138.641? Dan wordt een hoger percentage betaald over het deel van de erfenis dat boven dit bedrag uitkomt.

Tabel tarieven schenkbelasting 2023:

Waarde schenkingpartner en (pleeg- of stief)kinderen betalen over de waardekleinkinderen en
verdere afstammelingen betalen over de waarde
overige personen betalen over de waarde
€ 0 – € 138.64110%18% 30%
€ 138.642 en meer20%36% 40%

Ouders mogen in 2023 een bedrag van € 6.035 aan hun kind schenken. Onder ‘kind’ wordt ook verstaan een pleegkind of stiefkind. De jaarlijkse vrijstelling voor alle andere personen in 2023 is € 2.418. Het maakt bij die schenking dus niet uit of de schenker een grootouder, een oom of tante, broer of zus is of zelfs helemaal geen familie. De ontvanger betaalt bij schenkingen tot de jaarlijkse vrijstelling geen schenkbelasting en hoeft geen aangifte te doen.

Eenmalig verhoogde vrijstelling
Er is ook dit jaar weer een eenmalige verhoogde vrijstelling. Deze vrijstelling geldt alleen als de ontvanger op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar is óf een partner heeft tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt daarbij nog mee.

De verhoogde vrijstelling is eenmalig en mag worden gebruikt voor 1 van de volgende 3 bestedingsdoelen: een eigen woning, een dure studie óf een bestedingsdoel waarover de ontvanger zelf beslist. Voor de eenmalig verhoogde vrijstelling gelden altijd voorwaarden.

Het belastingvrije bedrag in 2023 hangt af van het bestedingsdoel.

Wie doet de schenking?BestedingsdoelBelastingvrij bedrag
Ouder(s) aan kindEen eigen woning
Een dure studie
Dat beslist het kind zelf
€ 28.947
€ 60.298
€ 28.947
Iemand andersEen eigen woning€ 28.947

 

 (bron: www.belastingdienst.nl)

Deel het bericht

Lees meer over onze expertises

Gerelateerde artikelen

 • Gepubliceerd Op: 15 februari 2021Categorieën: Erfrecht
  Tarieven erf- en schenkbelasting 2021

  De start van het nieuwe jaar betekent dat er ook weer nieuwe belastingtarieven zijn vastgesteld.[1] Hieronder wordt toegelicht wat dit betekent voor d [...]

  2 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 25 juni 2020Categorieën: Erfrecht
  Verdeling erfenis bij gelijktijdig overlijden partners

  In mei 2020 deed het hof Den Haag een voor veel mensen wellicht opmerkelijke uitspraak in een erfrechtelijke zaak, waarin een pasgetrouwd stel op huwe [...]

  4 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 23 januari 2020Categorieën: Erfrecht
  Tarieven erf- en schenkbelasting 2020

  Tarieven erfbelasting 2020: Waarde erfenis Partner (Pleeg- of stief)kind Kind met een beperking Kleinkinderen en verdere afstammelingen Overige erfgen [...]

  2 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 25 april 2019Categorieën: Erfrecht
  De legitieme portie: hoe zit dat eigenlijk?

  Allereerst het antwoord op de vraag: wat is dat eigenlijk? Heel simpel gezegd is de legitieme portie (of wettelijk erfdeel) het gedeelte van de erfeni [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 20 september 2018Categorieën: Erfrecht
  Erfrecht: Moet een derde meewerken aan het opstellen van een boedelbeschrijving?

  De vraag is of iemand die goederen van de nalatenschap in zijn/haar bezit heeft, maar geen erfgenaam is, moet meewerken aan (het opstellen van) een bo [...]

  1 min. leestijd