Blog

Het slapende dienstverband

Het slapende dienstverband

Gepubliceerd Op: 12 september 2019Categorieën: Arbeidsrecht

Er is de laatste tijd veel te doen om het slapende dienstverband. Maar wat is het eigenlijk en waarom is er zoveel om te doen?

Allereerst het antwoord op de vraag: wat is een slapend dienstverband? In Nederland is de verplichting tot doorbetaling van loon tijdens ziekte in principe 104 weken. In die periode mag het dienstverband door een werkgever niet worden beëindigd. Er geldt dan een opzegverbod. Als een werkgever na die periode het dienstverband wil beëindigen moet hij de werknemer een transitievergoeding betalen. Dat wordt door veel werkgevers als volstrekt onterecht ervaren. Om die reden kiezen werkgevers er regelmatig voor om een dienstverband met een langdurig zieke werknemer (toch) in stand te houden. Die werknemer blijft dan in dienst maar zonder dat nog werk wordt verricht of loon betaald hoeft te worden.

De minister heeft aangegeven dat hij het geen goed werkgeverschap vindt als de werkgever het dienstverband in stand houdt omdat hij de vergoeding niet aan de werknemer wil betalen. Tot nu toe hebben verschillende werknemers daarom geprobeerd via de rechter het dienstverband te beëindigen met toekenning van die vergoeding ten laste van de werkgever. In de uitspraken die daarover zijn gedaan, is de rode draad voorlopig dat een werkgever niet verplicht kan worden om het dienstverband te beëindigen. Er is geen sprake van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten als het dienstverband slapend wordt gehouden en er is ook geen strijd met goed werkgeverschap of misbruik van bevoegdheid.

Er is, vanuit de werkgever gezien, ook best wel iets voor te zeggen om een dienstverband slapend te houden. Je kunt je de vraag stellen of het enkel in stand houden van een dienstverband om maar geen vergoeding te hoeven betalen nu wel strookt met de bedoeling van de wetgever, maar als een werkgever bijvoorbeeld in financiële problemen zou komen als een vergoeding moet worden betaald, grip wil houden op de werknemer omdat sprake is van eigenrisicodragerschap of nog re-integratiemogelijkheden wil bieden, kan de vraag worden gesteld of het de werkgever dan wel kwalijk genomen kan worden dat het dienstverband niet wordt beëindigd.

Of het allemaal zo blijft is nog even de vraag want een kantonrechter in Roermond[1] heeft hierover inmiddels (prejudiciële) vragen gesteld aan de Hoge Raad. Het wachten is op een uitspraak van de Hoge Raad in die zaak.

[1] Rechtbank Limburg 10 april 2019; ECLI:NL:RBLIM:2019:3331.

Deel het bericht

Lees meer over onze expertises

Gerelateerde artikelen

 • Gepubliceerd Op: 24 juli 2023Categorieën: Arbeidsrecht, Contractenrecht
  Beëindiging uitzendovereenkomst bij ziekte

  Als een werknemer ziek is geldt een opzegverbod: de arbeidsovereenkomst mag tijdens de eerste twee jaar van ziekte niet worden opgezegd. Een uitzendov [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 22 maart 2023Categorieën: Arbeidsrecht
  Aanzegplicht arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

  Als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is afgesloten en het einde van die periode komt in zicht, dan is het handig om te weten wat de bedoelin [...]

  4 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 29 november 2022Categorieën: Arbeidsrecht
  Ontslag na grensoverschrijdend gedrag: recht op transitievergoeding?

  Normaal gesproken heeft een werknemer bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever altijd recht op een transitievergoedi [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 17 oktober 2022Categorieën: Arbeidsrecht
  Concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst

  De krapte op de arbeidsmarkt leidt ertoe dat werkgevers van alles doen om werknemers vast te houden. Dat kan op een positieve manier bijvoorbeeld door [...]

  4 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 07 september 2022Categorieën: Arbeidsrecht
  Tussentijds opzegbeding in de vaststellingsovereenkomst

  Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd loopt van rechtswege af op de einddatum. Tussentijds kunnen een werkgever en werknemer de arbeidsovereenkom [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 19 juli 2021Categorieën: Arbeidsrecht
  Op vakantie zonder toestemming werkgever

  De zomervakantie is begonnen. Normaal gesproken neem je dan in overleg met je werkgever vakantiedagen op. In een zaak die dit jaar aan de kantonrechte [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 07 juli 2020Categorieën: Arbeidsrecht
  Recht op thuis werken in coronatijd?

  ‘Werk zoveel mogelijk thuis’ is een veelgehoord overheidsadvies van de afgelopen maanden. Dat advies riep de vraag op of een werknemer onder die omsta [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 11 juni 2020Categorieën: Arbeidsrecht, Contractenrecht
  Arbeidsovereenkomst met een vof

  Een arbeidsovereenkomst wordt gesloten tussen een werknemer en een werkgever. Dat is voor iedereen duidelijk. Maar wat als een werknemer een arbeidsov [...]

  2 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 13 februari 2020Categorieën: Arbeidsrecht
  Het slapende dienstverband: vervolg

  In onze blog van 12 september 2019 hebben wij het al eens over het slapende dienstverband gehad. Op dat moment had de kantonrechter in Roermond een aa [...]

  2 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 12 november 2019Categorieën: Arbeidsrecht
  Wet arbeidsmarkt in balans in aantocht

  Je zult er vast wel iets over hebben gehoord, de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Op 1 januari 2020 treedt deze wet in werking. Het doel van deze wet [...]

  3 min. leestijd