Blog

11 augustus 2020

Drie typen meerderjarigen-bescherming

Een meerderjarig persoon kan om verschillende redenen niet (meer) in staat zijn om zijn of haar belangen te behartigen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een verstandelijke beperking, een drank- of drugsverslaving of dementie. In dat geval kan het nodig zijn die persoon tegen zichzelf en/of anderen te beschermen.

De wet kent een drietal beschermingsmaatregelen: curatele, bewind en mentorschap. Wat houden deze maatregelen precies in en wanneer kunnen deze worden ingesteld?

Curatele ziet op alle belangen van de betrokkene. Dit is de meest vergaande beschermingsmaatregel. De curator neemt dan alle beslissingen op financieel en medisch gebied. Deze maatregel kan worden toegepast als de betrokkene door lichamelijke of geestelijke toestand of door verslaving zijn of haar belangen niet meer behoorlijk waar te nemen. Een ander vereiste van ondercuratelestelling is dat moet worden aangetoond dat een minder verstrekkende maatregel, zoals bewind en mentorschap, niet volstaat. Vaak is de curator een familielid van de betrokkene en soms een professionele instelling. Dat geldt overigens ook voor de andere beschermingsmaatregelen.

Een onderbewindstelling heeft alleen betrekking op de vermogensrechtelijke belangen. De betrokkene kan alleen onder bewind worden gesteld als hij of zij zelf niet in staat is zijn of haar vermogensrechtelijke belangen behoorlijk waar te nemen door lichamelijke of geestelijke toestand of als de betrokkene niet goed met geld kan omgaan of problematische schulden heeft. Een bewindvoerder zal dan het geld en de goederen van de betrokkene beheren.

Het mentorschap ziet op alle niet-vermogensrechtelijke belangen van de betrokkene, zoals de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Het aanstellen van een mentor ten behoeve van de betrokkene is mogelijk als hij of zij als gevolg van zijn of haar geestelijke of lichamelijke toestand niet in staat is of wordt bemoeilijkt zijn of haar niet-vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen. Mentorschap en onderbewindstelling kunnen naast elkaar bestaan.

De drie beschermingsmaatregelen kunnen worden verzocht door de betrokkene zelf, zijn of haar partner en door bepaalde familieleden. Bij de aanstelling van een curator, bewindvoerder of mentor wordt in principe de voorkeur van de betrokkene gevolgd en anders wordt een partner of familielid benoemd. Als ook dit niet mogelijk is, wordt een professional ingeschakeld. De (tijdelijke) belangenbehartiger van de betrokkene moet jaarlijks verslag doen aan de rechter over zijn of haar werkzaamheden (dat noemen we de rekening en verantwoording). Zo wordt steeds getoetst of iemands belangen wel goed worden behartigd.

Routebeschrijving naar Drechtsteden Advocaten met de auto

Met de auto vanuit richting Breda

Na de Moerdijkbrug neemt u de eerste afslag naar de N3, richting Papendrecht. U gaat de Papendrechtse brug over en blijft de N3 volgen tot de verkeerslichten. Hier gaat u rechtsaf, (een klein stukje) de A15 op.
U neemt nu de eerste afslag Sliedrecht-West (24) richting Sliedrecht. U buigt linksaf en neemt bij de verkeerslichten de afslag naar links, richting het industrieterrein Nijverwaard. U blijft deze weg volgen. (Let op: vaak snelheidscontroles door flitsautoís!) U blijft de weg volgen. Ga op de rotonde rechtdoor, u ziet links het NS-station. Neem de eerste straat rechts, u rijdt nu het bedrijventerrein Stationspark op. Neem de tweede afslag rechts en hierna de eerste afslag links. Ons pand bevindt zich rechts achteraan op het Stationspark. U kunt hier gratis parkeren. Via de ingang van Hoek en Blok kunt u zich melden bij de receptie.

Kijk voor meer informatie op www.9292.nl

Met de auto vanuit de richting Den Haag en Rotterdam

Volg op het knooppunt Ridderkerk de A15 richting Gorinchem/Nijmegen. U passeert o.a. een Shellstation, gaat onder de tunnel bij Alblasserdam door, passeert Papendrecht en u neemt dan afslag Sliedrecht-West (24) richting Sliedrecht. U buigt linksaf en neemt bij de verkeerslichten de afslag naar links, richting het industrieterrein Nijverwaard. U blijft deze weg volgen. (Let op: vaak snelheidscontroles door flitsautoís!)  U blijft de weg volgen. Ga op de rotonde rechtdoor, u ziet links het NS-station. Neem de eerste straat rechts, u rijdt nu het bedrijventerrein Stationspark op. Neem de tweede afslag rechts en hierna de eerste afslag links. Ons pand bevindt zich rechts achteraan op het Stationspark. U kunt hier gratis parkeren. Via de ingang van Hoek en Blok kunt u zich melden bij de receptie.

Kijk voor meer informatie op www.9292.nl

Met de auto vanuit de richting Utrecht en Gorinchem

Volg de A15 richting Rotterdam. Neem de afslag Hardinxveld-Giessendam / Sliedrecht-Oost (25), neem aan het einde van de afrit de derde afslag van de rotonde. Ga vervolgens bij de stoplichten rechtsaf en volg de weg naar beneden. De volgende rotonde neemt u driekwart en u bevindt zich nu op de Sportlaan. Ga vervolgens bij de volgende rotonde rechtdoor en blijf deze weg volgen. Neem na de heuvel - u passeert de parkeerplaats van het NS-station - de eerste afslag links. U rijdt nu het bedrijventerrein Stationspark op. Neem de tweede afslag rechts en hierna de eerste afslag links. Ons pand bevindt zich rechts achteraan op het Stationspark.
U kunt hier gratis parkeren. Via de ingang van Hoek en Blok kunt u zich melden bij de receptie.

Kijk voor meer informatie op www.9292.nl

Contact

Drechtsteden Advocaten is gevestigd in Sliedrecht, tegenover het station. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid en het kantoor is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Wij hebben ook de mogelijkheid om afspraken te maken op kantoor in Barendrecht.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie neem dan contact met ons op via de telefoon, e-mail of vul het formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Stel ons uw vraag