Blog

Finale kwijting is geen kwijtschelding

Finale kwijting is geen kwijtschelding

Gepubliceerd Op: 25 april 2019Categorieën: Contractenrecht

In overeenkomsten komt u waarschijnlijk wel eens tegen (zeker als het om vaststellingsovereenkomsten gaat), dat partijen elkaar over en weer finale kwijting verlenen, maar wat betekent dat eigenlijk en is dat ook zo definitief als het klinkt?

Finale kwijting wil zeggen dat partijen over en weer (schriftelijk) bevestigen dat zij na het uitvoeren van de door hen gemaakte afspraken niets meer van elkaar te vorderen hebben. Het verlenen van (finale) kwijting is, zo heeft de Hoge Raad al verschillende keren geoordeeld, geen afstand van recht. De Hoge Raad zegt namelijk dat een verklaring dat (finale) kwijting wordt verleend niet per se ook een kwijtschelding inhoudt.

In een uitspraak van 22 juni 2018 (ECLI:NL:HR:2018:975) is de Hoge Raad daar op ingegaan. In dit geval was sprake van een koopovereenkomst waarbij in de notariële akte finale kwijting voor de koopsom was opgenomen. Daarbij had de verkoper een deel van de koopsom verrekend met een vordering op de koper. Later kwam de verkoper er achter dat die vordering lager was dan in de akte van de notaris was opgenomen waardoor per saldo een deel van de koopsom onbetaald was gebleven. De koper roept dan (natuurlijk) dat finale kwijting was overeengekomen dus dat hij niets meer hoeft te betalen. De Hoge Raad ziet dat anders. Een kwijting houdt, volgens de Hoge Raad, in principe niet meer in dan de verklaring als bewijs dat betaling heeft plaatsgevonden. Tegen die verklaring staat tegenbewijs open. Dus als de ander kan aantonen dat niet volledig is betaald, is de reikwijdte van de finale kwijting beperkt.

Wanneer is dan wel sprake van kwijtschelding bij finale kwijting? Daarvan zegt de Hoge Raad dat daarvoor vereist is dat partijen zijn overeengekomen dat het verschuldigde bedrag niet helemaal wordt voldaan of dat zij, door middel van een vaststellingsovereenkomst aan enige onzekerheid over de verschuldigdheid een einde hebben willen maken.

Even goed nadenken dus als u te maken krijgt met een finale kwijting in een overeenkomst. Misschien is de manier waarop het aan het papier is toevertrouwd niet helemaal waterdicht.

Deel het bericht

Lees meer over onze expertises

Gerelateerde artikelen

 • Gepubliceerd Op: 24 juli 2023Categorieën: Arbeidsrecht, Contractenrecht
  Beëindiging uitzendovereenkomst bij ziekte

  Als een werknemer ziek is geldt een opzegverbod: de arbeidsovereenkomst mag tijdens de eerste twee jaar van ziekte niet worden opgezegd. Een uitzendov [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 14 juni 2023Categorieën: Contractenrecht, Personen- en familierecht
  Verjaring van vergoedingsrechten

  In veel huwelijkse voorwaarden[1] staat een artikel over zogeheten vergoedingsrechten. Waar gaat dat eigenlijk over? Aan de hand van een recente uitsp [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 04 augustus 2021Categorieën: Contractenrecht
  Overeenkomst van geldlening: opeisbaarheid en verjaring

  Bij het sluiten van een overeenkomst van geldlening kan worden afgesproken hoe en wanneer het geleende geldbedrag moet worden terugbetaald, maar dat g [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 08 juni 2021Categorieën: Contractenrecht
  De onderzoeksplicht en mededelingsplicht bij een koopovereenkomst

  De wet bepaalt dat de verkoper verplicht is een zaak af te leveren die ook aan de overeenkomst beantwoordt (dit wordt ook wel ‘conformiteit’ genoemd). [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 13 april 2021Categorieën: Contractenrecht
  Het exoneratiebeding

  In veel overeenkomsten is een exoneratiebeding opgenomen. Maar wat is dat en wat houdt zo’n beding precies in? Kan daar zo maar een beroep op worden g [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 15 maart 2021Categorieën: Contractenrecht
  Vordering op een vof

  In ons blog van 11 juni 2020 hebben wij het al gehad over de arbeidsovereenkomst met een vennootschap onder firma (vof) en hebben wij uitgelegd tegen [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 03 november 2020Categorieën: Contractenrecht
  Uitleg van contractuele bepalingen

  Wanneer twee of meer partijen een overeenkomst opstellen, is het van belang dat alle afspraken goed worden vastgelegd om onduidelijkheden (in de toeko [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 20 oktober 2020Categorieën: Contractenrecht
  Verrekening

  Als twee partijen een vordering op elkaar hebben, kunnen zij die vorderingen in bepaalde gevallen met elkaar ‘verrekenen’, of anders gezegd: tegen elk [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 08 september 2020Categorieën: Contractenrecht
  Aanbod en aanvaarding. Hoe komt een overeenkomst tot stand?

  In de wet is vastgelegd dat een overeenkomst tot stand komt door aanbod en aanvaarding. Dit is een duidelijk uitgangspunt, maar in de praktijk is het [...]

  4 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 25 augustus 2020Categorieën: Contractenrecht
  Nietigheid en vernietigbaarheid; wat is het verschil?

  Een rechtshandeling of overeenkomst kan onder bepaalde omstandigheden nietig of vernietigbaar zijn. Beide begrippen zien op de geldigheid van een rech [...]

  3 min. leestijd