Blog

Concurrentiebeding en/of relatiebeding

Concurrentiebeding en/of relatiebeding

Gepubliceerd Op: 20 september 2018Categorieën: Arbeidsrecht, Contractenrecht

Vaak zien wij (arbeids)overeenkomsten met een artikel waarin wordt geprobeerd om zowel het tegengaan van concurrentie als het verbod tot het meenemen van relaties in hetzelfde artikel op te schrijven. Meestal gaat dat niet goed. Er ontstaat een soort mengelmoes die uiteindelijk als daar bij de rechter een beroep op moet worden gedaan leidt tot onduidelijkheid. Soms gaat het zelfs zo mis dat een beroep op zo’n artikel bij de rechter helemaal niet (meer) slaagt.

Het is goed om te onthouden dat een concurrentiebeding en een relatiebeding echt 2 verschillende dingen zijn en ook 2 verschillende situaties proberen te voorkomen. Bij het concurrentiebeding gaat het erom aan wordt voorkomen dat de andere partij na het eindigen van de overeenkomst bij de (directe) concurrent aan de slag gaat en zo de positie van uw onderneming op de markt kan verzwakken. Bij een relatiebeding is de insteek dat moet worden voorkomen dat de andere partij na het eindigen van de overeenkomst bij een relatie van uw onderneming in dienst treedt of relaties die hij/zij tijdens de overeenkomst met uw onderneming heeft bedient of heeft leren kennen zou benaderen om voortaan zaken met hem/haar of met een andere onderneming te gaan doen.

Daarom is het verstandig goed te laten kijken naar de manier waarop een concurrentiebeding en een relatiebeding worden opgeschreven. Het verdient sowieso aanbeveling beide bedingen niet in hetzelfde artikel op te nemen.

Deel het bericht

Lees meer over onze expertises

Gerelateerde artikelen

 • Gepubliceerd Op: 06 juni 2024Categorieën: Contractenrecht
  Bijzondere uitwerking Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

  In 2022 is in Nederland een wet in werking getreden[1] die een Europese Richtlijn implementeert. Deze Richtlijn heeft als doel werknemers meer zekerhe [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 24 juli 2023Categorieën: Arbeidsrecht, Contractenrecht
  Beëindiging uitzendovereenkomst bij ziekte

  Als een werknemer ziek is geldt een opzegverbod: de arbeidsovereenkomst mag tijdens de eerste twee jaar van ziekte niet worden opgezegd. Een uitzendov [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 14 juni 2023Categorieën: Contractenrecht, Personen- en familierecht
  Verjaring van vergoedingsrechten

  In veel huwelijkse voorwaarden[1] staat een artikel over zogeheten vergoedingsrechten. Waar gaat dat eigenlijk over? Aan de hand van een recente uitsp [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 22 maart 2023Categorieën: Arbeidsrecht
  Aanzegplicht arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

  Als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is afgesloten en het einde van die periode komt in zicht, dan is het handig om te weten wat de bedoelin [...]

  4 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 29 november 2022Categorieën: Arbeidsrecht
  Ontslag na grensoverschrijdend gedrag: recht op transitievergoeding?

  Normaal gesproken heeft een werknemer bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever altijd recht op een transitievergoedi [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 17 oktober 2022Categorieën: Arbeidsrecht
  Concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst

  De krapte op de arbeidsmarkt leidt ertoe dat werkgevers van alles doen om werknemers vast te houden. Dat kan op een positieve manier bijvoorbeeld door [...]

  4 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 07 september 2022Categorieën: Arbeidsrecht
  Tussentijds opzegbeding in de vaststellingsovereenkomst

  Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd loopt van rechtswege af op de einddatum. Tussentijds kunnen een werkgever en werknemer de arbeidsovereenkom [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 04 augustus 2021Categorieën: Contractenrecht
  Overeenkomst van geldlening: opeisbaarheid en verjaring

  Bij het sluiten van een overeenkomst van geldlening kan worden afgesproken hoe en wanneer het geleende geldbedrag moet worden terugbetaald, maar dat g [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 19 juli 2021Categorieën: Arbeidsrecht
  Op vakantie zonder toestemming werkgever

  De zomervakantie is begonnen. Normaal gesproken neem je dan in overleg met je werkgever vakantiedagen op. In een zaak die dit jaar aan de kantonrechte [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 08 juni 2021Categorieën: Contractenrecht
  De onderzoeksplicht en mededelingsplicht bij een koopovereenkomst

  De wet bepaalt dat de verkoper verplicht is een zaak af te leveren die ook aan de overeenkomst beantwoordt (dit wordt ook wel ‘conformiteit’ genoemd). [...]

  3 min. leestijd