Blog

Overeenkomst van geldlening: opeisbaarheid en verjaring

Overeenkomst van geldlening: opeisbaarheid en verjaring

Gepubliceerd Op: 04 augustus 2021Categorieën: Contractenrecht

Bij het sluiten van een overeenkomst van geldlening kan worden afgesproken hoe en wanneer het geleende geldbedrag moet worden terugbetaald, maar dat gebeurt niet altijd. Je ziet dit nogal eens bij geldleningen tussen familieleden of vrienden. Wanneer kan degene die het geld heeft uitgeleend in dat geval het geld opeisen en hoe lang heeft hij hiervoor de tijd? In dit blog gaan we in op de opeisbaarheid en verjaring van een geldlening.

Er bestaan geldleningen voor bepaalde en onbepaalde tijd. De opeisbaarheid en verjaring van deze twee varianten verschillen.

Als een termijn voor de terugbetaling van het geleende bedrag is bepaald, dan is sprake van een geldlening voor bepaalde tijd. De wet schrijft voor dat degene die het bedrag heeft uitgeleend dat geld pas kan opeisen nadat de afgesproken termijn voor terugbetaling is verstreken. De verjaringstermijn gaat in dat geval lopen op de dag volgend op de dag waarop het geleende bedrag opeisbaar wordt. De termijn waarbinnen het geld dan nog kan worden teruggevraagd bedraagt 5 jaar. Nadat die verjaringstermijn is verstreken kan degene die het geld heeft uitgeleend (en de opeisbaarheid niet heeft gestuit) het geld niet meer terugvragen. Stilzitten is dus geen optie voor degene die het geld terug wil!

De regels voor verjaring en opeisbaarheid van een geldlening voor onbepaalde tijd zijn iets anders.

Er is in dat geval namelijk geen termijn voor de terugbetaling afgesproken waardoor het geleende geld ook niet zomaar kan worden opgeëist. Hier geldt dat de verjaringstermijn pas gaat lopen op de dag volgend op de dag waarop degene die het geld heeft uitgeleend aan de ander duidelijk (en bij voorkeur schriftelijk in verband met de bewijsbaarheid) heeft medegedeeld dat het geld moet worden terugbetaald. Voor de terugbetaling moet op dat moment wel een redelijke termijn gesteld worden. De verjaringstermijn die vervolgens gaat lopen bedraagt ook hier 5 jaar.

Om je geld terug te krijgen moet je bij een geldlening voor onbepaalde tijd dus iets meer doen dan bij een geldlening voor bepaalde tijd.

In elk geval is het verstandig de verjaringstermijn te ‘stuiten’. Stuiting vindt bijvoorbeeld plaats door middel van een schriftelijke aanmaning of mededeling dat je ondubbelzinnig het recht op nakoming / terugbetaling voorbehoudt. Na stuiting gaat de termijn opnieuw lopen.

Afhankelijk van de vraag of de geldlening voor bepaalde of onbepaalde tijd is aangegaan, verschilt het moment van opeisbaarheid en verjaring. Het is altijd goed de afspraken rond het uitlenen van geld op papier te zetten. Neem daarvoor gerust contact op met ons kantoor. Wij kunnen dit voor je regelen.

Deel het bericht

Lees meer over onze expertises

Gerelateerde artikelen

 • Gepubliceerd Op: 24 juli 2023Categorieën: Arbeidsrecht, Contractenrecht
  Beëindiging uitzendovereenkomst bij ziekte

  Als een werknemer ziek is geldt een opzegverbod: de arbeidsovereenkomst mag tijdens de eerste twee jaar van ziekte niet worden opgezegd. Een uitzendov [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 14 juni 2023Categorieën: Contractenrecht, Personen- en familierecht
  Verjaring van vergoedingsrechten

  In veel huwelijkse voorwaarden[1] staat een artikel over zogeheten vergoedingsrechten. Waar gaat dat eigenlijk over? Aan de hand van een recente uitsp [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 08 juni 2021Categorieën: Contractenrecht
  De onderzoeksplicht en mededelingsplicht bij een koopovereenkomst

  De wet bepaalt dat de verkoper verplicht is een zaak af te leveren die ook aan de overeenkomst beantwoordt (dit wordt ook wel ‘conformiteit’ genoemd). [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 13 april 2021Categorieën: Contractenrecht
  Het exoneratiebeding

  In veel overeenkomsten is een exoneratiebeding opgenomen. Maar wat is dat en wat houdt zo’n beding precies in? Kan daar zo maar een beroep op worden g [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 15 maart 2021Categorieën: Contractenrecht
  Vordering op een vof

  In ons blog van 11 juni 2020 hebben wij het al gehad over de arbeidsovereenkomst met een vennootschap onder firma (vof) en hebben wij uitgelegd tegen [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 03 november 2020Categorieën: Contractenrecht
  Uitleg van contractuele bepalingen

  Wanneer twee of meer partijen een overeenkomst opstellen, is het van belang dat alle afspraken goed worden vastgelegd om onduidelijkheden (in de toeko [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 20 oktober 2020Categorieën: Contractenrecht
  Verrekening

  Als twee partijen een vordering op elkaar hebben, kunnen zij die vorderingen in bepaalde gevallen met elkaar ‘verrekenen’, of anders gezegd: tegen elk [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 08 september 2020Categorieën: Contractenrecht
  Aanbod en aanvaarding. Hoe komt een overeenkomst tot stand?

  In de wet is vastgelegd dat een overeenkomst tot stand komt door aanbod en aanvaarding. Dit is een duidelijk uitgangspunt, maar in de praktijk is het [...]

  4 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 25 augustus 2020Categorieën: Contractenrecht
  Nietigheid en vernietigbaarheid; wat is het verschil?

  Een rechtshandeling of overeenkomst kan onder bepaalde omstandigheden nietig of vernietigbaar zijn. Beide begrippen zien op de geldigheid van een rech [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 11 juni 2020Categorieën: Arbeidsrecht, Contractenrecht
  Arbeidsovereenkomst met een vof

  Een arbeidsovereenkomst wordt gesloten tussen een werknemer en een werkgever. Dat is voor iedereen duidelijk. Maar wat als een werknemer een arbeidsov [...]

  2 min. leestijd