Blog

8 september 2020

Aanbod en aanvaarding. Hoe komt een overeenkomst tot stand?

In de wet is vastgelegd dat een overeenkomst tot stand komt door aanbod en aanvaarding. Dit is een duidelijk uitgangspunt, maar in de praktijk is het niet altijd zo eenvoudig als het lijkt. In dit blog wordt daarom nader ingegaan op de totstandkoming van overeenkomsten.

Aanbod en aanvaarding zijn allebei een zogenoemde ‘rechtshandeling’. In de wet wordt gesproken van ‘een op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard’. De wet verbindt geen vereisten aan hoe die verklaring aan een partij bekend moet worden gemaakt. Dat kan dus mondeling, schriftelijk, door een gedraging en soms zelfs door juist niets te doen (stilzwijgen). Het is natuurlijk het meest verstandig om altijd zoveel mogelijk op papier te zetten. Dan is maar duidelijk wat er wordt bedoeld en kan daar ook - als het ten minste goed is opgeschreven - geen discussie over ontstaan.

Pas als het aanbod en de aanvaarding op elkaar aansluiten - er is dus ‘wilsovereenstemming’ - komt een overeenkomst tot stand. Wijkt de aanvaarding af van het aanbod, dan wordt dit gezien als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod en dus als een nieuw aanbod. De wet gaat uit van de ‘ontvangsttheorie’ voor het moment waarop de overeenkomst tot stand komt. Dat is dus het moment waarop de verklaring dat het aanbod wordt aanvaard de aanbieder bereikt.

Een aanbod en aanvaarding kunnen allebei ongedaan gemaakt worden. Daarbij is het wel opletten geblazen. Het moment is daarbij namelijk van groot belang.

Een aanbod kan in principe worden herroepen, tenzij partijen expliciet hebben afgesproken dat dit niet kan of als bij het aanbod een specifieke termijn voor de aanvaarding wordt gesteld. Als je een aanbod wilt herroepen, dan moet dat sowieso gebeuren voordat het aanbod is aanvaard en kan dat alleen als er ook nog geen verklaring van aanvaarding onderweg is. Een aanbod herroepen luistert dus best nauw.

Een aanvaarding kan alleen worden ingetrokken voordat die aanvaarding de andere partij heeft bereikt. Dus stel: er wordt een aanbod gedaan en jij gaat bij brief met dat aanbod akkoord, dan kan jouw aanvaarding dus nog worden ingetrokken (bijvoorbeeld telefonisch of per e-mail) voordat de brief bij de aanbieder is bezorgd. 

Om het allemaal nog wat ingewikkelder te maken, zit er ook nog een verschil tussen een ‘echt’ aanbod en een aanbod om in onderhandeling te treden. Een voorbeeld: een huis staat te koop voor € 300.000,00 en een potentiële koper biedt datzelfde bedrag. Zit de koper dan gelijk vast aan een koopovereenkomst? Nee, want het bod van € 300.000,00 is in dit geval een aanbod om in onderhandeling te treden. Het ‘echte’ aanbod in dit voorbeeld is de koopovereenkomst die door de ondertekening wordt aanvaard.

En wat gebeurt er als iemand verklaart 10 fietsen te willen kopen, terwijl hij bedoelde maar 1 fiets te willen kopen? De wil en verklaring wijken dan van elkaar af. Is die persoon dan toch gebonden aan dat aanbod? Het antwoord op die vraag hangt af van de exacte situatie. Als de partij tot wie de verklaring is gericht die verklaring in alle redelijkheid op een bepaalde manier mocht opvatten, dan mag die partij de ander ook aan die verklaring worden gehouden. De wet noemt dit de ‘wilsvertrouwensleer’. In ons voorbeeld hangt het er dus helemaal vanaf of de verklaring dat iemand 10 fietsen wil kopen in alle redelijkheid ook mag worden opgevat als de uiting van zijn wil om ook echt 10 fietsen te kopen.

Routebeschrijving naar Drechtsteden Advocaten met de auto

Met de auto vanuit richting Breda

Na de Moerdijkbrug neemt u de eerste afslag naar de N3, richting Papendrecht. U gaat de Papendrechtse brug over en blijft de N3 volgen tot de verkeerslichten. Hier gaat u rechtsaf, (een klein stukje) de A15 op.
U neemt nu de eerste afslag Sliedrecht-West (24) richting Sliedrecht. U buigt linksaf en neemt bij de verkeerslichten de afslag naar links, richting het industrieterrein Nijverwaard. U blijft deze weg volgen. (Let op: vaak snelheidscontroles door flitsautoís!) U blijft de weg volgen. Ga op de rotonde rechtdoor, u ziet links het NS-station. Neem de eerste straat rechts, u rijdt nu het bedrijventerrein Stationspark op. Neem de tweede afslag rechts en hierna de eerste afslag links. Ons pand bevindt zich rechts achteraan op het Stationspark. U kunt hier gratis parkeren. Via de ingang van Hoek en Blok kunt u zich melden bij de receptie.

Kijk voor meer informatie op www.9292.nl

Met de auto vanuit de richting Den Haag en Rotterdam

Volg op het knooppunt Ridderkerk de A15 richting Gorinchem/Nijmegen. U passeert o.a. een Shellstation, gaat onder de tunnel bij Alblasserdam door, passeert Papendrecht en u neemt dan afslag Sliedrecht-West (24) richting Sliedrecht. U buigt linksaf en neemt bij de verkeerslichten de afslag naar links, richting het industrieterrein Nijverwaard. U blijft deze weg volgen. (Let op: vaak snelheidscontroles door flitsautoís!)  U blijft de weg volgen. Ga op de rotonde rechtdoor, u ziet links het NS-station. Neem de eerste straat rechts, u rijdt nu het bedrijventerrein Stationspark op. Neem de tweede afslag rechts en hierna de eerste afslag links. Ons pand bevindt zich rechts achteraan op het Stationspark. U kunt hier gratis parkeren. Via de ingang van Hoek en Blok kunt u zich melden bij de receptie.

Kijk voor meer informatie op www.9292.nl

Met de auto vanuit de richting Utrecht en Gorinchem

Volg de A15 richting Rotterdam. Neem de afslag Hardinxveld-Giessendam / Sliedrecht-Oost (25), neem aan het einde van de afrit de derde afslag van de rotonde. Ga vervolgens bij de stoplichten rechtsaf en volg de weg naar beneden. De volgende rotonde neemt u driekwart en u bevindt zich nu op de Sportlaan. Ga vervolgens bij de volgende rotonde rechtdoor en blijf deze weg volgen. Neem na de heuvel - u passeert de parkeerplaats van het NS-station - de eerste afslag links. U rijdt nu het bedrijventerrein Stationspark op. Neem de tweede afslag rechts en hierna de eerste afslag links. Ons pand bevindt zich rechts achteraan op het Stationspark.
U kunt hier gratis parkeren. Via de ingang van Hoek en Blok kunt u zich melden bij de receptie.

Kijk voor meer informatie op www.9292.nl

Contact

Drechtsteden Advocaten is gevestigd in Sliedrecht, tegenover het station. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid en het kantoor is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Wij hebben ook de mogelijkheid om afspraken te maken op kantoor in Barendrecht.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie neem dan contact met ons op via de telefoon, e-mail of vul het formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Stel ons uw vraag