Blog

10 oktober 2019

De Miljoenennota en alimentatie

De derde dinsdag in september is weer achter de rug en inmiddels is het stof rond de Miljoenennota weer wat neergedaald. Een aantal van de plannen uit die nota zal (als zij daadwerkelijk worden ingevoerd) gevolgen hebben voor de uitkomst van alimentatieberekeningen.

De regering heeft aangegeven sneller dan gepland te willen komen tot de invoering van een 2-schijvenstelsel. Niet pas in 2021, maar al in 2020 zou het systeem moeten worden aangepast, in die zin dat het basistarief 37,35% zal worden voor inkomens tot en met € 68.507 en het toptarief wordt dan 49,50% voor inkomens boven € 68.507. Voor de AOW-gerechtigden blijven 3 schijven bestaan.

Met ingang van 1 januari 2020 zal een verlaging worden toegepast van het effectieve toptarief waartegen de persoonsgebonden aftrek nog aftrekbaar zal zijn. Het gaat om een geleidelijk proces, waarbij het uiteindelijk de bedoeling van de regering is dat de aftrekposten in 2023 alleen nog tegen het basistarief aftrekbaar zijn. Voor particulieren gaat het dan om de volgende aftrekposten:

-          alimentatie voor de ex-partner (uitgaven voor onderhoudsverplichtingen);
-          uitgaven voor specifieke zorgkosten;
-          weekenduitgaven voor gehandicapten;
-          scholingsuitgaven;
-          aftrekbare giften;
-          het restant persoonsgebonden aftrek van voorgaande jaren;
-          de verliezen op beleggingen op durfkapitaal.

Voor diegenen die aftrek hebben in de hoogste schijf (dus een belastbaar inkomen boven € 68.507), heeft de verlaging van de aftrek voor partneralimentatie dus wel gevolgen. Door de verlaging van de aftrek zal het fiscale voordeel geleidelijk lager worden. Als de hoogte van de te betalen (bruto) partneralimentatie gelijk blijft en het fiscale voordeel wordt geleidelijk aan minder, dan worden de nettolasten dus geleidelijk hoger voor de alimentatieplichtige.

Daarnaast zal ook het maximale tarief voor de aftrekposten voor ondernemers in fases worden beperkt. Het gaat dan bijvoorbeeld om de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de mkb-winstvrijstelling.

Tot slot zal er ook het een en ander met betrekking tot de aftrek eigen woning en het eigenwoningforfait veranderen. Anders dan eerder gepland, is de bedoeling van de regering dat de afbouw van de aftrek eigen woning per 1 januari 2020 versnelt naar 3% per jaar en 2,90% in 2023 gaat. De percentages van het eigenwoningforfait worden in 2020, 2021 en 2023 stapsgewijs verlaagd.

Tegenover alle verlagingen staat wel dat de algemene heffingskorting en de arbeidskorting worden verhoogd.

Kortom, als alle plannen ook echt worden doorgevoerd, kan dat best een verschil opleveren. Het is nog de vraag of al deze wijzigingen ook een relevante wijziging van omstandigheden vormen die als grondslag kunnen dienen voor een verlaging van de partneralimentatie. Het is in elk geval goed dat te (laten) bekijken.

 Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag

Routebeschrijving naar Drechtsteden Advocaten met de auto

Met de auto vanuit richting Breda

Na de Moerdijkbrug neemt u de eerste afslag naar de N3, richting Papendrecht. U gaat de Papendrechtse brug over en blijft de N3 volgen tot de verkeerslichten. Hier gaat u rechtsaf, (een klein stukje) de A15 op.
U neemt nu de eerste afslag Sliedrecht-West (24) richting Sliedrecht. U buigt linksaf en neemt bij de verkeerslichten de afslag naar links, richting het industrieterrein Nijverwaard. U blijft deze weg volgen. (Let op: vaak snelheidscontroles door flitsautoís!) U blijft de weg volgen. Ga op de rotonde rechtdoor, u ziet links het NS-station. Neem de eerste straat rechts, u rijdt nu het bedrijventerrein Stationspark op. Neem de tweede afslag rechts en hierna de eerste afslag links. Ons pand bevindt zich rechts achteraan op het Stationspark. U kunt hier gratis parkeren. Via de ingang van Hoek en Blok kunt u zich melden bij de receptie.

Kijk voor meer informatie op www.9292.nl

Met de auto vanuit de richting Den Haag en Rotterdam

Volg op het knooppunt Ridderkerk de A15 richting Gorinchem/Nijmegen. U passeert o.a. een Shellstation, gaat onder de tunnel bij Alblasserdam door, passeert Papendrecht en u neemt dan afslag Sliedrecht-West (24) richting Sliedrecht. U buigt linksaf en neemt bij de verkeerslichten de afslag naar links, richting het industrieterrein Nijverwaard. U blijft deze weg volgen. (Let op: vaak snelheidscontroles door flitsautoís!)  U blijft de weg volgen. Ga op de rotonde rechtdoor, u ziet links het NS-station. Neem de eerste straat rechts, u rijdt nu het bedrijventerrein Stationspark op. Neem de tweede afslag rechts en hierna de eerste afslag links. Ons pand bevindt zich rechts achteraan op het Stationspark. U kunt hier gratis parkeren. Via de ingang van Hoek en Blok kunt u zich melden bij de receptie.

Kijk voor meer informatie op www.9292.nl

Met de auto vanuit de richting Utrecht en Gorinchem

Volg de A15 richting Rotterdam. Neem de afslag Hardinxveld-Giessendam / Sliedrecht-Oost (25), neem aan het einde van de afrit de derde afslag van de rotonde. Ga vervolgens bij de stoplichten rechtsaf en volg de weg naar beneden. De volgende rotonde neemt u driekwart en u bevindt zich nu op de Sportlaan. Ga vervolgens bij de volgende rotonde rechtdoor en blijf deze weg volgen. Neem na de heuvel - u passeert de parkeerplaats van het NS-station - de eerste afslag links. U rijdt nu het bedrijventerrein Stationspark op. Neem de tweede afslag rechts en hierna de eerste afslag links. Ons pand bevindt zich rechts achteraan op het Stationspark.
U kunt hier gratis parkeren. Via de ingang van Hoek en Blok kunt u zich melden bij de receptie.

Kijk voor meer informatie op www.9292.nl

Contact

Drechtsteden Advocaten is gevestigd in Sliedrecht, tegenover het station. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid en het kantoor is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Wij hebben ook de mogelijkheid om afspraken te maken op kantoor in Barendrecht.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie neem dan contact met ons op via de telefoon, e-mail of vul het formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Stel ons uw vraag