Blog

Een bewijsbeslag; kan dat?

Een bewijsbeslag; kan dat?

Gepubliceerd Op: 29 januari 2019Categorieën: Contractenrecht

Soms kom je wel eens voor een situatie te staan waarin de kans op succes in een procedure afhangt van de vraag of je bepaalde bewijzen kunt veilig stellen. Dan kan een bewijsbeslag uitkomst bieden. Misschien hebt u daar wel eens van gehoord. Maar kan dat eigenlijk?

Het bewijsbeslag is voor gewone zaken niet in de wet geregeld. Voor zaken met betrekking tot intellectuele eigendom wel. Daar is een specifiek artikel in de wet voor geschreven. Desondanks heeft de Hoge Raad in een uitspraak van 13 september 2013 (ECLI:NL:HR:2013:BZ9958) al eens uitgemaakt dat een bewijsbeslag ook in ‘gewone’ zaken mogelijk is. De grondslag voor een bewijsbeslag wordt volgens de Hoge Raad gevonden in
artikel 730 in samenhang met artikel 843a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv.).

Er gelden voor een bewijsbeslag wel een paar eisen. Zo kan het alleen gaan om ‘bescheiden’ in de zin van
artikel 843a Rv. en geeft het beslag geen recht op afgifte, inzage of afschrift. Het gaat uitsluitend om het veilig stellen van een bewijsstuk. Dat bewijsstuk kan onder omstandigheden op verzoek wel ter gerechtelijke bewaring afgegeven worden. Dat betekent dat het bewijsstuk in dat geval wordt bewaard bij een door de rechter aan te wijzen (onafhankelijke) partij.

Als een bewijsbeslag moet worden gelegd moet daar wel verlof voor worden gevraagd bij de rechter. In dat verzoek moeten de zaken die in beslag genomen moeten worden dan zo precies mogelijk omschreven worden. Het mag namelijk niet ontaarden in een zogenaamde ‘fishing expedition’.

Kortom, als de nood aan de man is, kan met een bewijsbeslag bewijs worden veilig gesteld, maar de mogelijkheden van dit middel zijn niet eindeloos.

Deel het bericht

Lees meer over onze expertises

Gerelateerde artikelen

 • Gepubliceerd Op: 24 juli 2023Categorieën: Arbeidsrecht, Contractenrecht
  Beëindiging uitzendovereenkomst bij ziekte

  Als een werknemer ziek is geldt een opzegverbod: de arbeidsovereenkomst mag tijdens de eerste twee jaar van ziekte niet worden opgezegd. Een uitzendov [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 14 juni 2023Categorieën: Contractenrecht, Personen- en familierecht
  Verjaring van vergoedingsrechten

  In veel huwelijkse voorwaarden[1] staat een artikel over zogeheten vergoedingsrechten. Waar gaat dat eigenlijk over? Aan de hand van een recente uitsp [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 04 augustus 2021Categorieën: Contractenrecht
  Overeenkomst van geldlening: opeisbaarheid en verjaring

  Bij het sluiten van een overeenkomst van geldlening kan worden afgesproken hoe en wanneer het geleende geldbedrag moet worden terugbetaald, maar dat g [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 08 juni 2021Categorieën: Contractenrecht
  De onderzoeksplicht en mededelingsplicht bij een koopovereenkomst

  De wet bepaalt dat de verkoper verplicht is een zaak af te leveren die ook aan de overeenkomst beantwoordt (dit wordt ook wel ‘conformiteit’ genoemd). [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 13 april 2021Categorieën: Contractenrecht
  Het exoneratiebeding

  In veel overeenkomsten is een exoneratiebeding opgenomen. Maar wat is dat en wat houdt zo’n beding precies in? Kan daar zo maar een beroep op worden g [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 15 maart 2021Categorieën: Contractenrecht
  Vordering op een vof

  In ons blog van 11 juni 2020 hebben wij het al gehad over de arbeidsovereenkomst met een vennootschap onder firma (vof) en hebben wij uitgelegd tegen [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 03 november 2020Categorieën: Contractenrecht
  Uitleg van contractuele bepalingen

  Wanneer twee of meer partijen een overeenkomst opstellen, is het van belang dat alle afspraken goed worden vastgelegd om onduidelijkheden (in de toeko [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 20 oktober 2020Categorieën: Contractenrecht
  Verrekening

  Als twee partijen een vordering op elkaar hebben, kunnen zij die vorderingen in bepaalde gevallen met elkaar ‘verrekenen’, of anders gezegd: tegen elk [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 08 september 2020Categorieën: Contractenrecht
  Aanbod en aanvaarding. Hoe komt een overeenkomst tot stand?

  In de wet is vastgelegd dat een overeenkomst tot stand komt door aanbod en aanvaarding. Dit is een duidelijk uitgangspunt, maar in de praktijk is het [...]

  4 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 25 augustus 2020Categorieën: Contractenrecht
  Nietigheid en vernietigbaarheid; wat is het verschil?

  Een rechtshandeling of overeenkomst kan onder bepaalde omstandigheden nietig of vernietigbaar zijn. Beide begrippen zien op de geldigheid van een rech [...]

  3 min. leestijd