Blog

De onderzoeksplicht en mededelingsplicht bij een koopovereenkomst

De onderzoeksplicht en mededelingsplicht bij een koopovereenkomst

Gepubliceerd Op: 08 juni 2021Categorieën: Contractenrecht

De wet bepaalt dat de verkoper verplicht is een zaak af te leveren die ook aan de overeenkomst beantwoordt (dit wordt ook wel ‘conformiteit’ genoemd). Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst als deze niet die eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Maar hoe wordt eigenlijk bepaald wat een koper mag verwachten?

Aan de ene kant heeft de verkoper een mededelingsplicht. Dat betekent dat de verkoper vóór het sluiten van de overeenkomst aan de koper bepaalde inlichtingen moet geven om te voorkomen dat de koper een onjuiste voorstelling van zaken zou krijgen. De verkoper moet bijvoorbeeld rekening houden met het normale gebruik van een zaak en met wat hij weet of moet weten over het bijzondere gebruik dat de koper voor ogen staat. De verkoper moet het melden als hij weet of moet weten dat de zaak voor het normale of bijzondere gebruik door de koper ongeschikt is. Als hij dat niet doet, heeft de verkoper een probleem.

Aan de andere kant heeft de koper ook een onderzoeksplicht. Of anders gezegd: de koper moet zich wel een beetje verdiepen in wat hij koopt. De koper mag alleen die eigenschappen van een zaak verwachten waarvan hij over de aanwezigheid daarvan niet hoeft te twijfelen. Als een koper wel twijfelt (of moet twijfelen), dan moet hij de verkoper vragen stellen of zelf onderzoek verrichten. Hij mag dan niet achterover leunen en afwachten of de verkoper iets meldt.

Hoe verhouden de mededelingsplicht en onderzoeksplicht zich tegenover elkaar? Dit hangt (onder meer) af van de volgende punten:

de aard van de zaak (is deze nieuw of gebruikt? Van nieuwe zaken mag vaak meer worden verwacht dan van tweedehands zaken);
de hoedanigheid van partijen (op een professionele koper rust een zwaardere onderzoeksplicht dan op een particuliere koper);
de hoogte van de prijs (dit beïnvloedt de verwachtingen van de verkoper);
de zichtbaarheid van het gebrek (onzichtbare gebreken zullen minder snel voor risico van de koper komen).
Uiteindelijk zal het afhangen van de omstandigheden van het geval. Het is dus zaak op tijd advies in te winnen!

Als je als koper namelijk niet voldoet aan je onderzoeksplicht, dan loop je de kans dat schade die je lijdt doordat een zaak niet voldoet (ook wel: ‘non-conformiteit’) niet op de verkoper kan worden verhaald en/of dat de koopovereenkomst niet meer kan worden teruggedraaid. Let dus altijd goed op als je iets koopt, vraag door en laat je goed informeren. Hoe belangrijker de aankoop des te meer het loont om vooraf advies in te winnen.

Deel het bericht

Lees meer over onze expertises

Gerelateerde artikelen

 • Gepubliceerd Op: 24 juli 2023Categorieën: Arbeidsrecht, Contractenrecht
  Beëindiging uitzendovereenkomst bij ziekte

  Als een werknemer ziek is geldt een opzegverbod: de arbeidsovereenkomst mag tijdens de eerste twee jaar van ziekte niet worden opgezegd. Een uitzendov [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 14 juni 2023Categorieën: Contractenrecht, Personen- en familierecht
  Verjaring van vergoedingsrechten

  In veel huwelijkse voorwaarden[1] staat een artikel over zogeheten vergoedingsrechten. Waar gaat dat eigenlijk over? Aan de hand van een recente uitsp [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 04 augustus 2021Categorieën: Contractenrecht
  Overeenkomst van geldlening: opeisbaarheid en verjaring

  Bij het sluiten van een overeenkomst van geldlening kan worden afgesproken hoe en wanneer het geleende geldbedrag moet worden terugbetaald, maar dat g [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 13 april 2021Categorieën: Contractenrecht
  Het exoneratiebeding

  In veel overeenkomsten is een exoneratiebeding opgenomen. Maar wat is dat en wat houdt zo’n beding precies in? Kan daar zo maar een beroep op worden g [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 15 maart 2021Categorieën: Contractenrecht
  Vordering op een vof

  In ons blog van 11 juni 2020 hebben wij het al gehad over de arbeidsovereenkomst met een vennootschap onder firma (vof) en hebben wij uitgelegd tegen [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 03 november 2020Categorieën: Contractenrecht
  Uitleg van contractuele bepalingen

  Wanneer twee of meer partijen een overeenkomst opstellen, is het van belang dat alle afspraken goed worden vastgelegd om onduidelijkheden (in de toeko [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 20 oktober 2020Categorieën: Contractenrecht
  Verrekening

  Als twee partijen een vordering op elkaar hebben, kunnen zij die vorderingen in bepaalde gevallen met elkaar ‘verrekenen’, of anders gezegd: tegen elk [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 08 september 2020Categorieën: Contractenrecht
  Aanbod en aanvaarding. Hoe komt een overeenkomst tot stand?

  In de wet is vastgelegd dat een overeenkomst tot stand komt door aanbod en aanvaarding. Dit is een duidelijk uitgangspunt, maar in de praktijk is het [...]

  4 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 25 augustus 2020Categorieën: Contractenrecht
  Nietigheid en vernietigbaarheid; wat is het verschil?

  Een rechtshandeling of overeenkomst kan onder bepaalde omstandigheden nietig of vernietigbaar zijn. Beide begrippen zien op de geldigheid van een rech [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 11 juni 2020Categorieën: Arbeidsrecht, Contractenrecht
  Arbeidsovereenkomst met een vof

  Een arbeidsovereenkomst wordt gesloten tussen een werknemer en een werkgever. Dat is voor iedereen duidelijk. Maar wat als een werknemer een arbeidsov [...]

  2 min. leestijd