Blog

12 september 2019

Het slapende dienstverband

Er is de laatste tijd veel te doen om het slapende dienstverband. Maar wat is het eigenlijk en waarom is er zoveel om te doen?

Allereerst het antwoord op de vraag: wat is een slapend dienstverband? In Nederland is de verplichting tot doorbetaling van loon tijdens ziekte in principe 104 weken. In die periode mag het dienstverband door een werkgever niet worden beëindigd. Er geldt dan een opzegverbod. Als een werkgever na die periode het dienstverband wil beëindigen moet hij de werknemer een transitievergoeding betalen. Dat wordt door veel werkgevers als volstrekt onterecht ervaren. Om die reden kiezen werkgevers er regelmatig voor om een dienstverband met een langdurig zieke werknemer (toch) in stand te houden. Die werknemer blijft dan in dienst maar zonder dat nog werk wordt verricht of loon betaald hoeft te worden.

De minister heeft aangegeven dat hij het geen goed werkgeverschap vindt als de werkgever het dienstverband in stand houdt omdat hij de vergoeding niet aan de werknemer wil betalen. Tot nu toe hebben verschillende werknemers daarom geprobeerd via de rechter het dienstverband te beëindigen met toekenning van die vergoeding ten laste van de werkgever. In de uitspraken die daarover zijn gedaan, is de rode draad voorlopig dat een werkgever niet verplicht kan worden om het dienstverband te beëindigen. Er is geen sprake van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten als het dienstverband slapend wordt gehouden en er is ook geen strijd met goed werkgeverschap of misbruik van bevoegdheid.

Er is, vanuit de werkgever gezien, ook best wel iets voor te zeggen om een dienstverband slapend te houden. Je kunt je de vraag stellen of het enkel in stand houden van een dienstverband om maar geen vergoeding te hoeven betalen nu wel strookt met de bedoeling van de wetgever, maar als een werkgever bijvoorbeeld in financiële problemen zou komen als een vergoeding moet worden betaald, grip wil houden op de werknemer omdat sprake is van eigenrisicodragerschap of nog re-integratiemogelijkheden wil bieden, kan de vraag worden gesteld of het de werkgever dan wel kwalijk genomen kan worden dat het dienstverband niet wordt beëindigd.

Of het allemaal zo blijft is nog even de vraag want een kantonrechter in Roermond[1] heeft hierover inmiddels (prejudiciële) vragen gesteld aan de Hoge Raad. Het wachten is op een uitspraak van de Hoge Raad in die zaak.

[1] Rechtbank Limburg 10 april 2019; ECLI:NL:RBLIM:2019:3331.

Routebeschrijving naar Drechtsteden Advocaten met de auto

Met de auto vanuit richting Breda

Na de Moerdijkbrug neemt u de eerste afslag naar de N3, richting Papendrecht. U gaat de Papendrechtse brug over en blijft de N3 volgen tot de verkeerslichten. Hier gaat u rechtsaf, (een klein stukje) de A15 op.
U neemt nu de eerste afslag Sliedrecht-West (24) richting Sliedrecht. U buigt linksaf en neemt bij de verkeerslichten de afslag naar links, richting het industrieterrein Nijverwaard. U blijft deze weg volgen. (Let op: vaak snelheidscontroles door flitsautoís!) U blijft de weg volgen. Ga op de rotonde rechtdoor, u ziet links het NS-station. Neem de eerste straat rechts, u rijdt nu het bedrijventerrein Stationspark op. Neem de tweede afslag rechts en hierna de eerste afslag links. Ons pand bevindt zich rechts achteraan op het Stationspark. U kunt hier gratis parkeren. Via de ingang van Hoek en Blok kunt u zich melden bij de receptie.

Kijk voor meer informatie op www.9292.nl

Met de auto vanuit de richting Den Haag en Rotterdam

Volg op het knooppunt Ridderkerk de A15 richting Gorinchem/Nijmegen. U passeert o.a. een Shellstation, gaat onder de tunnel bij Alblasserdam door, passeert Papendrecht en u neemt dan afslag Sliedrecht-West (24) richting Sliedrecht. U buigt linksaf en neemt bij de verkeerslichten de afslag naar links, richting het industrieterrein Nijverwaard. U blijft deze weg volgen. (Let op: vaak snelheidscontroles door flitsautoís!)  U blijft de weg volgen. Ga op de rotonde rechtdoor, u ziet links het NS-station. Neem de eerste straat rechts, u rijdt nu het bedrijventerrein Stationspark op. Neem de tweede afslag rechts en hierna de eerste afslag links. Ons pand bevindt zich rechts achteraan op het Stationspark. U kunt hier gratis parkeren. Via de ingang van Hoek en Blok kunt u zich melden bij de receptie.

Kijk voor meer informatie op www.9292.nl

Met de auto vanuit de richting Utrecht en Gorinchem

Volg de A15 richting Rotterdam. Neem de afslag Hardinxveld-Giessendam / Sliedrecht-Oost (25), neem aan het einde van de afrit de derde afslag van de rotonde. Ga vervolgens bij de stoplichten rechtsaf en volg de weg naar beneden. De volgende rotonde neemt u driekwart en u bevindt zich nu op de Sportlaan. Ga vervolgens bij de volgende rotonde rechtdoor en blijf deze weg volgen. Neem na de heuvel - u passeert de parkeerplaats van het NS-station - de eerste afslag links. U rijdt nu het bedrijventerrein Stationspark op. Neem de tweede afslag rechts en hierna de eerste afslag links. Ons pand bevindt zich rechts achteraan op het Stationspark.
U kunt hier gratis parkeren. Via de ingang van Hoek en Blok kunt u zich melden bij de receptie.

Kijk voor meer informatie op www.9292.nl

Contact

Drechtsteden Advocaten is gevestigd in Sliedrecht, tegenover het station. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid en het kantoor is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Wij hebben ook de mogelijkheid om afspraken te maken op kantoor in Barendrecht.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie neem dan contact met ons op via de telefoon, e-mail of vul het formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Stel ons uw vraag