Blog

Aanbod en aanvaarding. Hoe komt een overeenkomst tot stand?

Aanbod en aanvaarding. Hoe komt een overeenkomst tot stand?

Gepubliceerd Op: 08 september 2020Categorieën: Contractenrecht

In de wet is vastgelegd dat een overeenkomst tot stand komt door aanbod en aanvaarding. Dit is een duidelijk uitgangspunt, maar in de praktijk is het niet altijd zo eenvoudig als het lijkt. In dit blog wordt daarom nader ingegaan op de totstandkoming van overeenkomsten.

Aanbod en aanvaarding zijn allebei een zogenoemde ‘rechtshandeling’. In de wet wordt gesproken van ‘een op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard’. De wet verbindt geen vereisten aan hoe die verklaring aan een partij bekend moet worden gemaakt. Dat kan dus mondeling, schriftelijk, door een gedraging en soms zelfs door juist niets te doen (stilzwijgen). Het is natuurlijk het meest verstandig om altijd zoveel mogelijk op papier te zetten. Dan is maar duidelijk wat er wordt bedoeld en kan daar ook – als het ten minste goed is opgeschreven – geen discussie over ontstaan.

Pas als het aanbod en de aanvaarding op elkaar aansluiten – er is dus ‘wilsovereenstemming’ – komt een overeenkomst tot stand. Wijkt de aanvaarding af van het aanbod, dan wordt dit gezien als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod en dus als een nieuw aanbod. De wet gaat uit van de ‘ontvangsttheorie’ voor het moment waarop de overeenkomst tot stand komt. Dat is dus het moment waarop de verklaring dat het aanbod wordt aanvaard de aanbieder bereikt.

Een aanbod en aanvaarding kunnen allebei ongedaan gemaakt worden. Daarbij is het wel opletten geblazen. Het moment is daarbij namelijk van groot belang.

Een aanbod kan in principe worden herroepen, tenzij partijen expliciet hebben afgesproken dat dit niet kan of als bij het aanbod een specifieke termijn voor de aanvaarding wordt gesteld. Als je een aanbod wilt herroepen, dan moet dat sowieso gebeuren voordat het aanbod is aanvaard en kan dat alleen als er ook nog geen verklaring van aanvaarding onderweg is. Een aanbod herroepen luistert dus best nauw.

Een aanvaarding kan alleen worden ingetrokken voordat die aanvaarding de andere partij heeft bereikt. Dus stel: er wordt een aanbod gedaan en jij gaat bij brief met dat aanbod akkoord, dan kan jouw aanvaarding dus nog worden ingetrokken (bijvoorbeeld telefonisch of per e-mail) voordat de brief bij de aanbieder is bezorgd.

Om het allemaal nog wat ingewikkelder te maken, zit er ook nog een verschil tussen een ‘echt’ aanbod en een aanbod om in onderhandeling te treden. Een voorbeeld: een huis staat te koop voor € 300.000,00 en een potentiële koper biedt datzelfde bedrag. Zit de koper dan gelijk vast aan een koopovereenkomst? Nee, want het bod van € 300.000,00 is in dit geval een aanbod om in onderhandeling te treden. Het ‘echte’ aanbod in dit voorbeeld is de koopovereenkomst die door de ondertekening wordt aanvaard.

En wat gebeurt er als iemand verklaart 10 fietsen te willen kopen, terwijl hij bedoelde maar 1 fiets te willen kopen? De wil en verklaring wijken dan van elkaar af. Is die persoon dan toch gebonden aan dat aanbod? Het antwoord op die vraag hangt af van de exacte situatie. Als de partij tot wie de verklaring is gericht die verklaring in alle redelijkheid op een bepaalde manier mocht opvatten, dan mag die partij de ander ook aan die verklaring worden gehouden. De wet noemt dit de ‘wilsvertrouwensleer’. In ons voorbeeld hangt het er dus helemaal vanaf of de verklaring dat iemand 10 fietsen wil kopen in alle redelijkheid ook mag worden opgevat als de uiting van zijn wil om ook echt 10 fietsen te kopen.

Deel het bericht

Lees meer over onze expertises

Gerelateerde artikelen

 • Gepubliceerd Op: 24 juli 2023Categorieën: Arbeidsrecht, Contractenrecht
  Beëindiging uitzendovereenkomst bij ziekte

  Als een werknemer ziek is geldt een opzegverbod: de arbeidsovereenkomst mag tijdens de eerste twee jaar van ziekte niet worden opgezegd. Een uitzendov [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 14 juni 2023Categorieën: Contractenrecht, Personen- en familierecht
  Verjaring van vergoedingsrechten

  In veel huwelijkse voorwaarden[1] staat een artikel over zogeheten vergoedingsrechten. Waar gaat dat eigenlijk over? Aan de hand van een recente uitsp [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 04 augustus 2021Categorieën: Contractenrecht
  Overeenkomst van geldlening: opeisbaarheid en verjaring

  Bij het sluiten van een overeenkomst van geldlening kan worden afgesproken hoe en wanneer het geleende geldbedrag moet worden terugbetaald, maar dat g [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 08 juni 2021Categorieën: Contractenrecht
  De onderzoeksplicht en mededelingsplicht bij een koopovereenkomst

  De wet bepaalt dat de verkoper verplicht is een zaak af te leveren die ook aan de overeenkomst beantwoordt (dit wordt ook wel ‘conformiteit’ genoemd). [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 13 april 2021Categorieën: Contractenrecht
  Het exoneratiebeding

  In veel overeenkomsten is een exoneratiebeding opgenomen. Maar wat is dat en wat houdt zo’n beding precies in? Kan daar zo maar een beroep op worden g [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 15 maart 2021Categorieën: Contractenrecht
  Vordering op een vof

  In ons blog van 11 juni 2020 hebben wij het al gehad over de arbeidsovereenkomst met een vennootschap onder firma (vof) en hebben wij uitgelegd tegen [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 03 november 2020Categorieën: Contractenrecht
  Uitleg van contractuele bepalingen

  Wanneer twee of meer partijen een overeenkomst opstellen, is het van belang dat alle afspraken goed worden vastgelegd om onduidelijkheden (in de toeko [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 20 oktober 2020Categorieën: Contractenrecht
  Verrekening

  Als twee partijen een vordering op elkaar hebben, kunnen zij die vorderingen in bepaalde gevallen met elkaar ‘verrekenen’, of anders gezegd: tegen elk [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 25 augustus 2020Categorieën: Contractenrecht
  Nietigheid en vernietigbaarheid; wat is het verschil?

  Een rechtshandeling of overeenkomst kan onder bepaalde omstandigheden nietig of vernietigbaar zijn. Beide begrippen zien op de geldigheid van een rech [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 11 juni 2020Categorieën: Arbeidsrecht, Contractenrecht
  Arbeidsovereenkomst met een vof

  Een arbeidsovereenkomst wordt gesloten tussen een werknemer en een werkgever. Dat is voor iedereen duidelijk. Maar wat als een werknemer een arbeidsov [...]

  2 min. leestijd