Blog

Opschortende en ontbindende voorwaarden

Opschortende en ontbindende voorwaarden

Gepubliceerd Op: 02 juli 2019Categorieën: Contractenrecht

Als er een overeenkomst wordt gesloten hoor je nog al eens zeggen dat die overeenkomst onder een opschortende en/of een ontbindende voorwaarde wordt gesloten, maar wat betekent dat nu eigenlijk?

Beide voorwaarden zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat een bepaalde eis van één van de partijen in vervulling moet gaan en dat als dat niet gebeurt, dat dit gevolgen moet hebben voor die overeenkomst. Hoe dat zit? Als volgt.

Een opschortende voorwaarde leidt tot een als het ware ‘sluimerende’ verbintenis. Dat betekent dat de verbintenis al wel bestaat, maar dat die verbintenis nog geen werking heeft tot het moment dat de voorwaarde in vervulling gaat. Nakoming van die overeenkomst kan pas gevorderd worden nadat de opschortende voorwaarde in vervulling is gegaan. Een voorbeeld van zo’n voorwaarde is een verplichting die pas definitief wordt als een bepaald orgaan (bijvoorbeeld de aandeelhouders of de gemeenteraad) akkoord gaat met het ontstaan van de verbintenis of als er een vergunning is afgegeven die nodig is voor de uitvoering van de verbintenis.

Van belang is nog dat een verbintenis onder opschortende voorwaarde niet moet worden verward met een verbintenis onder een opschortende tijdsbepaling. Bij die laatste is namelijk zeker dat moet worden nagekomen, maar is de uitvoering van de verbintenis alleen voor een bepaalde tijd opgeschort. De verbintenis onder opschortende voorwaarde hoeft alleen maar nagekomen te worden als de voorwaarde is vervult.

Een ontbindende voorwaarde leidt daarentegen tot een ‘bedreigde’ verbintenis. Dat betekent dat de verbintenis bestaat en direct werking heeft (er moet dus ook aan worden voldaan en er kan nakoming worden gevorderd), maar dat de verbintenis vervalt als de voorwaarde niet in vervulling gaat. De verbintenis vervalt zonder terugwerkende kracht. Een voorbeeld van zo’n voorwaarde is het algemeen bekende financieringsvoorbehoud of het voorbehoud van bouwkundige keuring bij de koopovereenkomst van een woning.

Voordat je een overeenkomst sluit kan het dus zeker de moeite waard zijn om eens na te denken of een opschortende of ontbindende voorwaarde moet worden toegepast. Daar kun je, als je dat goed doet, alleen maar plezier van hebben.

Deel het bericht

Lees meer over onze expertises

Gerelateerde artikelen

 • Gepubliceerd Op: 06 juni 2024Categorieën: Contractenrecht
  Bijzondere uitwerking Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

  In 2022 is in Nederland een wet in werking getreden[1] die een Europese Richtlijn implementeert. Deze Richtlijn heeft als doel werknemers meer zekerhe [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 24 juli 2023Categorieën: Arbeidsrecht, Contractenrecht
  Beëindiging uitzendovereenkomst bij ziekte

  Als een werknemer ziek is geldt een opzegverbod: de arbeidsovereenkomst mag tijdens de eerste twee jaar van ziekte niet worden opgezegd. Een uitzendov [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 14 juni 2023Categorieën: Contractenrecht, Personen- en familierecht
  Verjaring van vergoedingsrechten

  In veel huwelijkse voorwaarden[1] staat een artikel over zogeheten vergoedingsrechten. Waar gaat dat eigenlijk over? Aan de hand van een recente uitsp [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 04 augustus 2021Categorieën: Contractenrecht
  Overeenkomst van geldlening: opeisbaarheid en verjaring

  Bij het sluiten van een overeenkomst van geldlening kan worden afgesproken hoe en wanneer het geleende geldbedrag moet worden terugbetaald, maar dat g [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 08 juni 2021Categorieën: Contractenrecht
  De onderzoeksplicht en mededelingsplicht bij een koopovereenkomst

  De wet bepaalt dat de verkoper verplicht is een zaak af te leveren die ook aan de overeenkomst beantwoordt (dit wordt ook wel ‘conformiteit’ genoemd). [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 13 april 2021Categorieën: Contractenrecht
  Het exoneratiebeding

  In veel overeenkomsten is een exoneratiebeding opgenomen. Maar wat is dat en wat houdt zo’n beding precies in? Kan daar zo maar een beroep op worden g [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 15 maart 2021Categorieën: Contractenrecht
  Vordering op een vof

  In ons blog van 11 juni 2020 hebben wij het al gehad over de arbeidsovereenkomst met een vennootschap onder firma (vof) en hebben wij uitgelegd tegen [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 03 november 2020Categorieën: Contractenrecht
  Uitleg van contractuele bepalingen

  Wanneer twee of meer partijen een overeenkomst opstellen, is het van belang dat alle afspraken goed worden vastgelegd om onduidelijkheden (in de toeko [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 20 oktober 2020Categorieën: Contractenrecht
  Verrekening

  Als twee partijen een vordering op elkaar hebben, kunnen zij die vorderingen in bepaalde gevallen met elkaar ‘verrekenen’, of anders gezegd: tegen elk [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 08 september 2020Categorieën: Contractenrecht
  Aanbod en aanvaarding. Hoe komt een overeenkomst tot stand?

  In de wet is vastgelegd dat een overeenkomst tot stand komt door aanbod en aanvaarding. Dit is een duidelijk uitgangspunt, maar in de praktijk is het [...]

  4 min. leestijd