Blog

26 september 2022

Verwekker belanghebbende bij naamswijziging kind?

De wet bepaalt wie in het personen- en familierecht in een zaak als ‘belanghebbende’ wordt gezien, namelijk degene op wiens rechten of verplichtingen de zaak rechtstreeks betrekking heeft. In april van dit jaar deed de Hoge Raad uitspraak in een zaak waarin de vraag werd gesteld of de verwekker van een kind belanghebbende was in de procedure waarin de moeder van het kind had verzocht om de wijziging van één van de voornamen van het kind.[1]

In deze zaak ging het over het volgende. Het kind waar het hier om gaat was geboren uit een relatie tussen de moeder en de verwekker, die niet waren getrouwd. Het kind kreeg bij de geboorte drie voornamen, waarvan de laatste voornaam de naam van de verwekker was. De moeder heeft de rechter vervolgens gevraagd die derde voornaam van het kind te schrappen. Deze naam verwees naar de verwekker en de moeder wilde die verwijzing laten vervallen, omdat de moeder en verwekker een ‘complexe’ verhouding hadden. De rechtbank wees het verzoek van de moeder toe. De verwekker was niet als belanghebbende in de procedure betrokken.

De verwekker is vervolgens in hoger beroep gegaan en stelde dat hij als belanghebbende in de procedure moest worden betrokken en verweer mocht voeren tegen het verzoek van de moeder tot naamswijziging van het kind. De verwekker stelde dat de zaak ingreep in zijn familie- en gezinsleven en dat van het kind en in het privéleven van de verwekker.

Het gerechtshof verklaarde de verwekker niet-ontvankelijk in de procedure, omdat de verwekker volgens het gerechtshof niet als belanghebbende kon worden aangemerkt. Het gerechtshof oordeelde dat de beslissing van de rechtbank tot naamswijziging van het kind geen inmenging in het familie- en gezinsleven of het privéleven van de man was.

De man zette door en ging, met succes, in cassatie bij de Hoge Raad. De Hoge Raad was het namelijk niet eens met de redenering van het gerechtshof.

Het feit dat de verwekker het kind niet had erkend, het vaderschap niet gerechtelijk was vastgesteld en de verwekker niet belast was met het gezag over het kind, was volgens de Hoge Raad niet van belang. Met het schrappen van de naam van de verwekker uit de voornamen van het kind was niet alleen de identiteit van het kind als drager van de naam gemoeid. Het schrappen van die naam leverde volgens de Hoge Raad wél een degelijk inmenging op in het tussen de verwekker en het kind bestaande familie- en gezinsleven en in het privéleven van de verwekker. De verwekker moest dan ook in het besluitvormingsproces daarover te worden betrokken. De zaak moet dus overgedaan worden.

Heb jij een vraag over familierecht, bijvoorbeeld over een naamswijziging, erkenning, vaststelling van het vaderschap of gezag en omgang, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

 [1] HR 22 april 2022, ECLI:NL:HR:2022:622.

Routebeschrijving naar Drechtsteden Advocaten met de auto

Met de auto vanuit richting Breda

Na de Moerdijkbrug neemt u de eerste afslag naar de N3, richting Papendrecht. U gaat de Papendrechtse brug over en blijft de N3 volgen tot de verkeerslichten. Hier gaat u rechtsaf, (een klein stukje) de A15 op.
U neemt nu de eerste afslag Sliedrecht-West (24) richting Sliedrecht. U buigt linksaf en neemt bij de verkeerslichten de afslag naar links, richting het industrieterrein Nijverwaard. U blijft deze weg volgen. (Let op: vaak snelheidscontroles door flitsautoís!) U blijft de weg volgen. Ga op de rotonde rechtdoor, u ziet links het NS-station. Neem de eerste straat rechts, u rijdt nu het bedrijventerrein Stationspark op. Neem de tweede afslag rechts en hierna de eerste afslag links. Ons pand bevindt zich rechts achteraan op het Stationspark. U kunt hier gratis parkeren. Via de ingang van Hoek en Blok kunt u zich melden bij de receptie.

Kijk voor meer informatie op www.9292.nl

Met de auto vanuit de richting Den Haag en Rotterdam

Volg op het knooppunt Ridderkerk de A15 richting Gorinchem/Nijmegen. U passeert o.a. een Shellstation, gaat onder de tunnel bij Alblasserdam door, passeert Papendrecht en u neemt dan afslag Sliedrecht-West (24) richting Sliedrecht. U buigt linksaf en neemt bij de verkeerslichten de afslag naar links, richting het industrieterrein Nijverwaard. U blijft deze weg volgen. (Let op: vaak snelheidscontroles door flitsautoís!)  U blijft de weg volgen. Ga op de rotonde rechtdoor, u ziet links het NS-station. Neem de eerste straat rechts, u rijdt nu het bedrijventerrein Stationspark op. Neem de tweede afslag rechts en hierna de eerste afslag links. Ons pand bevindt zich rechts achteraan op het Stationspark. U kunt hier gratis parkeren. Via de ingang van Hoek en Blok kunt u zich melden bij de receptie.

Kijk voor meer informatie op www.9292.nl

Met de auto vanuit de richting Utrecht en Gorinchem

Volg de A15 richting Rotterdam. Neem de afslag Hardinxveld-Giessendam / Sliedrecht-Oost (25), neem aan het einde van de afrit de derde afslag van de rotonde. Ga vervolgens bij de stoplichten rechtsaf en volg de weg naar beneden. De volgende rotonde neemt u driekwart en u bevindt zich nu op de Sportlaan. Ga vervolgens bij de volgende rotonde rechtdoor en blijf deze weg volgen. Neem na de heuvel - u passeert de parkeerplaats van het NS-station - de eerste afslag links. U rijdt nu het bedrijventerrein Stationspark op. Neem de tweede afslag rechts en hierna de eerste afslag links. Ons pand bevindt zich rechts achteraan op het Stationspark.
U kunt hier gratis parkeren. Via de ingang van Hoek en Blok kunt u zich melden bij de receptie.

Kijk voor meer informatie op www.9292.nl