Blog

Tarieven erf- en schenkbelasting 2020

Tarieven erf- en schenkbelasting 2020

Gepubliceerd Op: 23 januari 2020Categorieën: Erfrecht

Tarieven erfbelasting 2020:

Waarde erfenis
Partner
(Pleeg- of stief)kind
Kind met een beperking

Kleinkinderen en
verdere afstammelingen Overige erfgenamen, zoals
een broer, zus of ouders
€ 0 – € 126.723 10% 18% 30%
€ 126.724 en meer 20% 36% 40%
U betaalt pas erfbelasting als de waarde van uw erfenis hoger is dan uw vrijstelling. De vrijstelling hangt af van uw relatie met de overledene. Welke vrijstelling er geldt volgt uit onderstaande tabel:

U bent: Bedrag van uw vrijstellingen in 2020:
Echtgenoot, geregistreerd partner of samenwonend partner € 661.328
Kind, pleegkind of stiefkind € 20.946
Kleinkind € 20.946
Achterkleinkind € 2.208
Kind met een beperking € 62.830 (hiervoor gelden voorwaarden)
Ouder € 49.603 (Erven u en uw partner allebei? Dan is de vrijstelling voor u samen € 49.603)
Andere erfgenaam, bijvoorbeeld een broer of zus € 2.208
Is de waarde van uw erfenis lager dan of gelijk aan uw vrijstelling? Dan betaalt u geen erfbelasting. Is de waarde van uw erfenis hoger dan uw vrijstelling? Dan betaalt u erfbelasting over het bedrag dat boven uw vrijstelling uitkomt. Trek de vrijstelling eerst van uw erfenis af en neem daarna het percentage dat voor u geldt uit de tabel. Met dat percentage berekent u vervolgens de door u verschuldigde erfbelasting. Is de waarde van uw erfenis hoger dan € 126.723? Dan betaalt u een hoger percentage over het deel van de erfenis dat boven dit bedrag uitkomt.

Tabel tarieven schenkbelasting 2020

Waarde schenking partner en (pleeg- of stief)kinderen betalen over de waarde kleinkinderen en verdere afstammelingen betalen over de waarde overige personen betalen over de waarde
€ 0 – € 126.723 10% 18% 30%
€ 126.724 en meer 20% 36% 40%
Let op! Trek wel eerst uw vrijstelling af van de waarde van de schenking. U betaalt namelijk alleen schenkbelasting over het deel van de schenking dat hoger is dan de vrijstelling (zie daarvoor https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/schenken/content/ik-krijg-een-schenking-betaal-ik-schenkbelasting).

(bron: www.belastingdienst.nl)

Deel het bericht

Lees meer over onze expertises

Gerelateerde artikelen

 • Gepubliceerd Op: 17 januari 2023Categorieën: Erfrecht
  Tarieven erf- en schenkbelasting 2023

  Tarieven erfbelasting 2023: Waarde erfenis Partner (Pleeg- of stief)kind Kind met een beperking Kleinkinderen en verdere afstammelingen Overige erfgen [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 15 februari 2021Categorieën: Erfrecht
  Tarieven erf- en schenkbelasting 2021

  De start van het nieuwe jaar betekent dat er ook weer nieuwe belastingtarieven zijn vastgesteld.[1] Hieronder wordt toegelicht wat dit betekent voor d [...]

  2 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 25 juni 2020Categorieën: Erfrecht
  Verdeling erfenis bij gelijktijdig overlijden partners

  In mei 2020 deed het hof Den Haag een voor veel mensen wellicht opmerkelijke uitspraak in een erfrechtelijke zaak, waarin een pasgetrouwd stel op huwe [...]

  4 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 25 april 2019Categorieën: Erfrecht
  De legitieme portie: hoe zit dat eigenlijk?

  Allereerst het antwoord op de vraag: wat is dat eigenlijk? Heel simpel gezegd is de legitieme portie (of wettelijk erfdeel) het gedeelte van de erfeni [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 20 september 2018Categorieën: Erfrecht
  Erfrecht: Moet een derde meewerken aan het opstellen van een boedelbeschrijving?

  De vraag is of iemand die goederen van de nalatenschap in zijn/haar bezit heeft, maar geen erfgenaam is, moet meewerken aan (het opstellen van) een bo [...]

  1 min. leestijd