Personen-, familie- en erfrecht

Personen- en familierecht

Geboorte, huwelijk, naamswijziging, verhoudingen tussen echtgenoten, geregistreerd partners en samenwoners, echtscheiding en alimentatie zijn onderwerpen waar we ons allemaal wel iets bij kunnen voorstellen. Iedereen krijgt wel eens te maken met een onderwerp dat tot het personen- en familierecht wordt gerekend. Drechtsteden Advocaten helpt u met kennis van zaken, zodat u bijvoorbeeld bij het maken van afspraken over ouderschap, gezag, een gemeenschappelijke woning, vermogen, alimentatie en pensioenaanspraken weet dat u alle informatie heeft om de juiste beslissingen te nemen. Maar ook als er sprake is van een conflict kunt u bij Drechtsteden Advocaten terecht voor juridische bijstand. Onze cliënten zijn geen dossier maar hebben elk hun eigen verhaal en krijgen allemaal de aandacht die zij verdienen.

Erfrecht

Iedereen krijgt op enig moment te maken met erfrecht. Want wat gebeurt er bij overlijden met bezittingen en schulden van overledenen? Bij Drechtsteden Advocaten kunt u terecht voor advies over alle zaken die te maken hebben met het erfrecht. Niet alleen na overlijden staan wij u met raad en daad bij, maar ook adviseren wij u over de vraag of uw testament nog wel up-to-date is. Wellicht is een levenstestament iets voor u? Ook als het gaat om de afwikkeling van een erfenis bent u bij ons aan het goede adres.

Onze dienstverlening bij personen-, familie- en erfrecht omvat:

 • conflicten tussen buren (erfafscheiding, hinder, overlast)

 • wijzigen voor - of achternaam

 • erkenning of ontkenning vaderschap

 • huwelijk, geregistreerd partnerschap, samenwonen

 • huwelijkse voorwaarden beoordelen

 • samenlevingscontracten opstellen en beoordelen

 • ouderlijk gezag

 • geschillen tussen ouders
 • omgang(sregelingen)
 • ouderschapsplannen opstellen en beoordelen

 • alimentatie(berekeningen)

 • onder curatele stelling

 • onder bewindstelling

 • instellen mentorschap

 • geschillen over rekening en verantwoording

 • verdeling (gemeenschap en nalatenschap)
 • testamenten beoordelen
 • verklaring van erfrecht opvragen

 • geschillen over de executele of vereffening

 • boedelbeschrijvingen controleren en afdwingen

 • aanspraak maken op de legitieme portie

 • giften en schenkingen