Handelsrecht

De juiste keuze uit vele mogelijkheden

Drechtsteden Advocaten helpt u bij het maken van de juiste keuzes als het gaat om handelsrechtelijke vraagstukken, zoals bijvoorbeeld over aansprakelijkheid, erfpacht, vastgoedrecht, contracten en algemene voorwaarden.

Duidelijke contracten en overeenkomsten
Duidelijkheid aan de voorkant van processen zorgt voor overzicht en voorkomt dat u achteraf schade door bijvoorbeeld onduidelijke afspraken of contracten moet ‘repareren’. Wij kunnen uw risico’s snel in beeld brengen; zijn bijvoorbeeld uw boeteclausules gedateerd en dringend toe aan een update of rammelen koop- en huurovereenkomsten? Op basis van onze kennis en ervaring kunnen we u helpen bij een conflict, maar ook adviseren om een conflict en daarmee een kostbaar herstel achteraf te voorkomen.

Onze volledige dienstverlening in handelsrecht omvat:

 • MKB

 • contracten opstellen en beoordelen

 • algemene voorwaarden opstellen en beoordelen

 • aansprakelijkheid

 • boeteclausule(s)
 • koop(overeenkomsten)

 • non-conformiteit

 • huur(overeenkomsten)

 • overeenkomsten van opdracht

 • erfpacht

 • erfdienstbaarheden
 • hypotheek -en pandrecht
 • vastgoedrecht
 • bouwrecht (aanneming)
 • arbitrage