Blog

Rechtsverwerking

Rechtsverwerking

Gepubliceerd Op: 23 september 2019Categorieën: Contractenrecht

Van verjaring zul je ongetwijfeld wel eens gehoord hebben. Rechtsverwerking is buiten de juridische wereld misschien wat minder betekend, maar kan net zo vervelend uitpakken.Van verjaring zul je ongetwijfeld wel eens gehoord hebben. Rechtsverwerking is buiten de juridische wereld misschien wat minder bekend, maar kan net zo vervelend uitpakken.

Eerst maar even het verschil tussen de 2 figuren. Verjaring en de stuiting van verjaring zijn geregeld in de wet. Door het verstrijken van de verjaringstermijn gaat een (rechts)vordering teniet. Rechtsverwerking is niet zozeer in de wet geregeld en heeft ook een (iets) ander gevolg. Bij rechtsverwerking kan er door de rechthebbende geen beroep meer worden gedaan op dat specifieke recht. Het vorderingsrecht en de rechtsvordering blijven dus wel bestaan, maar een beroep daarop kan niet (meer) geldend gemaakt worden.

Wat is nu eigenlijk rechtsverwerking?

Rechtsverwerking is in feite een bepaalde uitwerking van het algemene leerstuk van de redelijkheid en billijkheid. Van rechtsverwerking wordt gesproken wanneer iemand door zijn eigen gedragingen een hem toekomend recht of een hem toekomende bevoegdheid geheel of gedeeltelijk verspeelt. Enkel tijdsverloop is daarvoor niet voldoende. Er moet meer aan de hand zijn. Er worden gewoonlijk 2 gronden onderscheiden: 1) door de rechthebbende wordt bij de ander het gerechtvaardigd vertrouwen gewekt dat de aanspraak niet meer geldend wordt gemaakt en 2) de positie van de schuldenaar zou onredelijk worden benadeeld of verzwaard als de schuldeiser zijn aanspraak alsnog geldend maakt.

Kortom, bij rechtsverwerking wordt een bepaald recht uitgehold door feitelijke gedragingen van de schuldeiser of crediteur.

Als sprake is van rechtsverwerking kan er dus geen beroep meer worden gedaan op dat specifieke recht. Wel is het zo dat het ene recht kan zijn verwerkt terwijl het andere recht nog bestaat. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het recht op nakoming is verwerkt, maar dat het recht op schadevergoeding nog steeds bestaat.

Gelukkig is van rechtsverwerking niet zo heel snel sprake, maar stil zitten is over het algemeen niet erg handig. Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

Deel het bericht

Lees meer over onze expertises

Gerelateerde artikelen

 • Gepubliceerd Op: 24 juli 2023Categorieën: Arbeidsrecht, Contractenrecht
  Beëindiging uitzendovereenkomst bij ziekte

  Als een werknemer ziek is geldt een opzegverbod: de arbeidsovereenkomst mag tijdens de eerste twee jaar van ziekte niet worden opgezegd. Een uitzendov [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 14 juni 2023Categorieën: Contractenrecht, Personen- en familierecht
  Verjaring van vergoedingsrechten

  In veel huwelijkse voorwaarden[1] staat een artikel over zogeheten vergoedingsrechten. Waar gaat dat eigenlijk over? Aan de hand van een recente uitsp [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 04 augustus 2021Categorieën: Contractenrecht
  Overeenkomst van geldlening: opeisbaarheid en verjaring

  Bij het sluiten van een overeenkomst van geldlening kan worden afgesproken hoe en wanneer het geleende geldbedrag moet worden terugbetaald, maar dat g [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 08 juni 2021Categorieën: Contractenrecht
  De onderzoeksplicht en mededelingsplicht bij een koopovereenkomst

  De wet bepaalt dat de verkoper verplicht is een zaak af te leveren die ook aan de overeenkomst beantwoordt (dit wordt ook wel ‘conformiteit’ genoemd). [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 13 april 2021Categorieën: Contractenrecht
  Het exoneratiebeding

  In veel overeenkomsten is een exoneratiebeding opgenomen. Maar wat is dat en wat houdt zo’n beding precies in? Kan daar zo maar een beroep op worden g [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 15 maart 2021Categorieën: Contractenrecht
  Vordering op een vof

  In ons blog van 11 juni 2020 hebben wij het al gehad over de arbeidsovereenkomst met een vennootschap onder firma (vof) en hebben wij uitgelegd tegen [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 03 november 2020Categorieën: Contractenrecht
  Uitleg van contractuele bepalingen

  Wanneer twee of meer partijen een overeenkomst opstellen, is het van belang dat alle afspraken goed worden vastgelegd om onduidelijkheden (in de toeko [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 20 oktober 2020Categorieën: Contractenrecht
  Verrekening

  Als twee partijen een vordering op elkaar hebben, kunnen zij die vorderingen in bepaalde gevallen met elkaar ‘verrekenen’, of anders gezegd: tegen elk [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 08 september 2020Categorieën: Contractenrecht
  Aanbod en aanvaarding. Hoe komt een overeenkomst tot stand?

  In de wet is vastgelegd dat een overeenkomst tot stand komt door aanbod en aanvaarding. Dit is een duidelijk uitgangspunt, maar in de praktijk is het [...]

  4 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 25 augustus 2020Categorieën: Contractenrecht
  Nietigheid en vernietigbaarheid; wat is het verschil?

  Een rechtshandeling of overeenkomst kan onder bepaalde omstandigheden nietig of vernietigbaar zijn. Beide begrippen zien op de geldigheid van een rech [...]

  3 min. leestijd