Blog

Klachtplicht bij (consumenten)koop

Klachtplicht bij (consumenten)koop

Gepubliceerd Op: 12 december 2019Categorieën: Contractenrecht

Misschien heb je er wel eens over gehoord; de klachtplicht voor het geval je iets hebt gekocht dat niet goed blijkt te zijn. Of in juridisch jargon: iets dat niet aan de overeenkomst beantwoordt (non-conformiteit).

In de wet is opgenomen (artikel 7:23 BW) dat een koper er geen beroep meer op kan doen dat iets niet goed is (oftewel niet aan de overeenkomst beantwoordt) als hij de verkoper daar niet – binnen bekwame tijd nadat de koper heeft ontdekt dat iets niet goed is of dat had behoren te ontdekken – op wijst. Met andere woorden: als je niet op tijd klaagt, is je beurt voorbij.

In een uitspraak van de Hoge Raad van 15 februari 2019[1] speelde de vraag wanneer de spreekwoordelijke klok voor het klagen nu precies gaat tikken. Is dat op het moment dat het gebrek daadwerkelijk is ontdekt of op het moment dat de koper het gebrek redelijkerwijs had kunnen ontdekken?

De zaak ging over een dressuurpaard. In dit geval was door de koper een paard gekocht. Voorafgaand aan de koop was het paard gekeurd door een dierenarts die groen licht gaf voor het inzetten van het paard als dressuurpaard. De koop werd gesloten. Vervolgens ontdekte de koper dat er toch sprake was van een gebrek . Het paard bleek slecht te lopen. Een nieuw onderzoek door een andere dierenarts volgde. De conclusie: het paard had last van sclerosering (een vernauwing van een wervel in de hals). Koper spreekt de verkoper daarop aan en geeft aan de koop ongedaan te willen maken. De verkoper verweert zich door te stellen dat niet op tijd is geklaagd.

De Hoge Raad heeft in deze uitspraak vervolgens duidelijk gemaakt dat, omdat het hier om een consumentenkoop gaat, moet worden geklaagd binnen bekwame tijd na de daadwerkelijke ontdekking. De bekwame tijd begint niet al te lopen op het moment dat de koper het gebrek redelijkerwijs had kunnen ontdekken, maar op het moment dat het gebrek daadwerkelijk is ontdekt.

Daarmee komt de Hoge Raad de koper dus tegemoet, maar op tijd klagen over een gekochte zaak blijft belangrijk!

[1] HR 15 februari 2019; ECLI:NL:HR:2019:228)

Deel het bericht

Lees meer over onze expertises

Gerelateerde artikelen

 • Gepubliceerd Op: 24 juli 2023Categorieën: Arbeidsrecht, Contractenrecht
  Beëindiging uitzendovereenkomst bij ziekte

  Als een werknemer ziek is geldt een opzegverbod: de arbeidsovereenkomst mag tijdens de eerste twee jaar van ziekte niet worden opgezegd. Een uitzendov [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 14 juni 2023Categorieën: Contractenrecht, Personen- en familierecht
  Verjaring van vergoedingsrechten

  In veel huwelijkse voorwaarden[1] staat een artikel over zogeheten vergoedingsrechten. Waar gaat dat eigenlijk over? Aan de hand van een recente uitsp [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 04 augustus 2021Categorieën: Contractenrecht
  Overeenkomst van geldlening: opeisbaarheid en verjaring

  Bij het sluiten van een overeenkomst van geldlening kan worden afgesproken hoe en wanneer het geleende geldbedrag moet worden terugbetaald, maar dat g [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 08 juni 2021Categorieën: Contractenrecht
  De onderzoeksplicht en mededelingsplicht bij een koopovereenkomst

  De wet bepaalt dat de verkoper verplicht is een zaak af te leveren die ook aan de overeenkomst beantwoordt (dit wordt ook wel ‘conformiteit’ genoemd). [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 13 april 2021Categorieën: Contractenrecht
  Het exoneratiebeding

  In veel overeenkomsten is een exoneratiebeding opgenomen. Maar wat is dat en wat houdt zo’n beding precies in? Kan daar zo maar een beroep op worden g [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 15 maart 2021Categorieën: Contractenrecht
  Vordering op een vof

  In ons blog van 11 juni 2020 hebben wij het al gehad over de arbeidsovereenkomst met een vennootschap onder firma (vof) en hebben wij uitgelegd tegen [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 03 november 2020Categorieën: Contractenrecht
  Uitleg van contractuele bepalingen

  Wanneer twee of meer partijen een overeenkomst opstellen, is het van belang dat alle afspraken goed worden vastgelegd om onduidelijkheden (in de toeko [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 20 oktober 2020Categorieën: Contractenrecht
  Verrekening

  Als twee partijen een vordering op elkaar hebben, kunnen zij die vorderingen in bepaalde gevallen met elkaar ‘verrekenen’, of anders gezegd: tegen elk [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 08 september 2020Categorieën: Contractenrecht
  Aanbod en aanvaarding. Hoe komt een overeenkomst tot stand?

  In de wet is vastgelegd dat een overeenkomst tot stand komt door aanbod en aanvaarding. Dit is een duidelijk uitgangspunt, maar in de praktijk is het [...]

  4 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 25 augustus 2020Categorieën: Contractenrecht
  Nietigheid en vernietigbaarheid; wat is het verschil?

  Een rechtshandeling of overeenkomst kan onder bepaalde omstandigheden nietig of vernietigbaar zijn. Beide begrippen zien op de geldigheid van een rech [...]

  3 min. leestijd