Blog

Recht op thuis werken in coronatijd?

Recht op thuis werken in coronatijd?

Gepubliceerd Op: 07 juli 2020Categorieën: Arbeidsrecht

‘Werk zoveel mogelijk thuis’ is een veelgehoord overheidsadvies van de afgelopen maanden. Dat advies riep de vraag op of een werknemer onder die omstandigheden ook het recht heeft om thuis te werken en op dat recht een beroep kan doen. Die vraag vormde de kern van een discussie die werd voorgelegd aan de Rechtbank Gelderland die daarover op 16 juni 2020 uitspraak deed.[1]

De feiten van de casus zijn als volgt. Nadat de werkgever aan het begin van de coronacrisis een e-mail naar haar medewerkers stuurt met de mededeling dat tot nader order thuisgewerkt moet worden, wordt een werkneemster in april gevraagd om haar werkzaamheden weer op kantoor te hervatten. Naar aanleiding hiervan heeft de werkneemster gevraagd of zij alsnog thuis mocht werken. De werkgever gaat hiermee akkoord, onder de voorwaarde dat de werkneemster wel naar kantoor moet komen als dat noodzakelijk is.

In mei 2020 ontvangen alle medewerkers een e-mail met de mededeling dat iedereen weer op kantoor moet komen werken. Daarbij wordt een lijst met maatregelen vermeld die de werkgever heeft getroffen om haar werknemers veilig te kunnen laten werken. De werkneemster is het hier niet mee eens en doet een beroep op een ‘recht om thuis te werken’ op grond van de door de overheid gegeven adviezen. Zij stelt dat de werkgever haar in strijd met goed werkgeverschap, haar instructiebevoegdheid en zorgplicht niet thuis laat werken. Zij neemt de regels van social distancing in haar privéleven heel serieus in acht en heeft op haar werk ervaren dat collega’s zich daar niet goed aan houden.

De rechter wijst de vordering van de werkneemster af en oordeelt dat de werkgever gemotiveerd heeft onderbouwd dat zij in verband met de coronacrisis meerdere maatregelen heeft genomen om een veilige werkplek te waarborgen. Dat de werkneemster zou hebben ervaren dat haar collega’s de maatregelen niet naleven, maakt het oordeel van de rechter niet anders. Dit lijkt volgens de rechter eerder een incident te zijn geweest in de net opstartende fase van het weer op kantoor komen werken en leidt niet tot de conclusie dat de maatregelen stelselmatig worden overtreden op de werkvloer. Als dat laatste wel het geval was, zou de uitspraak misschien anders uitgepakt hebben voor deze werkneemster.

Van belang in dit geval was verder nog dat de werkzaamheden niet vooraf zijn te plannen, omdat die voortkomen uit geplaatste bestellingen, en het feit dat de werkneemster een collega begeleidt. Hieruit blijkt dat de werkgever de werkneemster echt nodig heeft op de werkvloer.

De conclusie is dat het zeer algemeen geformuleerde overheidsadvies over ‘zoveel mogelijk thuis werken’ in deze specifieke rechtsverhouding niet zo ver ingrijpt dat daaruit een ‘recht op thuis werken’ ontstaat. Er wordt per geval bekeken of de werkgever wel of niet heeft voldaan aan diens verplichting om een veilige werkplek te waarborgen.

[1] Rb. Gelderland, 16 juni 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:2954.

Deel het bericht

Lees meer over onze expertises

Gerelateerde artikelen

 • Gepubliceerd Op: 24 juli 2023Categorieën: Arbeidsrecht, Contractenrecht
  Beëindiging uitzendovereenkomst bij ziekte

  Als een werknemer ziek is geldt een opzegverbod: de arbeidsovereenkomst mag tijdens de eerste twee jaar van ziekte niet worden opgezegd. Een uitzendov [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 22 maart 2023Categorieën: Arbeidsrecht
  Aanzegplicht arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

  Als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is afgesloten en het einde van die periode komt in zicht, dan is het handig om te weten wat de bedoelin [...]

  4 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 29 november 2022Categorieën: Arbeidsrecht
  Ontslag na grensoverschrijdend gedrag: recht op transitievergoeding?

  Normaal gesproken heeft een werknemer bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever altijd recht op een transitievergoedi [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 17 oktober 2022Categorieën: Arbeidsrecht
  Concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst

  De krapte op de arbeidsmarkt leidt ertoe dat werkgevers van alles doen om werknemers vast te houden. Dat kan op een positieve manier bijvoorbeeld door [...]

  4 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 07 september 2022Categorieën: Arbeidsrecht
  Tussentijds opzegbeding in de vaststellingsovereenkomst

  Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd loopt van rechtswege af op de einddatum. Tussentijds kunnen een werkgever en werknemer de arbeidsovereenkom [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 19 juli 2021Categorieën: Arbeidsrecht
  Op vakantie zonder toestemming werkgever

  De zomervakantie is begonnen. Normaal gesproken neem je dan in overleg met je werkgever vakantiedagen op. In een zaak die dit jaar aan de kantonrechte [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 11 juni 2020Categorieën: Arbeidsrecht, Contractenrecht
  Arbeidsovereenkomst met een vof

  Een arbeidsovereenkomst wordt gesloten tussen een werknemer en een werkgever. Dat is voor iedereen duidelijk. Maar wat als een werknemer een arbeidsov [...]

  2 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 13 februari 2020Categorieën: Arbeidsrecht
  Het slapende dienstverband: vervolg

  In onze blog van 12 september 2019 hebben wij het al eens over het slapende dienstverband gehad. Op dat moment had de kantonrechter in Roermond een aa [...]

  2 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 12 november 2019Categorieën: Arbeidsrecht
  Wet arbeidsmarkt in balans in aantocht

  Je zult er vast wel iets over hebben gehoord, de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Op 1 januari 2020 treedt deze wet in werking. Het doel van deze wet [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 12 september 2019Categorieën: Arbeidsrecht
  Het slapende dienstverband

  Er is de laatste tijd veel te doen om het slapende dienstverband. Maar wat is het eigenlijk en waarom is er zoveel om te doen? Allereerst het antwoord [...]

  3 min. leestijd