Blog

Arbeidsovereenkomst met een vof

Arbeidsovereenkomst met een vof

Gepubliceerd Op: 11 juni 2020Categorieën: Arbeidsrecht, Contractenrecht

Een arbeidsovereenkomst wordt gesloten tussen een werknemer en een werkgever. Dat is voor iedereen duidelijk.
Maar wat als een werknemer een arbeidsovereenkomst aangaat met een vennootschap onder firma (vof)? Wie is in dat geval ‘de werkgever’? Is dat de vof of zijn dat de gezamenlijke of de afzonderlijke vennoten?

Op deze vragen is de Hoge Raad in een uitspraak van 19 april 2019 expliciet ingegaan.[1]

De Hoge Raad stelde eerst een aantal punten voorop. Een vennootschap onder firma is een rechtsverhouding tussen twee of meer vennoten die door middel van een overeenkomst is aangegaan. Een vof is dus geen rechtspersoon (zoals bijvoorbeeld een bv). Wel heeft een vof een bepaalde zelfstandige positie ten opzichte van de vennoten. Daarnaast heeft een vof een vermogen dat afgescheiden is van de privévermogens van de vennoten.

Het feit dat een vof geen rechtspersoon is, betekent dat een vof zelf geen rechten en verplichtingen heeft. Een vennoot die handelt uit naam van de vof, handelt dus namens de gezamenlijke vennoten en (ver)bindt de gezamenlijke vennoten. Als een overeenkomst ‘met een vof’ wordt gesloten, dan is dit dus een overeenkomst met de gezamenlijke vennoten. Voor de verbintenissen van de vof is elke vennoot – naast de vof – hoofdelijk verbonden, of anders gezegd: voor het geheel aansprakelijk. Een schuldeiser kan zijn vordering dus zowel opeisen bij de gezamenlijke vennoten (dus (het afgescheiden vermogen van) de vof) als bij iedere vennoot afzonderlijk (oftewel het privévermogen van elke vennoot).

De Hoge Raad stelt vast dat een arbeidsovereenkomst ‘met een vof’ (dus) moet worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst met de gezamenlijke vennoten. De gezamenlijke vennoten zijn dus als werkgever partij bij die arbeidsovereenkomst. De vof kan niet zelfstandig als werkgever worden aangemerkt, omdat de vof geen rechtspersoon is.

Een werknemer kan de rechten en vorderingen die uit zijn arbeidsovereenkomst voortvloeien dus geldend maken tegen zowel de gezamenlijke vennoten (‘tegen de vof’) als voor het geheel tegen elke afzonderlijke vennoot. Er kan dus worden gekozen om verhaal te plegen op het afgescheiden vermogen van de vof en/of op het privévermogen van elke vennoot.

Vennoten in een vennootschap onder firma moeten zich hiervan goed bewust zijn en zich vooraf goed laten adviseren.

[1] HR 19 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:649.

Deel het bericht

Lees meer over onze expertises

Gerelateerde artikelen

 • Gepubliceerd Op: 06 juni 2024Categorieën: Contractenrecht
  Bijzondere uitwerking Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

  In 2022 is in Nederland een wet in werking getreden[1] die een Europese Richtlijn implementeert. Deze Richtlijn heeft als doel werknemers meer zekerhe [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 24 juli 2023Categorieën: Arbeidsrecht, Contractenrecht
  Beëindiging uitzendovereenkomst bij ziekte

  Als een werknemer ziek is geldt een opzegverbod: de arbeidsovereenkomst mag tijdens de eerste twee jaar van ziekte niet worden opgezegd. Een uitzendov [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 14 juni 2023Categorieën: Contractenrecht, Personen- en familierecht
  Verjaring van vergoedingsrechten

  In veel huwelijkse voorwaarden[1] staat een artikel over zogeheten vergoedingsrechten. Waar gaat dat eigenlijk over? Aan de hand van een recente uitsp [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 22 maart 2023Categorieën: Arbeidsrecht
  Aanzegplicht arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

  Als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is afgesloten en het einde van die periode komt in zicht, dan is het handig om te weten wat de bedoelin [...]

  4 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 29 november 2022Categorieën: Arbeidsrecht
  Ontslag na grensoverschrijdend gedrag: recht op transitievergoeding?

  Normaal gesproken heeft een werknemer bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever altijd recht op een transitievergoedi [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 17 oktober 2022Categorieën: Arbeidsrecht
  Concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst

  De krapte op de arbeidsmarkt leidt ertoe dat werkgevers van alles doen om werknemers vast te houden. Dat kan op een positieve manier bijvoorbeeld door [...]

  4 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 07 september 2022Categorieën: Arbeidsrecht
  Tussentijds opzegbeding in de vaststellingsovereenkomst

  Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd loopt van rechtswege af op de einddatum. Tussentijds kunnen een werkgever en werknemer de arbeidsovereenkom [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 04 augustus 2021Categorieën: Contractenrecht
  Overeenkomst van geldlening: opeisbaarheid en verjaring

  Bij het sluiten van een overeenkomst van geldlening kan worden afgesproken hoe en wanneer het geleende geldbedrag moet worden terugbetaald, maar dat g [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 19 juli 2021Categorieën: Arbeidsrecht
  Op vakantie zonder toestemming werkgever

  De zomervakantie is begonnen. Normaal gesproken neem je dan in overleg met je werkgever vakantiedagen op. In een zaak die dit jaar aan de kantonrechte [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 08 juni 2021Categorieën: Contractenrecht
  De onderzoeksplicht en mededelingsplicht bij een koopovereenkomst

  De wet bepaalt dat de verkoper verplicht is een zaak af te leveren die ook aan de overeenkomst beantwoordt (dit wordt ook wel ‘conformiteit’ genoemd). [...]

  3 min. leestijd