Blog

Belangrijke lijstjes: Over de zwarte, grijze en blauwe lijst

Belangrijke lijstjes: Over de zwarte, grijze en blauwe lijst

Gepubliceerd Op: 17 december 2018Categorieën: Contractenrecht

Als het gaat om oneerlijke bepalingen in consumentenovereenkomsten (algemene voorwaarden), moeten die bepalingen niet alleen aan de (in elk geval voor juristen welbekende) zwarte en grijze lijst worden getoetst, maar ook aan de (vaak wat minder bekende) blauwe lijst. Hoe zit dat eigenlijk?

In artikel 6:233 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is opgenomen dat een beding in de algemene voorwaarden vernietigbaar is als de gebruiker niet een redelijke mogelijkheid heeft geboden aan de andere partij om van die voorwaarden kennis te nemen of als het beding onredelijk bezwarend is voor die andere partij. De bedingen die zonder meer door de wetgever als onredelijk bezwarend zijn aangemerkt, zijn te vinden in artikel 6:236 BW (dit noemen we de zwarte lijst). De bedingen die worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn, zijn opgenomen in artikel 6:237 BW (de zogenaamde grijze lijst).

Maar in het consumentenrecht is ook nog sprake van een andere lijst met bedingen die als oneerlijk kunnen worden aangemerkt (de blauwe lijst). Deze lijst is te vinden in de bijlage bij de Richtlijn over oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (Richtlijn 93/13). Kernbedingen en bedingen waarover afzonderlijk is onderhandeld vallen hier in principe dan weer niet onder.

Uit een uitspraak van de Hoge Raad, Heesakkers/Voets (ECLI:NL:HR:2013:691), volgt dat de nationale rechter, als hij vermoedt dat een beding oneerlijk is, uit zichzelf aan deze blauwe lijst moet toetsen. Het kan voor een consument dus de moeite lonen een beroep te doen op de oneerlijkheid van zo’n beding en op de blauwe lijst. Voor bedrijven is het daarom zaak ook de blauwe lijst in het oog te houden bij het opstellen van bijvoorbeeld algemene voorwaarden.

Deel het bericht

Lees meer over onze expertises

Gerelateerde artikelen

 • Gepubliceerd Op: 06 juni 2024Categorieën: Contractenrecht
  Bijzondere uitwerking Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

  In 2022 is in Nederland een wet in werking getreden[1] die een Europese Richtlijn implementeert. Deze Richtlijn heeft als doel werknemers meer zekerhe [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 24 juli 2023Categorieën: Arbeidsrecht, Contractenrecht
  Beëindiging uitzendovereenkomst bij ziekte

  Als een werknemer ziek is geldt een opzegverbod: de arbeidsovereenkomst mag tijdens de eerste twee jaar van ziekte niet worden opgezegd. Een uitzendov [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 14 juni 2023Categorieën: Contractenrecht, Personen- en familierecht
  Verjaring van vergoedingsrechten

  In veel huwelijkse voorwaarden[1] staat een artikel over zogeheten vergoedingsrechten. Waar gaat dat eigenlijk over? Aan de hand van een recente uitsp [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 04 augustus 2021Categorieën: Contractenrecht
  Overeenkomst van geldlening: opeisbaarheid en verjaring

  Bij het sluiten van een overeenkomst van geldlening kan worden afgesproken hoe en wanneer het geleende geldbedrag moet worden terugbetaald, maar dat g [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 08 juni 2021Categorieën: Contractenrecht
  De onderzoeksplicht en mededelingsplicht bij een koopovereenkomst

  De wet bepaalt dat de verkoper verplicht is een zaak af te leveren die ook aan de overeenkomst beantwoordt (dit wordt ook wel ‘conformiteit’ genoemd). [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 13 april 2021Categorieën: Contractenrecht
  Het exoneratiebeding

  In veel overeenkomsten is een exoneratiebeding opgenomen. Maar wat is dat en wat houdt zo’n beding precies in? Kan daar zo maar een beroep op worden g [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 15 maart 2021Categorieën: Contractenrecht
  Vordering op een vof

  In ons blog van 11 juni 2020 hebben wij het al gehad over de arbeidsovereenkomst met een vennootschap onder firma (vof) en hebben wij uitgelegd tegen [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 03 november 2020Categorieën: Contractenrecht
  Uitleg van contractuele bepalingen

  Wanneer twee of meer partijen een overeenkomst opstellen, is het van belang dat alle afspraken goed worden vastgelegd om onduidelijkheden (in de toeko [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 20 oktober 2020Categorieën: Contractenrecht
  Verrekening

  Als twee partijen een vordering op elkaar hebben, kunnen zij die vorderingen in bepaalde gevallen met elkaar ‘verrekenen’, of anders gezegd: tegen elk [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 08 september 2020Categorieën: Contractenrecht
  Aanbod en aanvaarding. Hoe komt een overeenkomst tot stand?

  In de wet is vastgelegd dat een overeenkomst tot stand komt door aanbod en aanvaarding. Dit is een duidelijk uitgangspunt, maar in de praktijk is het [...]

  4 min. leestijd