Blog

25 juni 2020

Verdeling erfenis bij gelijktijdig overlijden partners

In mei 2020 deed het hof Den Haag een voor veel mensen wellicht opmerkelijke uitspraak in een erfrechtelijke zaak, waarin een pasgetrouwd stel op huwelijksreis kwam te overlijden door voedselvergiftiging.[1] Het hof oordeelde dat de erfenis van de man en vrouw volledig naar de familie van de man ging, omdat de man 23 minuten ná de vrouw overleed. Hoe het hof tot dit oordeel kwam, lees je in dit blog.

Als je geen testament opstelt, geldt bij overlijden de wettelijke verdeling. In dat geval bepaalt de wet wie als erfgenaam wordt aangemerkt. Is er een echtgenoot, geregistreerd partner en/of zijn er kinderen, dan zijn zij bij toepassing van de wettelijke verdeling de erfgenamen. Als er geen echtgenoot, geregistreerd partner of kinderen zijn, dan zijn de ouders van de overledene samen met eventuele (half)broers en (half)zussen erfgenaam. Van belang is of de erfgenamen op het moment van overlijden nog “bestaan”, of anders gezegd: ze zijn zelf nog niet overleden op het moment dat de erflater overlijdt.

 Als de volgorde waarin twee personen zijn overleden niet kan worden bepaald, wordt uitgegaan van het vermoeden dat deze personen gelijktijdig zijn overleden en gaat het vermogen naar de erfgenamen van beide overledenen.

 In de zaak die aan het hof Den Haag werd voorgelegd kon de volgorde van overlijden wél worden vastgesteld. Het stond vast dat de man (kort) ná de vrouw was overleden, terwijl de vrouw noch de man een testament hadden opgemaakt en dus werd de man als (enig) erfgenaam van de vrouw aangemerkt. Vervolgens overleed de man, zodat niet alleen zijn vermogen overging naar zijn familie, maar ook het vermogen van de vrouw via het vermogen van de man. Het feit dat er zo weinig tijd tussen het overlijden van deze twee mensen zat was niet een omstandigheid voor het hof om de wet niet toe te passen.

 De wet bevat wel de mogelijkheid om een rechtsregel buiten toepassing te laten als de toepassing daarvan in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid tot onaanvaardbare gevolgen leidt. De familie van de vrouw deed hier (en dat is wel begrijpelijk) ook nadrukkelijk een beroep op. Iedereen voelt aan dat het wringt dat de erfenis van de vrouw in dit geval via de (kort na de vrouw overleden) man naar zijn familie “verdwijnt”.

 Het hof ging hier dus niet in mee. Vanuit juridisch oogpunt oordeelde het hof dat een rechter heel terughoudend moet zijn als het aankomt op het buiten toepassing laten van de wet. Zeker in het erfrecht, waarin rechtszekerheid een belangrijke rol speelt. Het hof kwam tot de conclusie dat er geen sprake was van uitzonderlijke omstandigheden, omdat het niet uitzonderlijk is dat de partners mogelijk niet (goed) hebben nagedacht over de mogelijkheid dat zij kort na elkaar zouden overlijden en wat de juridische gevolgen daarvan zijn als er niets is geregeld. Verder heeft het hof meegewogen dat de moeder van de man had aangeboden de bezittingen van de vrouw aan diens familie af te staan.

 De erfenis van de vrouw ging in dit geval op grond van de wettelijke verdeling dus naar de familie van de man.

 Onrechtvaardig? Gevoelsmatig misschien wel, maar de wet is duidelijk en hiervan wordt door de rechter niet zomaar afgeweken. Je moet je daarom voor of bij het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap goed realiseren dat trouwen of het aangaan van een partnerschap gevolgen heeft voor jouw erfenis en je doet er verstandig aan je hierover goed te laten adviseren!

 
[1] Hof Den Haag, 12 mei 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:891.

Routebeschrijving naar Drechtsteden Advocaten met de auto

Met de auto vanuit richting Breda

Na de Moerdijkbrug neemt u de eerste afslag naar de N3, richting Papendrecht. U gaat de Papendrechtse brug over en blijft de N3 volgen tot de verkeerslichten. Hier gaat u rechtsaf, (een klein stukje) de A15 op.
U neemt nu de eerste afslag Sliedrecht-West (24) richting Sliedrecht. U buigt linksaf en neemt bij de verkeerslichten de afslag naar links, richting het industrieterrein Nijverwaard. U blijft deze weg volgen. (Let op: vaak snelheidscontroles door flitsautoís!) U blijft de weg volgen. Ga op de rotonde rechtdoor, u ziet links het NS-station. Neem de eerste straat rechts, u rijdt nu het bedrijventerrein Stationspark op. Neem de tweede afslag rechts en hierna de eerste afslag links. Ons pand bevindt zich rechts achteraan op het Stationspark. U kunt hier gratis parkeren. Via de ingang van Hoek en Blok kunt u zich melden bij de receptie.

Kijk voor meer informatie op www.9292.nl

Met de auto vanuit de richting Den Haag en Rotterdam

Volg op het knooppunt Ridderkerk de A15 richting Gorinchem/Nijmegen. U passeert o.a. een Shellstation, gaat onder de tunnel bij Alblasserdam door, passeert Papendrecht en u neemt dan afslag Sliedrecht-West (24) richting Sliedrecht. U buigt linksaf en neemt bij de verkeerslichten de afslag naar links, richting het industrieterrein Nijverwaard. U blijft deze weg volgen. (Let op: vaak snelheidscontroles door flitsautoís!)  U blijft de weg volgen. Ga op de rotonde rechtdoor, u ziet links het NS-station. Neem de eerste straat rechts, u rijdt nu het bedrijventerrein Stationspark op. Neem de tweede afslag rechts en hierna de eerste afslag links. Ons pand bevindt zich rechts achteraan op het Stationspark. U kunt hier gratis parkeren. Via de ingang van Hoek en Blok kunt u zich melden bij de receptie.

Kijk voor meer informatie op www.9292.nl

Met de auto vanuit de richting Utrecht en Gorinchem

Volg de A15 richting Rotterdam. Neem de afslag Hardinxveld-Giessendam / Sliedrecht-Oost (25), neem aan het einde van de afrit de derde afslag van de rotonde. Ga vervolgens bij de stoplichten rechtsaf en volg de weg naar beneden. De volgende rotonde neemt u driekwart en u bevindt zich nu op de Sportlaan. Ga vervolgens bij de volgende rotonde rechtdoor en blijf deze weg volgen. Neem na de heuvel - u passeert de parkeerplaats van het NS-station - de eerste afslag links. U rijdt nu het bedrijventerrein Stationspark op. Neem de tweede afslag rechts en hierna de eerste afslag links. Ons pand bevindt zich rechts achteraan op het Stationspark.
U kunt hier gratis parkeren. Via de ingang van Hoek en Blok kunt u zich melden bij de receptie.

Kijk voor meer informatie op www.9292.nl

Contact

Drechtsteden Advocaten is gevestigd in Sliedrecht, tegenover het station. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid en het kantoor is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Wij hebben ook de mogelijkheid om afspraken te maken op kantoor in Barendrecht.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie neem dan contact met ons op via de telefoon, e-mail of vul het formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Stel ons uw vraag