Blog

Herziening beslag- en executierecht

Herziening beslag- en executierecht

Gepubliceerd Op: 15 november 2018Categorieën: Arbeidsrecht

Het kabinet heeft laten weten dat zij het beslag- en executierecht op onderdelen wil gaan aanpassen. Daarvoor is wetsvoorstel gemaakt. De belangrijkste wijzigingsvoorstellen zijn:

bij beslag op een bankrekening van een natuurlijk persoon moet met een “beslagvrij bedrag” rekening worden gehouden. Nu geldt alleen een beslagvrije voet als er beslag op loon of een uitkering wordt gelegd. Deze uitbreiding voorkomt dat op de bankrekening nog langer een verkapt loonbeslag kan worden gelegd, waardoor de debiteur dus niet meer ineens zonder geld zit;
het beslag op motorvoertuigen wordt ook makkelijker gemaakt. De deurwaarder legt dit beslag in het vervolg van achter zijn bureau en hoeft het voertuig niet meer daadwerkelijk te zien om beslag te kunnen leggen. Het verstoppen van een voertuig voorkomt het beslag dus niet meer. Het beslag wordt ingeschreven in het RDW- register, zodat het voertuig niet meer op naam van een ander overgedragen kan worden zolang het beslag ligt;
het veilen van roerende zaken kan bij aanname van het wetsvoorstel in het vervolg ook via het internet. Voordelen daarvan zijn dat het veilingproces transparanter en goedkoper wordt. Ook wordt zo een groter publiek bereikt dat tot een hogere opbrengst kan leiden;
als voorzienbaar is dat de kosten van een beslag de baten overtreffen, dan mag het beslag niet worden gelegd om onnodige kosten voor de debiteur te vermijden;
tot slot is een belangrijke verbetering voor de beslaglegger dat de termijn waarbinnen een werkgever of een bank aan de beslaglegger moet opgeven wat er door het beslag is getroffen, van 4 weken naar 2 weken na beslaglegging wordt teruggebracht, waardoor de executie wordt versneld.
Uiteraard is nog ‘maar’ sprake van een wetsvoorstel. Dit zal eerst nog door de Tweede Kamer en daarna de Eerste Kamer moeten worden geloodst.

Deel het bericht

Lees meer over onze expertises

Gerelateerde artikelen

 • Gepubliceerd Op: 24 juli 2023Categorieën: Arbeidsrecht, Contractenrecht
  Beëindiging uitzendovereenkomst bij ziekte

  Als een werknemer ziek is geldt een opzegverbod: de arbeidsovereenkomst mag tijdens de eerste twee jaar van ziekte niet worden opgezegd. Een uitzendov [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 22 maart 2023Categorieën: Arbeidsrecht
  Aanzegplicht arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

  Als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is afgesloten en het einde van die periode komt in zicht, dan is het handig om te weten wat de bedoelin [...]

  4 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 29 november 2022Categorieën: Arbeidsrecht
  Ontslag na grensoverschrijdend gedrag: recht op transitievergoeding?

  Normaal gesproken heeft een werknemer bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever altijd recht op een transitievergoedi [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 17 oktober 2022Categorieën: Arbeidsrecht
  Concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst

  De krapte op de arbeidsmarkt leidt ertoe dat werkgevers van alles doen om werknemers vast te houden. Dat kan op een positieve manier bijvoorbeeld door [...]

  4 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 07 september 2022Categorieën: Arbeidsrecht
  Tussentijds opzegbeding in de vaststellingsovereenkomst

  Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd loopt van rechtswege af op de einddatum. Tussentijds kunnen een werkgever en werknemer de arbeidsovereenkom [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 19 juli 2021Categorieën: Arbeidsrecht
  Op vakantie zonder toestemming werkgever

  De zomervakantie is begonnen. Normaal gesproken neem je dan in overleg met je werkgever vakantiedagen op. In een zaak die dit jaar aan de kantonrechte [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 07 juli 2020Categorieën: Arbeidsrecht
  Recht op thuis werken in coronatijd?

  ‘Werk zoveel mogelijk thuis’ is een veelgehoord overheidsadvies van de afgelopen maanden. Dat advies riep de vraag op of een werknemer onder die omsta [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 11 juni 2020Categorieën: Arbeidsrecht, Contractenrecht
  Arbeidsovereenkomst met een vof

  Een arbeidsovereenkomst wordt gesloten tussen een werknemer en een werkgever. Dat is voor iedereen duidelijk. Maar wat als een werknemer een arbeidsov [...]

  2 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 13 februari 2020Categorieën: Arbeidsrecht
  Het slapende dienstverband: vervolg

  In onze blog van 12 september 2019 hebben wij het al eens over het slapende dienstverband gehad. Op dat moment had de kantonrechter in Roermond een aa [...]

  2 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 12 november 2019Categorieën: Arbeidsrecht
  Wet arbeidsmarkt in balans in aantocht

  Je zult er vast wel iets over hebben gehoord, de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Op 1 januari 2020 treedt deze wet in werking. Het doel van deze wet [...]

  3 min. leestijd