Blog

4 mei 2021

Het periodiek verrekenbeding

Misschien heb je er wel eens van gehoord; het periodiek verrekenbeding, maar wat is dan nu eigenlijk? 

Het verrekenbeding komt vaak voor in huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden. Het beding verplicht partners om periodiek (bijvoorbeeld ieder jaar) hun netto-inkomsten onderling te verrekenen. De netto-inkomsten worden, na aftrek van de kosten van de huishouding, verdeeld. Wat precies onder netto-inkomsten wordt verstaan, is afhankelijk van wat hierover in de huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden is opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan netto-inkomsten uit arbeid of uit sparen en beleggen. 

Een voorbeeld: 
Partner 1 verdient netto op jaarbasis een bedrag van € 42.000,00. Partner 2 verdient een bedrag van € 18.000,00. Gedurende het jaar is in totaal aan kosten van de huishouding uitgegeven een bedrag van € 40.000,00. Dan krijgen we de volgende rekensom: € 42.000,00 + € 18.000,00 = € 60.000,00 (totale netto inkomen) -/- € 40.000,00 (kosten huishouding) = € 20.000,00. Dat laatste bedrag is het zogenaamde overgespaarde inkomen oftewel het inkomen dat partijen niet hebben uitgegeven. Beide partners moeten dat bedrag met elkaar delen (“verrekenen”) waarbij iedere partner recht heeft op de helft van dat bedrag.

Een periodiek verrekenbeding is meestal ingewikkeld opgeschreven en veel mensen geven er geen uitvoering aan. Partners vergeten het simpelweg of hebben in dat “gedoe” geen zin. Begrijpelijk, maar als ze vervolgens uit elkaar gaan, kan er een geschil ontstaan over wat nu wel of niet onder het ‘te verrekenen vermogen’ valt. Er is in de tussentijd immers veel vermogen ingekomen, uitgegaan en/of verschoven.

In de wet staat dat als geen uitvoering aan het periodiek verrekenbeding wordt gegeven, die verplichting tot verrekening gewoon blijft bestaan. Het gaat zelfs nog een stukje verder. Al het vermogen dat bij het einde van de relatie aanwezig is, wordt in dat geval namelijk vermoed te zijn ontstaan uit datgene wat verrekend had moeten worden. Maar wat betekent dit dan?

Uiteindelijk komt het er - even simpel gezegd - op neer dat al het vermogen van partijen (gezamenlijk of privé) tussen partijen moet worden verdeeld dan wel verrekend. Als geen uitvoering aan een periodiek verrekenbeding is gegeven, dan wordt in de volksmond ook wel gezegd dat partijen met elkaar moeten afrekenen “alsof zij in gemeenschap van goederen waren gehuwd”. Dat betekent dus dat de vermogens met elkaar worden vergeleken en dat degene met het grootste vermogen het verschil tussen zijn of haar vermogen en het vermogen van de ander moet terugbrengen door de helft van dat verschil aan die ander te betalen. 

Is er in jouw huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden een periodiek verrekenbeding opgenomen? Dan is het dus belangrijk om hier uitvoering aan te geven. Als dat niet is gebeurd, dan doe je er goed aan je te laten adviseren over de gevolgen daarvan. Soms kan bijvoorbeeld ook tijdens de relatie nog herstel plaatsvinden door samen daar een overeenkomst over te sluiten. 

Routebeschrijving naar Drechtsteden Advocaten met de auto

Met de auto vanuit richting Breda

Na de Moerdijkbrug neemt u de eerste afslag naar de N3, richting Papendrecht. U gaat de Papendrechtse brug over en blijft de N3 volgen tot de verkeerslichten. Hier gaat u rechtsaf, (een klein stukje) de A15 op.
U neemt nu de eerste afslag Sliedrecht-West (24) richting Sliedrecht. U buigt linksaf en neemt bij de verkeerslichten de afslag naar links, richting het industrieterrein Nijverwaard. U blijft deze weg volgen. (Let op: vaak snelheidscontroles door flitsautoís!) U blijft de weg volgen. Ga op de rotonde rechtdoor, u ziet links het NS-station. Neem de eerste straat rechts, u rijdt nu het bedrijventerrein Stationspark op. Neem de tweede afslag rechts en hierna de eerste afslag links. Ons pand bevindt zich rechts achteraan op het Stationspark. U kunt hier gratis parkeren. Via de ingang van Hoek en Blok kunt u zich melden bij de receptie.

Kijk voor meer informatie op www.9292.nl

Met de auto vanuit de richting Den Haag en Rotterdam

Volg op het knooppunt Ridderkerk de A15 richting Gorinchem/Nijmegen. U passeert o.a. een Shellstation, gaat onder de tunnel bij Alblasserdam door, passeert Papendrecht en u neemt dan afslag Sliedrecht-West (24) richting Sliedrecht. U buigt linksaf en neemt bij de verkeerslichten de afslag naar links, richting het industrieterrein Nijverwaard. U blijft deze weg volgen. (Let op: vaak snelheidscontroles door flitsautoís!)  U blijft de weg volgen. Ga op de rotonde rechtdoor, u ziet links het NS-station. Neem de eerste straat rechts, u rijdt nu het bedrijventerrein Stationspark op. Neem de tweede afslag rechts en hierna de eerste afslag links. Ons pand bevindt zich rechts achteraan op het Stationspark. U kunt hier gratis parkeren. Via de ingang van Hoek en Blok kunt u zich melden bij de receptie.

Kijk voor meer informatie op www.9292.nl

Met de auto vanuit de richting Utrecht en Gorinchem

Volg de A15 richting Rotterdam. Neem de afslag Hardinxveld-Giessendam / Sliedrecht-Oost (25), neem aan het einde van de afrit de derde afslag van de rotonde. Ga vervolgens bij de stoplichten rechtsaf en volg de weg naar beneden. De volgende rotonde neemt u driekwart en u bevindt zich nu op de Sportlaan. Ga vervolgens bij de volgende rotonde rechtdoor en blijf deze weg volgen. Neem na de heuvel - u passeert de parkeerplaats van het NS-station - de eerste afslag links. U rijdt nu het bedrijventerrein Stationspark op. Neem de tweede afslag rechts en hierna de eerste afslag links. Ons pand bevindt zich rechts achteraan op het Stationspark.
U kunt hier gratis parkeren. Via de ingang van Hoek en Blok kunt u zich melden bij de receptie.

Kijk voor meer informatie op www.9292.nl