Blog

17 januari 2023

Tarieven erf- en schenkbelasting 2023

Tarieven erfbelasting 2023:

Waarde erfenis

Partner
(Pleeg- of stief)kind
Kind met een beperking

Kleinkinderen en
verdere afstammelingen

Overige erfgenamen
zoals een broer, zus of ouders

€ 0 - € 138.641

10%

18%

30%

€ 138.642 en meer

20%

36%

40%

Erfbelasting wordt pas betaald als de waarde van de erfenis hoger is dan de vrijstelling. Die vrijstelling hangt af van de relatie met de overledene. Welke vrijstelling er geldt, volgt uit onderstaande tabel:

U bent:

Bedrag van uw vrijstelling in 2023:

Echtgenoot, geregistreerd partner of samenwonend partner

€ 723.526

Kind, pleegkind of stiefkind

€ 22.918

Kleinkind

€ 22.918

Achterkleinkind

€ 2.418

Kind met een beperking

€ 68.740
(Hiervoor gelden voorwaarden)

Ouder

€ 54.270
(Erven u en uw partner allebei? Dan is de vrijstelling voor u samen € 54.270)

Andere erfgenaam,
bijvoorbeeld een broer of zus

€ 2.418

Is de waarde van de erfenis lager dan of gelijk aan de vrijstelling? Dan hoeft geen erfbelasting betaald te worden.

Is de waarde van de erfenis hoger dan de vrijstelling? Dan wordt erfbelasting betaald over het bedrag dat boven de vrijstelling uitkomt. Trek in dat geval eerst de vrijstelling van de erfenis af en neem daarna het percentage dat voor u geldt uit de (eerste) tabel. Met dat percentage kan vervolgens de verschuldigde erfbelasting worden berekend. Is de waarde van de erfenis hoger dan € 138.641? Dan wordt een hoger percentage betaald over het deel van de erfenis dat boven dit bedrag uitkomt.

Tabel tarieven schenkbelasting 2023:

Waarde schenking

partner en (pleeg- of stief)kinderen betalen over de waarde

kleinkinderen en
verdere afstammelingen betalen over de waarde

overige personen betalen over de waarde

€ 0 - € 138.641 

10% 

18%

 30%

€ 138.642 en meer

20% 

36%

 40%

Ouders mogen in 2023 een bedrag van € 6.035 aan hun kind schenken. Onder 'kind' wordt ook verstaan een pleegkind of stiefkind. De jaarlijkse vrijstelling voor alle andere personen in 2023 is € 2.418. Het maakt bij die schenking dus niet uit of de schenker een grootouder, een oom of tante, broer of zus is of zelfs helemaal geen familie. De ontvanger betaalt bij schenkingen tot de jaarlijkse vrijstelling geen schenkbelasting en hoeft geen aangifte te doen.

Eenmalig verhoogde vrijstelling
Er is ook dit jaar weer een eenmalige verhoogde vrijstelling. Deze vrijstelling geldt alleen als de ontvanger op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar is óf een partner heeft tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt daarbij nog mee.

De verhoogde vrijstelling is eenmalig en mag worden gebruikt voor 1 van de volgende 3 bestedingsdoelen: een eigen woning, een dure studie óf een bestedingsdoel waarover de ontvanger zelf beslist. Voor de eenmalig verhoogde vrijstelling gelden altijd voorwaarden.

Het belastingvrije bedrag in 2023 hangt af van het bestedingsdoel.

Wie doet de schenking?

Bestedingsdoel

Belastingvrij bedrag

Ouder(s) aan kind

Een eigen woning
Een dure studie
Dat beslist het kind zelf

€ 28.947
€ 60.298
€ 28.947

Iemand anders

Een eigen woning

€ 28.947

 

 (bron: www.belastingdienst.nl)

Routebeschrijving naar Drechtsteden Advocaten met de auto

Met de auto vanuit richting Breda

Na de Moerdijkbrug neemt u de eerste afslag naar de N3, richting Papendrecht. U gaat de Papendrechtse brug over en blijft de N3 volgen tot de verkeerslichten. Hier gaat u rechtsaf, (een klein stukje) de A15 op.
U neemt nu de eerste afslag Sliedrecht-West (24) richting Sliedrecht. U buigt linksaf en neemt bij de verkeerslichten de afslag naar links, richting het industrieterrein Nijverwaard. U blijft deze weg volgen. (Let op: vaak snelheidscontroles door flitsautoís!) U blijft de weg volgen. Ga op de rotonde rechtdoor, u ziet links het NS-station. Neem de eerste straat rechts, u rijdt nu het bedrijventerrein Stationspark op. Neem de tweede afslag rechts en hierna de eerste afslag links. Ons pand bevindt zich rechts achteraan op het Stationspark. U kunt hier gratis parkeren. Via de ingang van Hoek en Blok kunt u zich melden bij de receptie.

Kijk voor meer informatie op www.9292.nl

Met de auto vanuit de richting Den Haag en Rotterdam

Volg op het knooppunt Ridderkerk de A15 richting Gorinchem/Nijmegen. U passeert o.a. een Shellstation, gaat onder de tunnel bij Alblasserdam door, passeert Papendrecht en u neemt dan afslag Sliedrecht-West (24) richting Sliedrecht. U buigt linksaf en neemt bij de verkeerslichten de afslag naar links, richting het industrieterrein Nijverwaard. U blijft deze weg volgen. (Let op: vaak snelheidscontroles door flitsautoís!)  U blijft de weg volgen. Ga op de rotonde rechtdoor, u ziet links het NS-station. Neem de eerste straat rechts, u rijdt nu het bedrijventerrein Stationspark op. Neem de tweede afslag rechts en hierna de eerste afslag links. Ons pand bevindt zich rechts achteraan op het Stationspark. U kunt hier gratis parkeren. Via de ingang van Hoek en Blok kunt u zich melden bij de receptie.

Kijk voor meer informatie op www.9292.nl

Met de auto vanuit de richting Utrecht en Gorinchem

Volg de A15 richting Rotterdam. Neem de afslag Hardinxveld-Giessendam / Sliedrecht-Oost (25), neem aan het einde van de afrit de derde afslag van de rotonde. Ga vervolgens bij de stoplichten rechtsaf en volg de weg naar beneden. De volgende rotonde neemt u driekwart en u bevindt zich nu op de Sportlaan. Ga vervolgens bij de volgende rotonde rechtdoor en blijf deze weg volgen. Neem na de heuvel - u passeert de parkeerplaats van het NS-station - de eerste afslag links. U rijdt nu het bedrijventerrein Stationspark op. Neem de tweede afslag rechts en hierna de eerste afslag links. Ons pand bevindt zich rechts achteraan op het Stationspark.
U kunt hier gratis parkeren. Via de ingang van Hoek en Blok kunt u zich melden bij de receptie.

Kijk voor meer informatie op www.9292.nl